Globenewswire

Investeringsforeningen BankInvest

Del

Prospekt og centrale investorinformationer – Investeringsforeningen BankInvest

København Ø, Feb. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --Opdaterede centrale investorinformationer for andelsklasserne i Investeringsforeningen BankInvest offentliggøres dags dato.

De centrale investorinformationer er en årlig lovpligtig opdatering i henhold til Kommissionens forordning nr. 583/2010 af 1. juli 2010.

Dags dato offentliggøres tillige opdateret prospekt for Investeringsforeningen BankInvest. Prospektet er som følge af ovenstående opdateret med ændrede ÅOP, indirekte handelsomkostninger. Endvidere er emissions- og indløsningssatser samt afdelingernes risikoafsnit og risikoeksponeringer opdaterede i prospektet.

Der er også foretaget sproglige præciseringer og korrekturrettelser.

Endelig er prospektet for Investeringsforeningen BankInvest sammenskrevet med tegningsprospekterne for Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk. KL, Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling KL, Globale Aktier Akk. KL og Globale Aktier KL.

Dokumenterne kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.


Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør


Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK