Globenewswire

Investeringsforeningen Jyske Invest

Del

Uddrag fra generalforsamling afholdt den 24. marts 2021 i Investeringsforeningen Jyske Invest

Bestyrelsesformand for Investeringsforeningen Jyske Invest, Hans Frimor, fortalte i sin beretning bl.a., at der i 2020 havde været et samlet underskud på 401 mio. kr. i foreningen. Formuen pr. ultimo 2020 udgjorde 27.636 mio. kr.

Generalforsamlingen godkendte foreningens årsrapport for 2020.

Følgende udbytteprocenter blev vedtaget for de udloddende afdelinger:

AfdelingsnavnUdbytte pr. bevis
Jyske Invest Korte Obligationer KL0,00%
Jyske Invest Lange Obligationer KL0,90%
Jyske Invest Favorit Obligationer KL4,60%
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL7,00%
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL0,70%
Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL6,70%
Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL6,20%
Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL0,60%
Jyske Invest Obligationer og Aktier KL2,70%
Jyske Invest Danske Aktier KL33,90%
Jyske Invest Europæiske Aktier KL0,00%
Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL0,00%
Jyske Invest Globale Aktier KL7,20%
Jyske Invest Globale Aktier SRI KL8,70%
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL0,00%
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL5,40%
Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL17,10%
Jyske Invest USA Aktier KL12,10%
Jyske Invest Favorit Aktier KL0,00%
Jyske Invest Kinesiske Aktier KL35,30%
Jyske Invest Indiske Aktier KL6,80%

Forslag fra bestyrelsen
Generalforsamling godkendte bestyrelsens indstilling om vedtagelse af fusion.

Fusion af følgende syv afdelinger som de ophørende afdelinger

 • Jyske Invest Favorit Obligationer KL
 • Jyske Invest Danske Aktier KL
 • Jyske Invest Europæiske Aktier KL
 • Jyske Invest Globale Aktier KL
 • Jyske Invest Globale Aktier SRI KL
 • Jyske Invest USA Aktier KL
 • Jyske Invest Favorit Aktier KL

De ophørende afdelinger fusioneres som følger:

 • Afdelingen Jyske Invest Favorit Obligationer KL med Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL som den fortsættende afdeling,
 • afdelingerne Jyske Invest Danske Aktier KL, Jyske Invest Europæiske Aktier KL, Jyske Invest Globale Aktier KL, Jyske Invest Globale Aktier SRI KL, Jyske Invest USA Aktier KL og Jyske Invest Favorit Aktier KL med Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL som den fortsættende afdeling.

Fusionen finder sted efter lov om investeringsforeninger m.v. § 119 ff. og bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS. Afdelingernes fusion er indbyrdes uafhængig af hinanden. Investorer, der besidder andele i de ophørende afdelinger, vil få deres andele ombyttet med andele i den fortsættende afdeling. Ombytningen vil ske pr. opgørelsesdagen på grundlag af den indre værdi, der beregnes 3. juni 2021. Fusionen forudsættes gennemført som en skattefri fusion. Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Se mere i fusionsplan og redegørelse af 22. februar 2021.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til efter Finanstilsynets godkendelse at lade afdelingerne slette af vedtægterne.

Vedtægtsændringer
Generalforsamlingen godkendte at ændre vedtægter i Investeringsforeningen Jyske Invest vedrørende følgende:

 1. Vedtægternes §§ 6, stk. 3, stk. 12, stk. 13, stk. 14, stk. 15, stk. 20 og stk. 21 bortfalder som følge af beslutning om fusion
 2. Vedtægternes §§ 6, stk. 4-27 ændrer nummerering som konsekvens af fusion til §§ 6, stk. 3- 20.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer
Bestyrelsen blev genvalgt.

Som revisor blev EY Godkendt Revisionspartnerselskab valgt.


Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK