Biofuel Express A/S

Hvorfor vente til 2030, når vores kollektive trafik kan blive fossilfri i dag?

Del

Kom nu ind i klimakampen, Danmark! Hvorfor vente til 2030, når vores kollektive trafik kan blive fossilfri i dag?

Annoncer i dagsbladene
Annoncer i dagsbladene

PRESSEMEDDELELSE

 

Kom nu ind i klimakampen, Danmark!

Hvorfor vente til 2030, når vores kollektive trafik kan blive fossilfri i dag?

Region Stockholm så rigtigt, da de for 10 år siden satte et ambitiøst mål om at al kollektivtrafik på land skulle drives med 100% fossilfri brændstof. Allerede i dag er Stockholms kollektive trafik fossilfri, syv år før tid og verdens første hovedstad som drives fossilfri, og Danmark ligger nu langt bagefter de andre nordiske lande når det gælder bæredygtig kollektiv transport. Stockholms kollektive forbrug af flydende biobrænstoffer, svare til ca. hele Danmarks forbrug af diesel (på busserne). Vi skal frem i bussen, Danmark, og det det kræver politisk prioritering.

 

Det klimavenlige alternativ er tilgængeligt

100% fossilfri og bæredygtig diesel er i dag et tilgængeligt produkt i Danmark. Produktet kaldes også HVO og anvendes i dag kun i begrænset omfang på få buslinjer samt på havnebusserne i København. HVO er en avanceret, syntetisk diesel, som både er bedre for motoren og for den lokale luft i byerne samt for klimaet. Det er en 100% klimavenlig og bæredygtig diesel med op til 90% CO2 reduktion, produceret fra affald. Alle dieselmotorer kan skifte til HVO.

5 fakta om HVO syntetisk diesel:

 • 100% fossilfri og bæredygtig diesel alternativ
 • 90% CO₂ reduktion, fremstillet af slagteri- og fiskeriaffald
 • Renere luft og øget livskvalitet i byerne
  Lugtfri, færre luftpartikler, reduceret motorstøj og bionedbrydeligt
 • Kan benyttes i alle eksisterende dieselmotorer
  Busser, tog, renovationsbiler, byggemaskiner, lastbiler, taxi, både, generatorer mv.
 • Kræver ingen investeringer
  Kompatibel med eksisterende materiel og infrastruktur, uden tilpasninger.

Kapaciteten udbygges

På verdensplan produceres der over 5,5 millioner tons HVO om året og produktionen er i tilvækst. Produktet anvendes både som iblanding i diesel, men også som rent 100% brændstof. Den største producent af produktet er Neste, som delvist er ejet af den finske stat. Neste har produktionssteder i Singapore, Rotterdam og i Porvoo, Finland. Neste rangerer som nr. 3 på Global 100-listen og verdens mest bæredygtige virksomheder.

Sammen med bl.a. Neste har Biofuel Express arbejdet målrettet med at gøre Stockholmregionen til den første hovedstad i verden, som nu har en 100% fossilfri bustrafik.

”Der er behov for at få alle teknologier i spil i Danmark for at reducere afhængigheden af de fossile brændstoffer. Det er oplagt at konvertere den kollektive trafik til at starte med, og her kan vi lære meget af succeshistorien fra Stockholm. Klima er et af de mest aktuelle emner her i valgkampen 2019, og vi står med en løsning, som vi praktisk talt kan starte med i morgen. Det kræver blot at politikerne i Folketinget og kommuner støtter op om at sætte krav om fossilfri drift” siger Martin Sebastian Agdal, Partner i Biofuel Express A/S.

Success i Stockholm og Oslo

HVO har sammen med andre fossilfrie bæredygtige biobrændstoffer samlet været den største bidragsyder til konvertering til en 100% fossilfri kollektiv trafik i Stockholm. Samlet benyttes fossilfri bæredygtige biobrændstoffer i over 85% af busserne i Stockholm. Også i Norge har HVO vundet frem i takt med Oslo’s målsætning om fossil-fri kollektivtrafik i 2020.

I 2018 reducerede vi sammen med vores kunder over 200.000 tons CO₂. Det svarer til at fjerne 72.000 personbiler fra vejen, og uden der er investeret i nyt materiel. Vi levere dagligt 100% fossilfri biobrændstoffer til ca. 6-7.000 kollektiv trafik busser i Sverige og Norge, mens blot ca. 40-50 busser kører fossilfrit i Danmark.

Se også vores video på www.fossilfridanmark.dk eller www.biofuel-express.com/fossilfridk

For yderligere oplysning kontakt, Martin Sebastian Agdal, Partner i Biofuel Express A/S, på tlf.: 29264122 eller e-mail msa@biofuel-express.com eller læs mere på www.fossilfridanmark.dk / www.biofuel-express.com

Alternativ, Finn Poulsen, Key Account Manager, tlf. 53887989, fp@biofuel-express.com

Nøgleord

Billeder

Annoncer i dagsbladene
Annoncer i dagsbladene
Download
HVO Produktet, også markedsført under Neste My Renewable Diesel i Sverige
HVO Produktet, også markedsført under Neste My Renewable Diesel i Sverige
Download

Vedhæftede filer

Links

Information om Biofuel Express A/S

Biofuel Express A/S
Traneparken 10
8960 Randers

http://www.biofuel-express.com

OM BIOFUEL EXPRESS

Biofuel Express blev grundlagt i 2008 og er 100% danske ejet. Firmaet har været én af ​​pionererne på det skandinaviske marked for 100% fossilfrie brændstoffer. Med 10 års erfaring og gennem talrige konverteringer fra fossilt til fossilfrit brændstof er Biofuel Express i dag Skandinaviens førende distributør af 100% fossilfrie brændstoffer til både offentlig transport og til vognmænd.

Missionen er at øge tilgængeligheden af ​​biobrændstoffer på markedet ved at kombinere indsigt i motorer, biobrændstofprodukter og lovgivning til målrettet salg af biobrændstof med lav udledning til gavn for både kunder, der driver busser og lastbiler, og til gavn for miljøet.

I 2018 reducerede vi sammen med vores kunder over 200.000 tons CO₂. Det svarer til at fjerne 72.000 personbiler fra vejen. Vi levere dagligt biobrændstoffer til ca. 6-7.000 kollektiv trafik busser i hhv. Sverige og Norge, mens blot ca. 40-50 busser kører på det i Danmark.

Firmaet omsætter i dag for over 1 milliard kroner, 99% af denne foregår i Sverige og Norge alene pga. disse landes ambitioner om en fossilfri transport.

Følg pressemeddelelser fra Biofuel Express A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.