Roche a/s

Immunterapi øger overlevelsen hos patienter med småcellet lungekræft i udvidet stadie

Del

For første gang i 20 år er der fremskridt i behandlingen af patienter med småcellet lungekræft i udvidet sygdomsstadie. Det viser nye data fra IMpower133-studiet, hvor studiepopulationen blev behandlet med immunterapien Tecentriq. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning for patienterne, siger overlæge Jon Lykkegaard Andersen, Herlev Hospital.

Fremkomsten af immunterapi har medført mere effektiv behandling af en række former for lungekræft. Når det kommer til småcellet lungekræft i udvidet sygdomsstadie, er der imidlertid ikke sket væsentlige fremskridt de seneste årtier.Men nu viser nye data fra et klinisk fase-3 studie, IMpower133, at overlevelsen øges signifikant, når patienter som førstelinjebehandling behandles med Roches immunterapi Tecentriq (atezolizumab) i kombination med kemoterapi – efterfulgt af behandling med Tecentriq frem til sygdomsprogression, eller indtil patienten ikke længere har gavn af behandlingen.

IMpower133-studiet blev præsenteret i går, tirsdag, på den årlige World Conference on Lung Cancer, der i år afholdes i Toronto, Canada.

Forbedret overlevelse ved behandling med immunterapi

IMpower133-studiet demonstrerede, at patienter med småcellet lungekræft i udvidet sygdomsstadie,som blev behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi, efterfulgt af Tecentriq som vedligeholdelsesbehandling, havde en samlet overlevelse (OS) på 12,3 måneder. Til sammenligning var den samlede overlevelse 10,3 måneder for patienter, der blev behandlet med kemoterapi i kombination med placebo efterfulgt af placebo som vedligeholdelsesbehandling. Det svarer til en forbedret samlet overlevelse på to måneder. Samtidig sås en relativ reduktion i risikoen for død på 30%.

- I de sidste 20 år har vi kun haft kemoterapi til førstelinjebehandling af patienter med småcellet lungekræft i udvidet sygdomsstadie. Med data fra IMpower133-studiet ved vi nu, at behandling med Tecentriq øger den mediane overlevelse med to måneder for denne patientgruppe. Vi ved også, at bivirkningerne ved behandling med Tecentriq kan håndteres. Det er et vigtigt skridt fremad for patienterne. Nu er det op til de europæiske lægemiddelmyndigheder at vurdere, om disse data kan føre til en godkendelse af Tecentriq til denne indikation, siger overlæge Jon Lykkegaard Andersen, Herlev Hospital.

Det er første gang et klinisk fase III studie dokumenterer, at immunterapi som førstelinjebehandling kan have en positiv effekt på overlevelsen for patienter med småcellet lungekræft i udvidet stadie. Studiet dokumenterer desuden en signifikant forbedring af den progressionsfri overlevelse, og det møder således begge sine co-primære endepunkter.

- IMpower133-studiet er godt designet og det er let at overføre til en klinisk hverdag. Samtidig er det interessant, at en mindre gruppe af patienterne har særlig god gavn af behandlingen – og at de har en relativ lang overlevelse. Vi ved ikke, om det skyldes, at disse patienter er særlig modtagelige over for behandlingen, eller at de får Tecentriq som vedligeholdelsesbehandling. Jeg håber, at opfølgende data fra studiet kan besvare disse spørgsmål, siger Jon Lykkegaard.

Øget progressionsfri overlevelse

IMpower133-studiet demonstrerede også en signifikant forbedring i den progressionsfri overlevelse (PFS). Den progressionsfri overlevelse var således 5,2 måneder i den gruppe, der blev behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi, efterfulgt af Tecentriq som vedligeholdelsesbehandling. Til sammenligning var den progressionsfri overlevelse 4,3 måneder for patienter, der blev behandlet med kemoterapi i kombination med placebo, efterfulgt af placebo som vedligeholdelsesbehandling. Det svarer til en øget progressionsfri overlevelse på 0,9 måneder. Der sås samtidig relativ reduktion i risikoen for sygdomsprogression eller død på 23%.

Samtidig med at data fra IMpower133-studiet blev præsenteret på World Conference on Lung Cancer i Toronto, Canada, blev resultater fra studiet udgivet i artikelform i det anerkendte faglige tidsskrift New England Journal of Medicine.

 

For yderligere information:

Overlæge Jon Lykkegaard Andersen, Herlev Hospital

Telefon: 38 68 38 68

Kommunikationschef Morten Wiberg, Roche a/s

Mobil: 24 88 60 31

Email: morten.wiberg@roche.com

 

Om IMpower133

IMpower 133 er et internationalt dobbeltblindet fase 3-studie, som sammenligner effekt og bivirkninger med Tecentriq (atezolizumab) ved førstelinjebehandling af patienter med småcellet lungekræft i udvidet sygdomsstadie, svarende til TNM-stadie IV.

Der indgik 403 patienter i IMpower-studiet. Patienterne blev opdelt i to lige store grupper. Forsøgsgruppen behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapiregimet carboplatin + etoposid i fire serier á 21 dage, efterfulgt af Tecentriq frem til sygdomsprogression eller indtil patienten ikke længere har gavn af behandlingen. Kontrolgruppen blev behandlet med kemoterapiregimet carboplatin + etoposid i fire serier á 21 dage med placebo, efterfulgt af placebo frem til sygdomsprogression, eller indtil der ikke længere var gavn af behandlingen.

Hovedresultater

Ved behandling med Tecentriq i tillæg til kemoterapi og som vedligeholdelsesbehandling i første linje øges den mediane overlevelse (OS) hos patienter med småcellet lungekræft i udvidet stadie [extensive stage, svarende til TNM-stadie IV]. IMpower133-studiet dokumenterer, at den mediane overlevelse (OS) i forsøgsgruppen, der modtog Tecentriq, var 12,3 måneder mod 10,3 måneder i kontrolgruppen, der fik placebo.

IMpower133 studiet demonstrerede også en signifikant forbedring i den progressionsfri overlevelse (PFS). Den progressionsfri overlevelse var således 5,2 måneder i den gruppe, der blev behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi, efterfulgt af Tecentriq som vedligeholdelsesbehandling. Til sammenligning var den progressionsfri overlevelse 4,3 måneder for patienter, patienter, der blev behandlet med kemoterapi i kombination med placebo, efterfulgt af placebo som vedligeholdelsesbehandling; HR (95% CI) 0,77; p=0,017. Det svarer til en øget progressionsfri overlevelse på 0,9 måneder og en relativ reduktion i risikoen for sygdomsprogression eller død på 23%.

Sikkerhed/bivirkninger:

Ved kombinationsbehandling med Tecentriq og kemoterapi var bivirkningsprofilen den samme som ved individuel behandling med Tecentriq og kemoterapi. Der blev ikke konstateret nye sikkerhedssignaler ved kombinationsbehandlingen. Grad 3-4 behandlingsrelaterede bivirkninger opstod i 56,6% af patienter behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi og i 56,1% af patienter behandlet m

Nøgleord

Information om Roche a/s

Roche a/s
Roche a/s
Industriholmen 59
2650 Hvidovre

36 39 99 99http://www.roche.dk/

I Danmark beskæftiger Roche godt 260 medarbejdere. Roche Pharmaceuticals beskæftiger ca. 110 medarbejdere, Roche Diagnostics ca. 90 medarbejdere, mens Roche Innovation Center Copenhagen beskæftiger ca. 60 medarbejdere.

Roche Pharmaceuticals og Roche Diagnostics bor i samme bygning i Hvidovre, mens Roche Innovation Center Copenhagen har adresse i Hørsholm.

Følg pressemeddelelser fra Roche a/s

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Roche a/s

Immunterapi øger overlevelsen hos kvinder med brystkræft4.6.2019 18:29:15 CESTPressemeddelelse

Nu er der godt nyt til kvinder med den aggressive triple-negativ brystkræft; en sygdom der fortrinsvis rammer yngre kvinder. Nye data fra det kliniske studie, IMpassion130, viser, at patienter, der behandles med immunterapien Tecentriq i kombination med kemoterapi, lever 7 måneder længere sammenlignet med behandling med kemoterapi. Det bliver den nye standardbehandling til disse patienter, forventer overlæge Erik Hugger Jakobsen, Vejle Sygehus.

Medicinrådet anbefaler Tecentriq til behandling af lungekræft17.8.2018 14:47:58 CESTPressemeddelelse

På sit rådsmøde, onsdag 15. august, besluttede Medicinrådet at anbefale immunterapien Tecentriq (atezolizumab) til 2. linjebehandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som har sygdomsprogression under eller efter behandling med platinbaseret kemoterapi eller targeteret behandling. Tecentriq er en immunterapi, som er rettet mod kræfttumorer, der typisk er karakteriseret ved overekspression af proteinet PD-L1 (programmed-death ligand 1). Med denne anbefaling er det i dag muligt at tilbyde immunterapien Tecentriq som 2. linjebehandling til patienter med ikke-småcellet lungekræft. Anbefalingen omfatter alle patienter med ikke-småcellet lungekræft, uanset deres PD-L1 status. Medicinrådets anbefaling bygger på resultater fra OAK-studiet; et globalt randomiseret fase tre-studie, som undersøgte Tecentriq vs. docetaxel til 2. linjebehandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft.2 Studiet viste en median overlevelse på 13,8 måneder i patientgruppen, der modtog Tecentriq v