Globenewswire

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Del

Prospekt og centrale investorinformationer – Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

København Ø, Feb. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

Opdaterede centrale investorinformationer for afdelingerne i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest offentliggøres dags dato.

De centrale investorinformationer er en årlig lovpligtig opdatering i henhold til Kommissionens forordning nr. 583/2010 af 1. juli 2010.

Dags dato offentliggøres tillige opdateret prospekt for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest.  Prospektet er som følge af ovenstående opdateret med ændrede ÅOP, indirekte handelsomkostninger. Endvidere er emissions- og indløsningssatser samt afdelingernes risikoafsnit og risikoeksponeringer opdaterede i prospektet samt angivelse af ny market maker.

Der er også foretaget sproglige præciseringer og korrekturrettelser.

Dokumenterne kan downloades fra www.invest.almbrand.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.


Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK