Globenewswire

Investeringsforeningen Jyske Invest

Del

Årsrapport 2020 – Investeringsforeningen Jyske Invest

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har godkendt årsrapporten for 2020 på sit møde den 22. februar 2021.

Det samlede regnskabsmæssige resultat i foreningen er et underskud på 401 mio. kr. (i 2019 var der et overskud på 3.713 mio. kr.). Den samlede formueværdi i Investeringsforeningen Jyske Invest var ved udgangen af 2020 27.636 mio. kr., hvilket er et fald på 11,0% i forhold til 2019. Faldet er sammensat af indløsninger (netto) på i alt 2.274 mio. kr. og årets regnskabsmæssige resultat på
 -401 mio. kr. Samtidig blev der i regnskabsåret udbetalt 728 mio. kr. i udbytter.

Resultaterne i foreningens afdelinger og de udbytter, som bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingens godkendelse, fremgår af Årsrapport 2020, som vedlægges. Årsrapport 2020 kan ligeledes ses på foreningens hjemmeside jyskeinvest.dk.

Generalforsamling den 24. marts 2021

Investeringsforeningen Jyske Invest afholder sammen med Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje ordinær generalforsamling onsdag den 24. marts 2021
kl. 15.00.

Som følge af gældende restriktioner for forsamling i forbindelse med Covid-19, bliver generalforsamlingen afholdt virtuelt via InvestorPortalen hos VP Investor Services A/S, og alene med mulighed for elektronisk deltagelse.

Indkaldelse og offentliggørelse af dagsorden samt tilmelding, sker via foreningens hjemmeside jyskeinvest.dk.

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK