Globenewswire

Investeringsforeningen Jyske Invest

Del

Investeringsforeningen Jyske Invest har ajourført prospekt

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Nye tal, som følger af det afsluttede årsregnskab 2020, der indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen.
  • Et nyt afsnit der beskriver, hvordan bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutningerne.
  • I SRI-afdelinger og Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL er der indarbejdet oplysninger om afdelingernes miljømæssige og sociale karakteristika og hvorvidt det valgte benchmark er i overensstemmelse med disse karakteristika.
  • Forventet finanskalender er opdateret.
  • ÅOP er fjernet fra prospektet, og der er i stedet indsat en henvisning til hjemmesiden.
  • Formidlingsprovision er sat ned med 0,15%-point i aktieafdelingerne.

Endvidere er der sket mindre præciseringer.   

Det opdaterede prospekt er publiceret på jyskeinvest.dk og kan ses under Materiale.

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK