Danmarks ErhvervsfremmebestyrelseDanmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Inklusion af unge med særlige udfordringer skal øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft

Del

Danske virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft. Og samtidig har Danmark et stort, uudnyttet potentiale blandt unge med særlige udfordringer, der er i udkanten af eller helt uden for uddannelsessystemet og det ordinære arbejdsmarked. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 50 mio. kr. fra EU’s Socialfond og de decentrale erhvervsfremmemidler til en indsats målrettet unge på kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen skal øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft.

På trods en række år med økonomisk opsving og mangel på arbejdskraft i virksomheder er der stadig en stor gruppe unge, der skal hjælpes i gang med uddannelse og ud på arbejdsmarkedet.

Hver anden ung med særlige udfordringer mellem 17 og 19 år er ikke i gang med en ungdomsuddannelse, og blandt de 15- til 30-årige har 150.000 hverken uddannelse eller arbejde.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ser opgaven med at få unge - og ikke mindst udfordrede unge - i gang med en uddannelse som en helt essentiel samfundsopgave og som en opgave, som samtidig kan yde et vigtigt bidrag til at møde virksomhedernes udfordringer med at skaffe arbejdskraft. Den kommende indsats skal gennemføres decentralt af tætte partnerskaber, så den møder lokale udfordringer.

”Det kræver en målrettet og lokalt forankret indsats at inkludere unge med særlige udfordringer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Men danske virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft som aldrig før, og derfor er jeg glad for, at vi i bestyrelsen netop har besluttet at igangsætte en indsats, der skal øge udbuddet af arbejdskraft gennem inklusion af denne gruppe unge. Indsatsen vil ikke alene gavne virksomhederne og samfundsøkonomien, men også give de unge et langt bedre afsæt i livet”, siger Jakob Riis, formand for erhvervsfremmebestyrelsen.

Mål: Væk med barrierer og styrket motivation

Derfor retter indsatsen sig overordnet mod to mål: Dels at sikre de unges motivation til at starte på ungdomsuddannelse eller FGU, den forberedende grunduddannelse, og dels at afhjælpe de barrierer, som gør det vanskeligt for de unge at færdiggøre en ungdomsuddannelse.

Konkret skal indsatsen fortrinsvis foldes ud på to områder:

  • Styrket vejledning og uddannelse af særligt udsatte unge, der falder fra eller ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Indsatsen kan blandt andet rette sig mod unge fra yderområder eller udsatte boligområder, og bl.a. helhedsindsatser og mentorordninger kan tages i brug for at lette overgangen til et uddannelsesforløb. Det anbefales, at aktiviteterne også inddrager særlige målgrupper, fx unge af anden etnisk herkomst end dansk (særligt drenge) og handicappede.
  • Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb for deltagere inden for målgruppen og/eller aktiviteter, der fastholder deltagerne i det ordinære ungdomsuddannelsessystem. Herunder skal der være fokus på tilgængeligheden for denne målgruppe, fx med e-læringsforløb. Indsatsen ligger inden for rammerne af erhvervsfremmebestyrelsens Strategi for decentral erhvervsfremme 2019, som blandt andet forudsætter, at indsatser tænkes i tværgående sammenhænge. Desuden skal operatører, der ansøger om støtte, redegøre for, hvordan opnåede resultater forankres og videreføres. Af de 50,3 mio. kr., som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter til inklusion via uddannelse og beskæftigelse, kommer 33,6 mio. kr. fra EU’s Socialfond, mens de resterende 16,7 mio. kr. er decentrale erhvervsfremmemidler.

Fakta

  • Der afholdes informationsmøder den 1. juli i Sorø, den 2. juli i Vejle og den 15. august i Odense – læs mere og tilmeld dig her
  • Projektperioden kan være op til 3 år og i udgangspunktet løbe fra medio 2019 til medio 2022.
  • Fristen for at indsende ansøgning er 10. september 2019 kl. 12.00.
  • Information, elektronisk ansøgningsskema og praktiske informationer findes på: https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/inklusion-af-unge-uddannelse-til-erhvervsparathed
  • Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 14. november 2019. Herefter vil ansøgere få tilsagn eller afslag.

Kontakt

Hvis du er potentiel ansøger og vil vide mere om indsatsen, herunder hvordan du søger, er du velkommen til at kontakte Maria Nordvig Vendelbo tlf. 35 29 12 19 og marven@erst.dk eller Malene Slotø Schacke, tlf. 35 29 17 88 og maslsc@erst.dk.

Du kan læse mere om indsatsen her: www.erhvervsfremmebestyrelsen.dk

Information om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

3529 1717https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter og finansierer decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter.

 

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Ny turismeindsats: 25 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til stærkere danske destinationer16.4.2020 09:42:35 CESTPressemeddelelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner nu for ansøgninger til pulje på 25 mio. kr., der skal bidrage til at styrke de danske turistdestinationer og gøre dem til attraktive destinationer for danske og udenlandskabe turister i tiden efter COVID-19-pandemien. Midlerne skal fremme vækst og skabe jobs inden for kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og mødeturisme over hele landet.

Styrket digitalisering skal geare virksomhederne til tiden efter COVID-19-krisen2.4.2020 09:26:24 CESTPressemeddelelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tildeler nu det succesfulde SMV:Digital-program 20 mio. kr. til en hurtig indsats for at styrke 200 mindre virksomheders digitalisering og e-handel. Digitalisering kan ikke afbøde konsekvenserne af COVID-19, men det kan gøre det enklere at drive virksomhed i en svær tid og muliggøre, at kunderne nås på nye måder. Samtidig kan investeringer i digitalisering og e-handel give virksomhederne et styrket udgangspunkt til tiden efter COVID-19-krisen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum