Globenewswire

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Del

Aconto-udbytte for regnskabsåret 2020

København Ø, Feb. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest som det fremgår af nedenstående.

Udbytterne vil fragå afdelingernes indre værdi den 9. februar 2021 med valør den 11. februar 2021.

Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 8. februar 2021. Første dag for handel med de enkelte afdelinger eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 9. februar 2021.

Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 11. februar 2021.

Investeringsforeningen Alm. Brand InvestISIN2020

(kr. pr. bevis)
Korte Obligationer EtikDK00602323121,20
Lange Obligationer EtikDK00159747788,80
Nordiske Aktier EtikDK00102375693,60
Europæiske Aktier EtikDK00102448540,90
Globale Aktier EtikDK00102706938,80
Mix EtikDK00161954317,40
Mix Offensiv Etik DK001028960215,00
Mix Defensiv Etik DK00605416130,00

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2021.

De forventede udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2020 for følgende 2 børsnoterede afdelinger udbetales senest umiddelbart efter godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2021. Der henvises til foreningens hjemmeside for yderligere information. 

Investeringsforeningen Alm. Brand InvestISIN2020

(kr. pr. bevis)
Virksomhedsobligationer Etik DK00606892890,60
Europæisk Højrente EtikDK00608722162,40Med venlig hilsen
BI Management A/S

Direktør
Martin Fjordlund Smidt


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK