Roche a/s

Immunterapi øger overlevelsen hos kvinder med brystkræft

Del

Nu er der godt nyt til kvinder med den aggressive triple-negativ brystkræft; en sygdom der fortrinsvis rammer yngre kvinder. Nye data fra det kliniske studie, IMpassion130, viser, at patienter, der behandles med immunterapien Tecentriq i kombination med kemoterapi, lever 7 måneder længere sammenlignet med behandling med kemoterapi. Det bliver den nye standardbehandling til disse patienter, forventer overlæge Erik Hugger Jakobsen, Vejle Sygehus.

I de seneste 20 år har kemoterapi været det eneste behandlingstilbud til kvinder med triple-negativ brystkræft. Nye resultater fra IMpassion130-studiet viser imidlertid, at kvinder med inoperabel eller metastatisk triple-negativ brystkræft lever længere, når de behandles med immunterapien Tecentriq i kombination med kemoterapi i 1. linje.  

Forbedret overlevelse ved behandling med immunterapi

De nye resultater, der blev præsenteret på den amerikanske kræftkongres, ASCO, viste en median samlet overlevelse (Overall Survival) på 25 måneder hos patienter, der blev behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi. Til sammenligning var den mediane overlevelse 18 måneder i kontrolarmen, der blev behandlet med kemoterapi i kombination med placebo. Det svarer til en reduktion i risikoen for død på 29%.

- Resultaterne er meget imponerende. Der er tale om en forbedring af den samlede overlevelse på syv måneder. Det er et klinisk relevant resultat – og også et betydeligt fremskridt for denne patientgruppe. Jeg kan ikke forestille mig, at man kan sidde denne behandlingsmulighed overhørig, udtaler overlæge Erik Hugger Jakobsen, der til dagligt arbejder på Onkologisk klinik, Vejle Sygehus.

Et væsentligt fremskridt for patienterne

Triple-negativ brystkræft er en meget aggressiv form for brystkræft, der fortrinsvis rammer yngre kvinder. Kræftlægerne imødeser derfor ny behandling, der kan forbedre prognosen for denne patientgruppe.

- Det er første gang vi ser så modne resultater fra et randomiseret fase 3-studie med immunterapi til patienter med TNBC, der er PD-L1 positive. De resultater, vi er blevet præsenteret for, er meget overbevisende. Jeg forventer, at denne behandling bliver standardbehandling til denne patientgruppe. Studiet vil få en afgørende betydning for vores kliniske praksis fremover, siger Erik Hugger Jacobsen.

Marts 2019 blev Tecentriq godkendt af de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, til behandling af inoperabel og metastatisk triple-negativ brystkræft. Det forventes, at de europæiske lægemiddelmyndigheder, EMA, godkender Tecentriq til denne indikation senere i 2019.

 

 

For yderligere information:

Overlæge Erik Hugger Jakobsen

Onkologisk klinik, Vejle Sygehus

Telefon 7636 2000

Kommunikationschef Morten Wiberg

Roche a/s

Telefon 2488 6031

 

Om IMpassion130

IMpower130 er et internationalt dobbeltblindet fase 3-studie, som sammenligner effekt og bivirkninger med Tecentriq (atezolizumab) ved førstelinjebehandling af patienter med inoperabel eller metastatisk triple-negativ brystkræft. (1)

Der indgik 902 patienter i IMpower130-studiet. Patienterne blev opdelt i to lige store grupper. Forsøgsgruppen behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi (nab-paclitaxel) frem til sygdomsprogression eller indtil patienten ikke længere har gavn af behandlingen. Kontrolgruppen blev behandlet med kemoterapi (nab-paclitaxel) frem til sygdomsprogression eller indtil patienten ikke længere har gavn af behandlingen.

IMpassion130 blev afrapporteret første gang på European Society for Medical Oncology (ESMO), oktober 2018. Afrapporteringen omfattede en analyse af den progressionsfri overlevelse (PFS) og første interimanalyse af den samlede overlevelse (OS). På American Society of Clinical Oncology (ASCO), juni 2019, blev resultater af den anden interimanalyse af den samlede overlevelse (OS) præsenteret.

Hovedresultater

Ved behandling med Tecentriq i tillæg til kemoterapi i første linje øges den mediane overlevelse (OS) hos patienter med triple-negativ brystkræft med en PD-L1 status mere end 1%. Godt 40% af kvinderne har et PD-L1 udtryk mere end 1%.

Den nye opgørelse af data fra IMpassion130-studiet viser, at den mediane overlevelse (OS) i forsøgsgruppen, der modtog Tecentriq og kemoterapi, var 25,0 måneder mod 18,0 måneder i kontrolgruppen, der fik placebo og kemoterapi. Det svarer til en forbedret samlet overlevelse på 7 måneder. Samtidig sås en reduktion i risikoen for død på 29%. PD-L1 overekspression sås hos 41% af patienterne. Der var ingen signifikant effekt af immunbehandlingen hos patienter uden overekspression af PD-L1 på den samlede overlevelse.

IMpassion130 studiet demonstrerede en signifikant forbedring i den progressionsfri overlevelse (PFS). Den progressionsfri overlevelse var således 7,5 måneder i den gruppe, der blev behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi. Til sammenligning var den progressionsfri overlevelse 5,0 måneder for patienter, der blev behandlet med kemoterapi i kombination med placebo. Det svarer til en øget progressionsfri overlevelse på 2,5 måneder og en relativ reduktion i risikoen for sygdomsprogression på 38%. (2)

 

Sikkerhed/bivirkninger

Ved kombinationsbehandling med Tecentriq og kemoterapi var bivirkningsprofilen den samme som ved individuel behandling med kemoterapi. Der blev ikke konstateret nye sikkerhedssignaler ved kombinationsbehandlingen.

Referencer:

1: Scmid P et al: NEJM October 20, 2018

2: Scmid P et al: J Clon Oncol 37, 2019 (suppl; abstr 1003)

Nøgleord

Information om Roche a/s

Roche a/s
Roche a/s
Industriholmen 59
2650 Hvidovre

36 39 99 99http://www.roche.dk/

Roche Pharmaceuticals udvikler lægemidler til patienter, så de kan leve et længere og bedre liv. Vi er en af de største leverandører af lægemidler til danske hospitaler. Vi fokuserer blandt andet på sygdomsområder som kræft, multipel sclerose og blødersygdom.

Roche Pharmaceuticals er en del af Roche Danmark. Roche Danmark er det danske datterselskab af den globale koncern F. Hoffmann-La Roche, som er verdens største lægemiddel- og diagnostik virksomhed.

Følg pressemeddelelser fra Roche a/s

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Roche a/s

Brystkræft: Perjeta reducerer risiko for tilbagefald12.12.2019 10:06:39 CETPressemeddelelse

Nye opfølgende data fra det kliniske studie, Aphinity, bekræfter, at kvinder med tidlig HER2-positiv brystkræft, som får adjuverende behandling med antistofferne Perjeta (pertuzumab) og Herceptin (trastuzumab) i kombination med kemoterapi, har en reduceret risiko for tilbagefald. Størst effekt ses blandt kvinder med spredning til lymfeknuderne. Resultaterne bør give anledning til ændring af vores kliniske praksis, vurderer dansk overlæge.

Ny forskning: Immunterapi øger overlevelsen hos patienter med ikke-småcellet lungekræft28.9.2019 09:17:40 CESTPressemeddelelse

Den mediane overlevelse forlænges med godt 7 måneder, når patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft behandles med immunterapien Tecentriq. Det viser resultater fra IMpower110-studiet, der blev præsenteret på den europæiske kræftkongres, ESMO, sent fredag eftermiddag. Resultaterne er meget positive, siger overlæge Jens Benn Sørensen, Rigshospitalet.