Aalborg Universitet

Indvandrere koncentreres i bestemte områder, fordi andre ikke vil bo der

Del

Ny bog samler, hvad man ved fra den internationale forskning om årsagerne til etnisk segregation i europæiske byer.

Når nogle byområder rummer en høj andel af indvandrere, skyldes det først og fremmest, at den øvrige befolkning fravælger de pågældende områder. Det fremgår af en ny bog, skrevet af adjungeret professor Hans Skifter Andersen fra Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet København.

”Politikere og medier har haft travlt med at fortælle en historie om, at indvandrere søger sammen og danner parallelsamfund i udvalgte boligområder, men det er at vende tingene på hovedet”, siger Hans Skifter Andersen.

Han forklarer, at jo flere indvandrere der er i et boligområde, des ringere tiltrækningskraft har området over for ikkeindvandrere. Det skyldes, at disse boligområder bliver talt ned i offentligheden, at det har lav status at bo i områder med mange indvandrere, og at nogle har fordomme om etniske minoriteter. Dermed opstår der en selvforstærkende proces, som gør det endnu nemmere for indvandrere at få boliger i de pågældende områder.

Samme årsag overalt i Europa

Hans Skifter Andersens nye bog er en opsamling af den eksisterende viden om årsagerne til den etniske segregation i europæiske byer. I alle lande i Europa bor indvandrere i større eller mindre udstrækning anderledes end majoritetsbefolkningen, og nogle af dem opsamles i bestemte byområder. Der er imidlertid store forskelle på, hvor adskilt indvandrerne bor. Kun nogle få steder er der byområder med et flertal af den samme etniske gruppe. De fleste indvandrerområder består af mange forskellige etniske grupper, såkaldte multietniske områder.

I bogen peges på tre hovedårsager til segregationen: Majoritetsbefolkningens fravalg af byområder med mange indvandrere, hvilke boligmuligheder der er til rådighed for indvandrere, og indvandrernes særlige behov og præferencer.

Forholdende på boligmarkedet har stor betydning for, hvor indvandrere kan finde bolig. De er mest henvist til lejeboliger, og hvis der er få af disse, eller indvandrere har svært ved at få adgang til dem, opsamles de ofte i de dårligste boliger i bestemte områder.

"I nogle tilfælde er der tale om diskrimination, hvor udlejerne søger at undgå indvandrere”, siger Hans Skifter Andersen.

Når de boliger, som indvandrere har adgang til, er koncentreret i bestemte byområder, bliver segregationen høj. Det er især sket i lande med et meget liberalt boligmarked, men også steder hvor socialt boligbyggeri, som i Danmark, er samlet i store boligområder. Generelt er segregationen dog mindre i Danmark end i de fleste andre lande.

Hans Skifter Andersen præsenterer hovedpointerne i sin nye bog ved et arrangement på Aalborg Universitet København onsdag 18. september kl. 16.00. Tilmelding på www.sbi.dk/segregation.

Bogen ’Ethnic Spatial Segregation in European Cities’ er netop udgivet på det engelske forlag Routledge.

Kontakter

Yderligere information ved henvendelse til adjungeret professor Hans Skifter Andersen (hsa@sbi.aau.dk eller tlf. 2445 5432).

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Ny regnemodel for træbyggeriets potentiale i den grønne omstilling16.12.2020 09:41:17 CETPressemeddelelse

Byggeriet står for ikke mindre end 40 pct. af den samlede danske CO2-udledning. Over en bygnings totale levetid udgør emissioner fra konstruktion og byggematerialer 50-75% af dens samlede CO2-belastning. Flere undersøgelser viser, at brug af træ kan halvere udledningen. Et nyt gennemgribende forskningsprojekt på Instituttet BUILD på AAU skal udvikle regnemodellen og dokumentere træbyggeriets miljømæssige potentiale.

Ny undersøgelse: Ghettopakken kan skabe ny utryghed i de udsatte boligområder15.12.2020 08:05:00 CETPressemeddelelse

For de sårbare grupper i de udsatte boligområder opleves det ofte som voldsomt indgribende at skulle flytte fra sin bolig, og alene planerne om fysiske omdannelser i kvarteret øger utrygheden blandt mange af beboerne. Det er en af de tre foreløbige konklusioner fra en ny undersøgelse fra BUILD på Aalborg Universitet, der følger de menneskelige konsekvenser af Ghettopakkens massive fysiske omdannelser af boligområderne.

Forskere ved AAU har udviklet model, der kan forudsige, om corona-restriktioner virker11.12.2020 13:52:24 CETPressemeddelelse

Forskere fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet har udviklet en model, der kan forudsige, om bestemte corona-restriktioner virker. Udregninger viser, at Region Nordjylland ville have haft ca. 10.000 flere smittede over en to måneders periode, hvis der ikke var blevet lukket ned i november. Håbet er, at modellen kan hjælpe beslutningstagere med at træffe de rigtige beslutninger.

Stort dansk skoleudviklingsprogram afsluttet: Lærerne er blevet bedre til at samarbejde om eleverne til gavn for kerneopgaven og jobtilfredshed10.11.2020 10:44:33 CETPressemeddelelse

Lærernes samarbejde om eleverne er øget i de seneste fem år, og lærere, der samarbejder, oplever sig selv som mere kompetente og mere tilfredse med at være lærere. Det viser et nyt omfattende skole- og kompetenceudviklingsprogram, Program for Læringsledelse, som Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling har gennemført i samarbejde med 13 danske kommuner.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum