Globenewswire

Investeringsforeningen BankInvest

Del

Aconto-udbytte for regnskabsåret 2020

København Ø, Feb. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Investeringsforeningen BankInvest, som det fremgår af nedenstående.

Udbytterne vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 9. februar 2021 med valør den 11. februar 2021.

Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 8. februar 2021. Første dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 9. februar 2021.

Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 11. februar 2021.

Investeringsforeningen BankInvestISIN2020

(kr. pr. bevis)
Danske Aktier ADK0016060346 5,30
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle)DK00614097110,00
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling ADK00612714263,90
Globale Aktier Indeks KLDK00611337092,70
Emerging Markets Aktier ADK00605168540,00
Emerging Markets Obligationer ADK00161128325,80
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta ADK00600120370,00
Europa Small Cap Aktier ADK00605713620,60
Højt Udbytte Aktier ADK00602935381,00
Mellemlange Danske Obligationer ADK00159087190,40
Korte Danske Obligationer ADK0016109614 0,10
Korte HY Obligationer ADK00610662554,70
Lange Danske Obligationer ADK0016109531 1,00
USA Small Cap Aktier ADK00605712890,00
Value Globale Aktier ADK00609787160,00

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 22. april 2021.

De forventede udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2020 for følgende 3 børsnoterede andelsklasser udbetales senest umiddelbart efter godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 22. april 2021. Der henvises til foreningens hjemmeside for yderligere information.

Investeringsforeningen BankInvestISIN2020

(kr. pr. bevis)
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling ADK00612958700,90
Virksomhedsobligationer IG ADK0010296813 1,30
Virksomhedsobligationer HY ADK00604614240,40Venlig hilsen

BI Management A/S


Direktør
Martin Fjordlund Smidt


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK