Globenewswire

Investeringsforeningen Investin

Del

Investeringsforeningen Investin - afdeling Othania Etisk Formuevækst KL - Offentliggørelse af prospekt

 I forbindelse med ikrafttræden af forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019, er prospektet for afdelingen ajourført med de af forordningen krævede oplysninger vedrørende afdelingens integration af bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i afdelingens investeringsbeslutninger. I den forbindelse er afdelingen blevet kategoriseret efter forordningens artikel 6, 8 og 9, og denne kategorisering fremgår ligeledes af det ajourførte prospekt under de relevante afsnit. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Tage Fabrin-Brasted på tlf.: 44 55 91 60 Med venlig hilsen Investeringsforeningen Investin
Tage Fabrin-Brasted


Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK