Globenewswire

Investeringsforeningen C Worldwide

Del

Forventede udbytter for regnskabsåret 2019

Nasdaq Copenhagen A/S                                                                                       19. december 2019
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Forventede udbytter for regnskabsåret 2019

Investeringsforeningen C WorldWide har medio december opgjort de forventede udbytter (angivet i kr. pr. andel), som fremgår nedenfor. Dette er foreløbige beløb, og disse kan således ændre sig, når årsrapporten foreligger. Nærmere information om den forventede udlodningsdato i januar 2020 følger senere. Foreningen forventer ca. medio januar at kunne offentliggøre de endelige udbyttesatser.

De foreventede udbytter er opgjort til:

Afdeling                                                         kr. pr. andel
DK0010157965 Globale Aktier KL A                   61,70
DK0060287217 Globale Aktier Etik KL               29,20
DK0010312529 Stabile Aktier KL                           7,00
DK0010249655 Danmark KL                               21,30
DK0015945166 Emerging Markets KL                   0,00
DK0060057644 Asien KL A                                   0,20

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen C WorldWide

Henrik Brandt
Direktør

Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK