Globenewswire

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Del

Investeringsforeningen Multi Manager Invest - indkaldelse til ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder tirsdag den 13. april 2021 kl. 17.00 ordinær generalforsamling med følgende dagsorden

1.         Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar 2.         Forslag fremsat af bestyrelsen – ingen forslag 3.         Valg af medlemmer til bestyrelsen 4.         Valg af revision 5.         Eventuelt jf. vedhæftede dagsorden.
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 91 60.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Multi Manager Invest
Tage Fabrin-Brasted, direktør


Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK