Globenewswire

Investeringsforeningen IA Invest

Del

Forløb af ordinær generalforsamling - Korrektion

Investeringsforeningen IA Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling, hvor årsrapporten for 2020 blev forelagt og godkendt mm., jf. meddelelse herom tidligere i dag.

Bestyrelsens forslag om udlodning på kr. 1,00 pr. andel i afdeling IR Danske Aktier, som offentliggjort den 14. januar 2021, blev vedtaget.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK