Ørsted A/S

Inspirerende gymnasielærer hædres med H.C. Ørsted-medalje

Del

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har tildelt H.C. Ørsted-medaljen i bronze for inspirerende undervisning i naturvidenskab til lektor Lisbeth Tavs Gregersen fra Thisted Gymnasium. Med medaljen og æren følger et rejselegat på 25.000 kroner samt 50.000 kroner til et projekt på Thisted Gymnasium sponsoreret af energiselskabet Ørsted.

Lektor og medaljemodtager Lisbeth Tavs Gregersen sammen med Thisted Gymnasiums rektor, Søren Christensen. Til venstre SNUs præsident, professor Anja C. Andersen, og bagerst Anne Mette Mosekjær Sørensen, Head of Public Affairs Denmark hos Ørsted og Anela Bajric, Head of Mathematical Optimisation hos Ørsted.
Lektor og medaljemodtager Lisbeth Tavs Gregersen sammen med Thisted Gymnasiums rektor, Søren Christensen. Til venstre SNUs præsident, professor Anja C. Andersen, og bagerst Anne Mette Mosekjær Sørensen, Head of Public Affairs Denmark hos Ørsted og Anela Bajric, Head of Mathematical Optimisation hos Ørsted.

H.C. Ørsted-medaljen i bronze blev uddelt mandag aften af SNUs præsident, professor Anja C. Andersen  i H.C. Ørsted-bygningens auditorium efter et foredrag ved professor John Leif Jørgensen fra DTU Space.

SNU har siden 2012 sat fokus på den vigtige formidling i gymnasiet ved en årlig uddeling af H.C. Ørsted-medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærere og fremragende formidlere i den gymnasiale verden inden for Selskabets fagkreds. En inspirerende gymnasielærer i naturvidenskab kan være afgørende for, om en elev bliver interesseret og får en god indgang til at forstå den naturvidenskabelige og tekniske omverden. Det kan for mange også være en motiverende faktor i forbindelse med studievalg og vigtigt for, om man tør gå videre med en uddannelse, der kræver indsigt på det naturvidenskabelige eller tekniske felt.

Tildelingen i 2022 sker på baggrund af indstillinger fra gymnasierektorer, kolleger og elever over hele Danmark, som er blevet bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af syv personer og ledet af Hans Lindemann, fhv. rektor for Metropolitanskolen.

Mathias Stolpe, Senior Lead Numerical Specialist hos Ørsted og Ørsteds repræsentant i bedømmelsesudvalget, siger:
”For at nå Ørsteds vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi, er det enormt vigtigt at have adgang til dygtige naturvidenskabsfolk og ingeniører med brede kompetencer inden for fysik, kemi, biologi og matematik. Denne interesse vækkes ofte i de gymnasiale uddannelser af en særdeles dygtig og motiverende lærer som årets medaljemodtager Lisbeth Tavs Gregersen, der gør meget for at inspirere eleverne. For eksempel kombinerer Lisbeth eksperimenter og computersimulationer i undervisningen. Den arbejdsmåde benytter vi ofte i Ørsted, og det er positivt, at den introduceres på gymnasieniveau. Vi er meget glade for at kunne støtte overrækkelsen af H.C. Ørsted-medaljen til en inspirerende gymnasielærer.”

Om medaljemodtageren
Lektor Lisbeth Tavs Gregersen har siden 2013 været ansat på Thisted Gymnasium, hvor hun underviser i kemi og fysik, og hun har tidligere undervist på VUC Vestegnen. Lisbeth er en blændende lærer, og hun har for begge sine faggrupper været et omdrejningspunkt for skolens indsats for at højne interessen for de naturvidenskabelige fag. Hun har været med til at etablere et laboratorium i skolens hytte i Nationalpark Thy, så noget af den naturvidenskabelige undervisning kunne flytte ud i naturen.

Lisbeth er skolens tovholder på projektet ’Unge forskere’, og hun blev sammen med en kollega udnævnt til ’Årets lærerteam’ på Thisted Gymnasium, som vandt Årets Forskerskolepris i 2019 og 2022. Hun motiverer flere elever til at deltage i naturvidenskabelige konkurrencer ved at inddrage forberedelserne i undervisningen, men hun kommer ikke med idéerne til elevernes konkurrencebidrag – hun fungerer kun som konsulent, og eleverne elsker hende også for den form for undervisning.

Lisbeth har også skabt kontakt til lokale virksomheder samt bidraget til et bioteknologisk samarbejde med seks andre europæiske skoler under Erasmus-programmet. Hun er aktiv i brobygning med både folkeskolen og de videregående uddannelser, og sammen med kolleger har hun hvert år alle 8. klasses elever fra Thisted Kommune til en introduktion til de naturvidenskabelige fag, hvilket giver genklang i lokalsamfundet med 100 % opbakning. Hun stiller sig til rådighed for skrevne og elektroniske medier og er også på den måde medvirkende til, at flere får mod på naturvidenskab på Thisted Gymnasium.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Media Relations
Anders Stougaard
99 55 67 39
astou@orsted.com

SNU
29 92 63 00
snu@naturvidenskab.net

Om SNU
Selskabet for Naturlærens Udbredelse – i daglig tale kaldet SNU – blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab, hvor alle kunne høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi – og deres potentielle betydning for næringslivet. Han gav sig derfor til at holde forelæsninger, hvor alle havde adgang. Det blev bl.a. udnyttet af bryggerfamilien Jacobsen, og på den måde var SNU med til at danne grundlag for Carlsbergs forkantsposition i tiden. Her knap 200 år efter er SNU stadig et samlingspunkt, hvor fremtrædende forskere formidler den nyeste viden, ofte på tværs af traditionelle faggrænser. Se mere på naturlæren.dk eller på SNUs Facebook-side.

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har ca. 7.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Billeder

Lektor og medaljemodtager Lisbeth Tavs Gregersen sammen med Thisted Gymnasiums rektor, Søren Christensen. Til venstre SNUs præsident, professor Anja C. Andersen, og bagerst Anne Mette Mosekjær Sørensen, Head of Public Affairs Denmark hos Ørsted og Anela Bajric, Head of Mathematical Optimisation hos Ørsted.
Lektor og medaljemodtager Lisbeth Tavs Gregersen sammen med Thisted Gymnasiums rektor, Søren Christensen. Til venstre SNUs præsident, professor Anja C. Andersen, og bagerst Anne Mette Mosekjær Sørensen, Head of Public Affairs Denmark hos Ørsted og Anela Bajric, Head of Mathematical Optimisation hos Ørsted.
Download

Information om Ørsted A/S

Ørsted A/S
Ørsted A/S
Kraftværksvej 53, Skærbæk
7000 Fredericia

+45 99 55 11 11https://orsted.com

Følg pressemeddelelser fra Ørsted A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Ørsted A/S

’Green Fuels for Denmark’ får tildelt dansk IPCEI-støtte16.12.2022 10:39:12 CET | Pressemeddelelse

Erhvervsstyrelsen har tildelt det danske Power-to-X-flagskibsprojekt ’Green Fuels for Denmark’ 600 mio. kr. som en del af Danmarks deltagelse i det europæiske IPCEI-program. Midlerne skal gå til at realisere ’Green Fuels for Denmark’-projektets første faser på hhv. 10 MW, 100 MW og 300 MW. ’Green Fuels for Denmark’-konsortiet består af Ørsted, der står i spidsen for udviklingen af projektet, og en række større globale danske logistikvirksomheder, som er: A.P. Møller - Mærsk, Københavns Lufthavne, DFDS, DSV og SAS. Topsoe, Nel og Everfuel er teknologipartnere på projektet, mens COWI er videnspartner. Ved at samle førende danske virksomheder fra både teknologi- samt udbuds- og efterspørgselssiden er ’Green Fuels for Denmark’ ideelt placeret til at udfolde Danmarks store potentiale inden for Power-to-X, så der skabes arbejdspladser og udvikling af industrien. Støtten fra Erhvervsstyrelsen er et stærkt bidrag til ’Green Fuels for Denmark’, der som flagskibsprojekt kan være med til at fremm

Ørsted og Skovgaard Energy går sammen om at udvikle Power-to-X-anlæg i stor skala i Holstebro6.12.2022 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

Ørsted og Skovgaard Energy har underskrevet en hensigtserklæring om at udvikle et af Danmarks mest attraktivt placerede Power-to-X-anlæg. Anlægget skal bygges i flere faser, og det kan dermed både spille en central rolle i opstarten af den danske Power-to-X-industri samt i etableringen af eksport af store mængder vedvarende brint til den grønne omstilling af Europa. Projektets første fase får en forventet elektrolysekapacitet på 150 MW og skal drives af landvindmølle- og solcelleparker. Skovgaard Energy har allerede påbegyndt udviklingen af såvel Power-to-X-projektet som de tilhørende landvindmølle- og solcelleparker, hvilket kan muliggøre, at projektet gennemføres hurtigt, såfremt myndighedsarbejdet går efter planen. Power-to-X-anlægget skal ligge i Idomlund ved Holstebro. Midt- og Vestjylland er fødestedet for den danske vindmølleindustri, og området har i årtier været centrum for Danmarks grønne væksteventyr. Midt- og Vestjylland er også ved at opbygge en stærk tilstedeværelse inden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum