Glaesel HSEQ Management ApS

Internationalt anerkendt arbejdsmiljø er hårdt arbejde!

Del

I næste uge tages der i Fredericia et vigtigt skridt frem mod et bedre arbejdsmiljø for organisationer overalt på kloden.

Kristian Glæsel på audit
Kristian Glæsel på audit

Der er ved at blive udarbejdet en ny standard for arbejdsmiljøledelse. Den kommer til at hæve barren for sundhed og sikkerhed for virksomherdernes medarbejdere på alle niveauer. Men den nye ISO 45001 lader dog vente på sig.

Kristian Glæsel er projektleder (convener) for den 150 mand store gruppe af internationale eksperter, der skriver den kommende ISO 45001 standard, og han er ikke overrasket over at det trækker ud. ”Det er en omfattende og meget politisk standard, der skal skrives fra bunden - og en standard, hvor mange forskellige interesser gør sig gældende” fortæller Kristian Glæsel. 

Diplomatisk snilde

ISO 45001 standard er genstand for en meget stor international bevågenhed og et vedvarende engagement. Der er meget på spil: Mere end 50 lande og organisationer er involveret i arbejdet og det er netop en væsentlig del af forklaringen på, hvorfor den endnu ikke er klar. 

Ved det seneste møde i Toronto i Canada var der 3.000 kommentarer til det nuværende udkast af standarden. Af disse blev kun ca. 600 gennemarbejdet i løbet af de 5 mødedage. Fordi så mange forslag til ændringer udestår, er der indkaldt en mindre del af den 150 mand store arbejdsgruppen til møde i Fredericia 12-16. September. Her vil de resterende kommentarer forhåbentligt komme igennem processen. Firmaet Glaesel HSEQ Management er stolte værter, med CO-industri og DI som sponsorer, for denne internationale delegation.

Et globalt sprog

Den kommende ISO 45001 standard er mere ambitiøs og tidssvarende end den nuværende OHSAS 18001. ISO 45001 er tro mod de nye tendenser for ledelsessystemer generelt, men giver samtidig flere redskaber til arbejdsmiljøarbejdet. De virksomheder og organisationer, der vil lade sig certificere efter ISO 45001 vil udover de umiddelbare sundheds- og sikkerhedsspørgsmål også lade interessenters forventninger indgå i deres arbejdsmiljøindsats, hvilket vil give større sammenhæng til medarbejdere, kunder og underleverandører.

80 % af danske virksomheder bruger ISO standarder

Kristian Glæsel understreger, at han trods de komplicerede forhandlinger og den tidskrævende arbejdsgang forventer at kunne tilbyde brugerne en ny og langt bedre standard. Den politiske målsætning for standarden opfattes lidt forskelligt blandt arbejdsgruppens medlemmer. Og det er en af årsagerne til, at det trækker i langdrag med færdiggørelse af den nye ISO 45001 standard. En ISO standard er per definition et dokument som alle forholder sig til. Den vil højst sandsynlig blive et krav, som store virksomheder vil stille til deres underleverandører, og dermed vil den forplante sig til hele erhvervslivet.

Stor indflydelse

ISO standarder har større indflydelse på miljø, sikkerhed og i dette tilfælde arbejdsmiljø end politiske beslutningstagere generelt, fordi standarder definerer et niveau, erhvervslivet i høj grad er tilbøjelig til at følge på tværs af landegrænser. Så standarder har en stor samfundsmæssig betydning men har desværre sjældent tilsvarende interesse hos politikerne.

Med livet i hænderne

Godt arbejdsmiljø er ikke en selvfølge. Derfor er standarder og systemer et stærkt værktøj til at forebygge ulykker. I verden dør der i gennemsnit 6.300 mennesker hver dag som følge af arbejdsrelaterede skader eller sygdom. Det er mere end 2,3 millioner dødsfald om året!. Mere end det dobbelte af antal af trafikdræbte. Når mange virksomheder dedikerer sig til den nye arbejdsmiljø-standard, kan der potentielt reddes tusinder af arbejdstageres liv.

Skulle I have ønske om et telefoninterview eller har brug for yderligere informationer, er I naturligvis altid velkommen til at henvende jer. Kristian træffes direkte på tlf: 26 191 193. 

Billeder

Kristian Glæsel på audit
Kristian Glæsel på audit
Download
Kristian Glæsel
Kristian Glæsel
Download

Information om Glaesel HSEQ Management ApS

Glaesel HSEQ Management ApS
Glaesel HSEQ Management ApS
Vesterballevej 5
7000 Fredericia

+ 45 86 511 775http://www.glaesel-hseq.dk/

FAKTA OM KRISTIAN GLÆSEL

Kristian Glæsel er direktør og indehaver af Glaesel HSEQ Management som udfører rådgivning, audit og uddannelse indenfor ISO Standarder og ledelsessystemer. Har I 15 år været ledende auditor I ISO 14001, ISO 9001, CSR og OHSAS 18001 og er en af Danmarks mest erfarne auditorer og fortolkere af håndtering og implementering af ledelsessystemer.

Udnævnt til international convener for udviklingen af den nye ISO 45001 standard.

Et ulønnet og frivilligt arbejde, som anses som en stor anerkendelse. 

 

FAKTA OM ISO 45001

Den nye internationale standard for arbejdsmiljøledelse forventes lanceret til juni 2017.

http://www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref2016

Følg pressemeddelelser fra Glaesel HSEQ Management ApS

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.