Københavns Kommune Socialforvaltningen

Indsatsen for udsatte stofbrugere i København skal undersøges

Del

Socialforvaltningen skal igangsætte en undersøgelse af, hvordan indsatsen for udsatte stofbrugere i København bedst kan styrkes.

Som led i budgetaftalen for Københavns Kommune 2019, der blev vedtaget i september 2018, blev der fremsat et ønske om at undersøge, om den nuværende indsats for udsatte stofmisbrugere kan styrkes. På den baggrund besluttede et enigt socialudvalg på det seneste møde i socialudvalget, at Socialforvaltningen skal igangsætte en grundig høringsproces omkring indsatsen for stofbrugere i København. Borgere, brugere, medarbejdere og organisationer tages med på råd. 

I den forbindelse vil mulighederne for at oprette nye stofindtagelsesrum som tilføjelse til de nuværende H17 og Skyen på Vesterbro blive undersøgt. Fordele og ulemper ved eventuelle nye stofindtagelsesrum vil også blive inddraget i den endelig afrapportering, selvom det er langt fra sikkert, at det ender med flere stofindtagelsesrum.

”Det er altid vigtigt at få input til, hvordan forvaltningen kan hjælpe københavnerne med sociale udfordringer bedre. Udsatte stofbrugere i København lever et hårdt liv, så det er helt oplagt at få klarlagt, hvordan vi styrker en indsats målrettet dem,”, fortæller socialborgmester Mia Nyegaard (RV). 

Undersøgelsen skal især kigge på, hvor i byen der findes muligheder for at oprette nye stofindtagelsesrum. Men undersøgelsen vil også afdække, hvor omfanget af stofbrug - og dermed også generne ved det - er størst. Der bliver fokuseret på det stofmisbrug, der foregår på gadeplan og i særlig grad på Vesterbro, Sundholm, Nørrebro og Nordvest.

Alle parter inddrages i grundig undersøgelse

Socialudvalget ønsker input til afdækningen, og der er derfor tilrettelagt en grundig høringsproces. Her ønskes input fra brugere, beboere, erhvervsdrivende, NGO’er, kommunalt ansatte, lokaludvalg, politiet og praktikere fra sociale tilbud. 

Det sker blandt andet via flere spørgeskemaundersøgelser, der er målrettede henholdsvis borgere, interessenter og brugere. Det skal sikre et bredt og nuanceret bidrag til undersøgelsen. Alle opfordres til at deltage, og derfor instrueres medarbejderne i Socialforvaltningen i at hjælpe brugerne med at udfylde skemaerne. 

”Jeg håber, at alle borgere, brugere, eksperter og andre interesserede deltager i undersøgelsen. Alle input er vigtige, for at vi får de bedst mulige forhold for stofbrugerne i et godt samspil med de omkringliggende omgivelser. Derfor undersøger vi i øjeblikket hele stofscenen. Spørgeskemaundersøgelsen er en del af det arbejde, og jeg håber som sagt, at rigtig mange københavnere vil deltage,” siger Mia Nyegaard.

En del af den samlede undersøgelse skal ende med en rapport og anbefaling til, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen på den københavnske stofscene. Her vil man tage udgangspunkt i eksisterende viden på området, høringssvar og interviews med aktive stofbrugere på Vesterbro. 

Derudover bliver der indhentet udtalelser fra Københavns Politi, Sundheds- og Ældreministeriet, udlændingemyndighederne samt kommunens renholdsindsats.

Høringer af følgegruppen for stofindtagelsesrummet H17 samt af Udsatterådet vil også indgå i den endelige afdækning. Dertil afholdes der d. 12. november 2018 et åbent høringsarrangement, hvor man kan blive klogere på området, stille spørgsmål og komme med sine input. 

D. 12. december 2018 er der møde i Socialudvalget, hvor der er en temadrøftelse om stofmisbrugsområdet på dagsordenen, og fra d. 11. december 2018 til d. 8. januar 2019 vil Socialforvaltningens samlede afdækning blive sendt til ekstern høring. 

Alle interesserede kan bidrage til undersøgelsen ved at svare på spørgeskemaet her. https://www.kk.dk/social

Kontakter

Pressechef, Sten Christensen +45 26 37 02 78

Information om Københavns Kommune Socialforvaltningen

Københavns Kommune Socialforvaltningen
Københavns Kommune Socialforvaltningen
Bernstoffsgade 17
1592 København V

33 66 33 66https://www.kk.dk/sof

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Socialforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Socialforvaltningen

Radikal socialborgmester savner mere metro i ny plan om Lynetteholmen5.10.2018 11:30:54 CESTPressemeddelelse

- Det er godt, at regeringen nu endelig har blik for hovedstaden. Det er forkert, når regeringen hidtil har opbygget en modsætning mellem hovedstaden og resten af Danmark. En stærk hovedstad er godt for resten af landet, siger socialborgmester Mia Nyegaard (RV). - Det nye Lynetteholmen er et visionært projekt, der både skaber nye boliger og nye arbejdspladser. Samtidig er det vigtigt, at vi med projektet klimasikrer København og sikrer byen mod stormflod fra både nord og syd, siger hun. - Vi er stadig bekymrede for udsigten til en østlig omfartsvej, og så er det helt nødvendigt med en større udbygning af metroen, siger Mia Nyegaard.

Regeringen glemmer socialpsykiatrien i nyt udspil21.9.2018 13:41:45 CESTPressemeddelelse

Socialborgmester Mia Nyegaard (RV) er tilfreds med, at regeringen nu endelig kommer psykiatriudspil, men hun kritiserer, at regeringen glemmer socialpsykiatrien. - Jeg synes, der er flere gode takter i udspillet. Det gælder ikke mindst styrkelsen af retspsykiatrien og etableringen af nye højintensive pladser i den regionale psykiatri. Dem er der hårdt brug for oven på mange års fald i antallet af sengepladser, siger Mia Nyegaard. Hun er til gengæld utilfreds med, at regeringen ikke prioriterer socialpsykiatrien godt nok: - Jeg synes ikke, man kan se afspejlet i udspillet, hvem der faktisk løser langt størstedelen af opgaven i takt med, at antallet af sengepladser i den regionale psykiatri er faldet støt, og antallet af foranstaltningsdømte er steget markant. Et af vores største problemer er, at borgerne kommer ud fra de psykiatriske afdelinger, før de er klar til det. Det siger lægerne og sygeplejerskerne selv meget klart og utvetydigt. Det betyder, at vi hjælper flere og flere borgere

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum