Roche a/s

Immunterapi: Tecentriq øger overlevelsen hos patienter med brystkræft

Del

For første gang nogensinde er det dokumenteret, at immunterapi også kan have en positiv effekt ved behandling af brystkræft. Det viser helt nye data fra IMpassion130-studiet, hvor patienter med brystkræft af typen triple-negativ blev behandlet med immunterapien Tecentriq.

Udviklingen af immunterapi har medført mere effektiv behandling af en række kræftformer. Nu kan brystkræft for første gang føjes til denne liste.Nye data fra det kliniske fase-3 studie, IMpassion130, dokumenterer således en forbedring af både den samlede overlevelse og den progressionsfri overlevelse hos patienter med triple-negativ brystkræft, der blev behandlet med immunterapien Tecentriq (atezolizumab). Studiet blev præsenteret på den europæiske kongres for kræftlæger, ESMO, der afholdes i disse dage i München, Tyskland.

Forbedret overlevelse ved behandling med immunterapi

IMpassion130-studiet viste, at patienter med triple-negativ brystkræft med en PDL-1 ekspression mere end 1%,som blev behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi, havde en samlet overlevelse (OS) på 25 måneder mod 15,5 måneder i kontrolgruppen, der modtog kemoterapi i kombination med placebo. Det svarer til en forbedret samlet overlevelse på 9,5 måneder. Samtidig sås en relativ reduktion i risikoen for død på 38%. PDL-1 overekspression sås hos 41% af patienterne. Der var ingen signifikant effekt af immunbehandlingen hos patienter uden overekspression af PDL-1 på den samlede overlevelse.

- For første gang er det påvist i et fase 3-studie, at immunterapi, som i dag anvendes med succes til behandling af patienter med lungekræft og modermærkekræft, også har betydelig effekt på overlevelsen ved behandling af patienter med den meget aggressive triple-negativ brystkræft med en positiv PD-L1-status. Der er ganske vist tale om patienter med metastatisk sygdom, som ikke kan helbredes for deres brystkræft. Men studiet giver et fingerpeg om immunterapiens mulige potentiale som en forebyggende behandling til patienter med tidlig brystkræft, siger overlæge Michael Andersson, Rigshospitalet.

Øget progressionsfri overlevelse

IMpassion133-studiet demonstrerede også en signifikant forbedring i den progressionsfri overlevelse (PFS). Den var således 7,5 måneder i den gruppe, der blev behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi mod 5,0 måneder for patienter i kontrolgruppen. Det svarer til en øget progressionsfri overlevelse på 2,5 måneder. Der sås samtidig relativ reduktion i risikoen for sygdomsprogression eller død på 38%.

- Alene på grund af overlevelsesgevinsten vil lægemiddelmyndighederne sandsynligvis registrere atezolizumab til behandling af patienter med triple-negativ brystkræft med en positiv PD-L1-status, siger Michael Andersson og tilføjer, at den nye immunterapi sandsynligvis også vil ændre den kliniske praksis i Danmark for behandling af denne patientgruppe.

 

Samtidig med at IMpassion130-studiet blev præsenteret, blev data fra studiet publiceret i artikel i det anerkendte faglige tidsskrift New England Journal of Medicine.

For yderligere information:

Overlæge Michael Andersson, Rigshospitalet

Telefon: 3545 3545

Kommunikationschef Morten Wiberg, Roche a/s

Mobil: 24 88 60 31

Email: morten.wiberg@roche.com

Om IMpassion130

IMpower130 er et internationalt dobbeltblindet fase 3-studie, som sammenligner effekt og bivirkninger med Tecentriq (atezolizumab) ved førstelinjebehandling af patienter med enten inoperabel eller metastatisk triple-negativ brystkræft.

Der indgik 902 patienter i IMpower130-studiet. Patienterne blev opdelt i to lige store grupper. Forsøgsgruppen behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi i form af nab-paclitaxel frem til sygdomsprogression eller indtil patienten ikke længere har gavn af behandlingen. Kontrolgruppen blev behandlet med kemoterapiregimet nab-paclitaxel frem til sygdomsprogression eller indtil patienten ikke længere har gavn af behandlingen.

Hovedresultater

Ved behandling med Tecentriq i tillæg til kemoterapi i første linje øges den mediane overlevelse (OS) hos patienter med triple-negativ brystkræft med en PDL-1 status mere end 1%. IMpassion130-studiet dokumenterer, at den mediane overlevelse (OS) i forsøgsgruppen, der modtog Tecentriq og kemoterapi, var 25 måneder mod 15.5 måneder i kontrolgruppen, der fik placebo og kemoterapi. Det svarer til en forbedret samlet overlevelse på 9,5 måneder. Samtidig sås en relativ reduktion i risikoen for død på 38%. PDL-1 overekspression sås hos 41% af patienterne. Der var ingen signifikant effekt af immunbehandlingen hos patienter uden overekspression af PDL-1 på den samlede overlevelse.

IMpassion130 studiet demonstrerede en signifikant forbedring i den progressionsfri overlevelse (PFS). Den progressionsfri overlevelse var således 7,5 måneder i den gruppe, der blev behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi. Til sammenligning var den progressionsfri overlevelse 5,0 måneder for patienter, der blev behandlet med kemoterapi i kombination med placebo. Det svarer til en øget progressionsfri overlevelse på 2,5 måneder og en relativ reduktion i risikoen for sygdomsprogression på 38%.

Sikkerhed/bivirkninger

Ved kombinationsbehandling med Tecentriq og kemoterapi var bivirkningsprofilen den samme som ved individuel behandling med Tecentriq og kemoterapi. Der blev ikke konstateret nye sikkerhedssignaler ved kombinationsbehandlingen.

Nøgleord

Information om Roche a/s

Roche a/s
Roche a/s
Industriholmen 59
2650 Hvidovre

36 39 99 99http://www.roche.dk/

I Danmark beskæftiger Roche godt 260 medarbejdere. Roche Pharmaceuticals beskæftiger ca. 110 medarbejdere, Roche Diagnostics ca. 90 medarbejdere, mens Roche Innovation Center Copenhagen beskæftiger ca. 60 medarbejdere.

Roche Pharmaceuticals og Roche Diagnostics bor i samme bygning i Hvidovre, mens Roche Innovation Center Copenhagen har adresse i Hørsholm.

Følg pressemeddelelser fra Roche a/s

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Roche a/s

Ny forskning: Immunterapi øger overlevelsen hos patienter med ikke-småcellet lungekræft28.9.2019 09:17:40 CESTPressemeddelelse

Den mediane overlevelse forlænges med godt 7 måneder, når patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft behandles med immunterapien Tecentriq. Det viser resultater fra IMpower110-studiet, der blev præsenteret på den europæiske kræftkongres, ESMO, sent fredag eftermiddag. Resultaterne er meget positive, siger overlæge Jens Benn Sørensen, Rigshospitalet.

Immunterapi øger overlevelsen hos kvinder med brystkræft4.6.2019 18:29:15 CESTPressemeddelelse

Nu er der godt nyt til kvinder med den aggressive triple-negativ brystkræft; en sygdom der fortrinsvis rammer yngre kvinder. Nye data fra det kliniske studie, IMpassion130, viser, at patienter, der behandles med immunterapien Tecentriq i kombination med kemoterapi, lever 7 måneder længere sammenlignet med behandling med kemoterapi. Det bliver den nye standardbehandling til disse patienter, forventer overlæge Erik Hugger Jakobsen, Vejle Sygehus.