Globenewswire

Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Del

Forløb af ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Gudme Raaschou har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden.

Årsrapporten for 2020 for investeringsforeningen, forslag til anvendelse af årets resultat og bestyrelsesmedlemmer­nes honorar blev forelagt og godkendt. De på generalforsamlingen godkendte udbytter for 2020 fremgår af tabellen nedenfor.

Afdeling ISIN-kode Forventet udbytte
(kr. pr. andel)
European High Yield DK0016205255 1,60
US High Yield DK0060477859 5,00
Emerging Markets Aktier DK0060184083 33,80
Emerging Markets Debt DK0060260602 7,10

Øvrige forslag blev enstemmigt vedtaget.

Jes Damsted og Niels Mazanti var begge på valg og blev genvalgt. Bestyrelsen indstillede, at Jes Damsted blev valgt for to år, og Niels Mazanti blev valgt for ét år. Bestyrelsen indstillede herudover, at Zaiga Strautmane indvælges i bestyrelsen for en periode på ét år, idet Kjeld Iversen ønsker at fratræde bestyrelsen ved udløbet af sin nuværende valgperiode i 2022. Jes Damsted blev genvalgt i bestyrelsen for to år og Niels Mazanti blev genvalgt i bestyrelsen for ét år. Zaiga Strautmane blev indvalgt i bestyrelsen for ét år.

Som revisor for investeringsforeningen EY, Godkendt Revisionspartnerselskab, genvalgt.

På et møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lisa Herold Ferbing som formand.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK