Globenewswire

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Del

Investeringsforeningen Multi Manager Invest - årsrapport for 2020

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Multi Manager Invest har i dag behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2020.

Afkastmæssigt oplevede foreningen et godt år i 2020, trods udfordringer med store markedskursbevægelser som følge af coronapandemien. Alle afdelinger leverede positive afkast. Foreningens afdelinger med emerging markets aktier og globale aktier opnåede væsentligt højere afkast end ledelsens forventninger primo året, mens afdelingerne med emerging markets
obligationer og globale valueaktier leverede afkast lidt lavere end forventet.

Med undtagelse af afdelinger med globale valueaktier opnåede foreningens afdelinger afkast, der var højere end afdelingernes respektive benchmark. Samlet set finder ledelsen afkastudviklingen i foreningens afdelinger tilfredsstillende.

Foreningens bestyrelse forventer moderat positive afkast for foreningens afdelinger i 2021. Afkastene i afdelingerne med emerging markets aktier og globale aktier forventes dog at blive lavere end de afkast, der blev opnået i 2020. Væsentlige afkastudsving i foreningens afdelinger må forventes, og perioder med negativ afkastudvikling kan ikke udelukkes i 2021.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 91 60.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Multi Manager Invest


Tage Fabrin-Brasted, direktør

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK