home a/s

Indeks: Lejlighedssalget stabiliserede sig i årets start

Del

Priserne steg i 1. kvartal. Huspriserne op i 3 af 5 regioner trods færre handler

Homes kvartalsfokus, der udsendes sammen med Danske Bank, viser:

(se venligst grafer, tabeller og flere detaljer i vedhæftede PDF’er)

Resumé: Lejlighedspriserne steg i 1. kvartal

homes lejlighedsprisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne steg med 1,7 procent fra februar til marts (sæsonkorrigeret) – når man måler prisudviklingen som et tremåneder gennemsnit.

Med tallene for marts har vi overblikket over hele 1. kvartal. Fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 steg priserne i gennemsnit 2,1 procent.

I forhold til for et år siden lå priserne i 1. kvartal 1,8 procent højere.

Fremgangen var drevet af stigende priser i Region Hovedstaden. I Region Midtjylland faldt priserne i 1. kvartal.

Handelsaktiviteten var uændret i 1. kvartal i forhold til 4. kvartal. I forhold til samme periode for et år siden blev der solgt hele 7,9 procent færre lejligheder (sæsonkorrigeret).

Andelen af solgte projektlejligheder ud af det samlede antal af solgte lejligheder er nu på det laveste niveau siden 2013.

De reale lejlighedspriser er fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 steget med 0,6 procent (sæsonkorrigeret).

Resumé: Huspriserne steg i tre af fem regioner

homes husprisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 0,4 procent fra februar til marts, når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit (sæsonkorrigeret).

Med tallene for marts har vi overblik over hele 1. kvartal. Huspriserne faldt med 0,5 procent fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 (sæsonkorrigeret).

Over det seneste år er priserne steget med 2,2 procent.

Faldet det seneste kvartal er dog primært drevet af et stort fald i huspriserne i Region Nordjylland, hvor vi normalt ser store udsving på grund af større statistisk usikkerhed.

Over det seneste år har der været stigende huspriser i alle øvrige regioner, og Region Hovedstaden har haft den største stigning på 5,6 procent.

Antallet af solgte huse faldt 2,6 procent fra 4. kvartal til 1. kvartal (sæsonkorrigeret).

Sammenlignet med for et år siden blev der i 1. kvartal solgt hele 7,4 procent færre huse (sæsonkorrigeret). Uden sæsonkorrektion er det faktiske antal af handler det samme som sidste år.

Kilde: Home/Danske Bank

----

Lejlighedspriser op trods færre handler

Homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 1,7 procent fra februar til marts (sæsonkorrigeret) – målt som et tremåneders gennemsnit. Med tallene for marts har vi overblikket over udviklingen gennem hele 1. kvartal. Priserne steg således med 2,1 procent fra 4. kvartal til 1. kvartal (sæsonkorrigeret). Ejerlejlighedspriserne er steget med 1,8 procent fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019.

Den gennemsnitlige pris på en ejerlejlighed på landsplan i 1. kvartal 2019 lå knap 22 procent højere end i august 2006, hvor priserne toppede inden krisen. En gennemsnitlig ejerlejlighed på 85 kvadratmeter koster nu 2.630.000 kr., hvilket er omkring 470.000 kr. mere, end hvad den kostede på toppen i 2006, hvor prisen var 2.170.000 kr.

Handelsaktiviteten var uændret på ejerlejlighedsmarkedet i 1. kvartal i forhold til 4. kvartal (sæsonkorrigeret). Set over det seneste år er den dog faldet med 7,9 procent.

Udviklingen i København og Aarhus
Lejlighedspriserne steg med 0,3 procent i København fra 4. til 1. kvartal, mens de steg med 2,0 procent i hele Region Hovedstaden. Lejlighedspriserne faldt med 0,6 procent i Aarhus, her fulgte lejlighedspriser i Region Midtjylland med ned og faldt med 3,6 procent i 1. kvartal.

Fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 faldt priserne med 2 procent i København, modsat steg lejlighedspriserne i Region Hovedstaden med 2,3 procent. I Aarhus faldt priserne ret beskedent med 0,1 procent, mens de faldt 2,3 procent i Region Midtjylland.

Den seneste prisudvikling betyder, at en typisk lejlighed på 85 kvadratmeter i København nu koster 3.450.000 kr., mod 3.520.000 kr. i marts 2018, det vil sige et fald på cirka 70.000 kr. Det er imidlertid stadig 700.000 kr. mere end den tidligere top i september 2006. Priserne på ejerlejligheder i København påvirkes i høj grad af projektsalg.

I Aarhus kostede en typisk lejlighed på 85 kvadratmeter i december 2.590.000 kr., hvilket er omtrent det samme som sidste år på denne tid. Priserne ligger dermed ca. 310.000 kr. over niveauet fra toppen i begyndelsen af 2007.

Projektsalg i København
Prisstigningen på lejligheder var drevet af stigende priser på eksisterende boliger, mens prisen på projektlejligheder faldt fra 4. 2018 til 1. kvartal 2019. Prisen på en gennemsnitlig projektlejlighed faldt med 1,5 procent, mens den for eksisterende lejligheder steg med 1,1 procent fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019.

Samtidig udgør projektsalget en mindre andel af det samlede lejlighedssalg i København end tidligere.

---

Huspriserne steg også i 1. kvartal selv om der var lidt færre handler

Homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 procent fra februar til marts (sæsonkorrigeret) – målt som et tremåneders gennemsnit.

Med tallet for marts har vi overblik over udviklingen i hele 1. kvartal. Handelspriserne var i gennemsnit 0,5 procent lavere på énfamiliehuse i 1. kvartal på landsplan (sæsonkorrigeret) i forhold til 4. kvartal.

Huspriserne har det sidste halve år ligget på samme niveau eller lige under december 2006, hvor huspriserne toppede. Prisen på et gennemsnitligt parcelhus var i 4. kvartal 2.110.000 kr., hvilket altså er 20.000 kroner under prisen i slutningen af 2006.

Handelsaktiviteten faldt i 1. kvartal. Således faldt homes salgsindeks med 2,6 procent fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 (sæsonkorrigeret). Ser vi på året som helhed, lå antallet af hushandler i 1. kvartal 2019 7,4 procent under samme periode sidste år (sæsonkorrigeret). Hvis man ikke tager højde for almindelige sæsonkorrektion, er det faktiske antal af handler det samme som sidste år.

Udviklingen i regionerne

Vender vi blikket mod den regionale udvikling, viser homes regionale prisindeks, at prisfaldet på landsplan i 1. kvartal 2019 var drevet af tilbagegang i Nordjylland, samt et lille fald i Region Syddanmark.

Priserne steg samtidig i de tre andre regioner. Den største stigning fandt sted i Region Sjælland, hvor huspriserne steg med 2,3 procent sammenlignet med 4. kvartal 2018.

Betragter man udviklingen over året, altså fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019, var der prisstigninger i alle landets regioner på nær Region Nordjylland. Huspriserne steg mest i Region Hovedstaden med hele 5,6 procent i 2019 – efterfulgt af Region Midtjylland, hvor priserne steg med 4,2 procent.

Region Nordjylland skiller sig væsentligt ud fra de andre regioner ved at falde med hele 8,8 procent.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Vedhæftede filer

Information om home a/s

home a/s
home a/s
Søren Frichs Vej 36 F
8230 Åbyhøj

+45 86154300http://home.dk/

home-kæden - kort fortalt

home er ejendomsmæglerkæde for Danske Bank-koncernen og et 100 % ejet datterselskab af Realkredit Danmark.

• home er landets mest kendte ejendomsmæglerkæde*
• home blev stiftet den 1. august 1989
• home omsætter årligt boliger for en værdi af 30-35 mia. kr.
• home har over 900 ansatte
• home er en franchise-kæde
• home har ca. 100 franchisetagere, hvoraf de største driver 10-15 butikker
• home har 169 home-butikker fordelt over hele landet**
• homes ambition at være danskernes førstevalg på boligmarkedet.
• home har 4 servicecentre, hvor specialister klarer alt papirarbejdet i handlen.

home samarbejder også med erhvervsmæglerkæden, home Erhverv, som er et landsdækkende netværk af erhvervsmæglere, der arbejder med salg, udlejning, vurdering og rådgivning inden for erhvervsejendomme og erhvervslokaler.

Find nærmeste home-forretning her, eller ring på tlf. 8615 4300.

*  Kilde:Analyseinstituttet YouGov, brandtracking ultimo 2018.
** primo 2019.

Følg pressemeddelelser fra home a/s

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra home a/s

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum