Globenewswire

Investeringsforeningen Nordea Invest

Del

Offentliggørelse af prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest

Med virkning fra den 10. marts 2021 offentliggøres prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest.

Prospektet er opdateret med ESG relaterede oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser, der træder i kraft den 10. marts 2021.

Prospekt og Central Investorinformation kan downloades på www.nordeainvest.dk

Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Tom Holflod
Senior Product Manager


 


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK