Globenewswire

Investeringsforeningen Nordea Invest

Del

Offentliggørelse af prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest


Med virkning fra den 15. februar 2021, offentliggøres prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest.

Prospektet er opdateret med ny oversigt over skattemæssige forhold for følgende 2 afdelinger:

European High Yield Bonds KL – ISIN DK0016306798

Virksomhedsobligationer KL – ISIN DK0016015399

Prospekt og Central Investorinformation kan downloades på www.nordeainvest.dk

Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Tom Holflod
Senior Product ManagerInformation om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK