Globenewswire

Investeringsforeningen IA Invest

Del

Forløb af ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen IA Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden.

Afdeling ISIN-kode Forventet udbytte
(kr. pr. andel)
IR Danske Aktier DK0060889962 2,80
MW Compounders DK0061294394 0,00

Årsrapporten for 2020 for investeringsforeningen blev forelagt og godkendt, og bestyrelsens forslag om udlodning pr. andel, jf. ovenfor, samt bestyrelsesmedlemmernes honorar blev vedtaget.

Bestyrelsesmedlemmerne Claus Bennetsen, Randi Bach Poulsen og Martin Gottlob, der alle var på valg, blev genvalgt.

Som revisor for investeringsforeningen blev EY Godkendt Revisionspartnerselskab, genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK