Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Hver tredje lærerstuderende tvivler på, hvad de skal bruge undervisningen til i praksis

Del

Nye lærerstuderende er meget afklarede med deres studievalg; de vurderer selv, at de har godt kend-skab til det arbejdsliv, der venter dem. Men i løbet af det første år på uddannelsen har de svært ved at se, hvad undervisningen skal bruges til.

Det har stor betydning for de studerendes motivation, at de kan se relevansen af det, de lærer, og den litteratur de læser. Men 31 procent af de lærerstuderende på første år af uddannelsen vurderer at de kun i nogen eller mindre grad får brug for det, de lærer, når de har færdiggjort deres uddannelse. Det samme gælder 20 procent af de øvrige studerende på professionshøjskolerne. Ligeledes vurderer hver 5. lærerstuderende at de i mindre udstrækning kommer til at bruge det, de lærer i deres nuværende fag, senere på uddannelsen. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.

Læreruddannelsen er en af Danmarks største uddannelser med et årligt optag på ca. 3500 studerende. I august 2013 trådte en reform af læreruddannelsen i kraft, der havde til formål at sikre en fagligt stærkere og mere attraktiv uddannelse samt mindske frafaldet. Den for fornyligt offentliggjorte evaluering af læreruddannelsen har set på mange aspekter af læreruddannelsen. EVA har undersøgt, hvordan de studerende oplever læreruddannelsens første år.

Lærerstuderende er meget afklarede med studievalg

Når de kommende lærerstuderende vælger deres uddannelse er otte ud af ti afklarede med deres valg. Langt de fleste (83 procent) angiver også, at de har et godt kendskab til det arbejdsliv, der venter dem.

Det er væsentligt højere end blandt de øvrige studerende på professionshøjskolerne fortæller konstitueret chef for videregående uddannelser hos EVA, Dina Celia Madsen.

”De lærerstuderende er meget afklarede med deres studievalg. Det er positivt, da vi ved fra andre undersøgelser, at afklarede studerende har lavere risiko for at falde fra”, forklarer hun.

De kommende lærerstuderende er også blevet spurgt, hvorfor de har valgt netop det studie. De angiver flere grunde i undersøgelsen, men langt de fleste (88 procent) valgte det på grund af faglig interesse.

Konkrete forventninger kolliderer med almene fag på uddannelsens første år

Desværre møder de afklarede og fagligt interesserede studerende en hverdag, hvor de har vanskeligt ved at se relevansen af undervisningen for både det videre forløb på uddannelsen og det efterfølgende arbejdsliv. Det kan blandt andet hænge sammen med anvendelsesorienteringen i fagene. Sammenlignet med andre professionsbacheloruddannelser oplever en mindre andel af de lærerstuderende nemlig, at underviserne er gode til at vise, hvordan faget kan anvendes i virkelige situationer.

Analysen viser også, at de lærerstuderende oplever, at deres undervisere har været gode til at forklare fagenes formål, men kun halvdelen vurderer, at deres undervisere er gode til at vise, hvordan fagene kan anvendes i virkelige situationer. Til sammenligning gælder det for 61 procent af studerende fra øvrige uddannelser på professionshøjskolerne.  

”De studerendes motivation for undervisningen hænger i høj grad sammen med, at de kan se, hvad de skal bruge det til. Derfor er det et alvorligt problem, at så stor en del af de lærerstuderende har svært ved at se, hvad de skal bruge deres undervisning til”, forklarer Dina Celia Madsen.

”Vores undersøgelse tyder på, at de nye studerende ankommer til læreruddannelsen med en stor interesse for deres respektive fag, men at den interesse kølner i mødet med fagene, de møder på uddannelsens første år”, uddyber hun.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Østbanegade 55, 3. sal
2100 København Ø

35 55 01 01http://www.eva.dk/

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

Følg pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Mange elever i 10. klasse oplever et fagligt løft20.5.2020 05:00:00 CESTPressemeddelelse

Mange elever oplever, at de løfter sig fagligt i 10. klasse. Især de fagligt svageste angiver, at det ekstra skoleår har gjort dem dygtigere og styrket deres faglige selvtillid. Det viser en undersøgelse af elevernes syn på 10. klasse lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Samtidig føler mange elever, at de udvikler sig socialt og personligt i løbet af det ekstra skoleår, og at de efterfølgende er blevet mere afklarede om valget af ungdomsuddannelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum