Syddansk Universitet

Hvad sker der, når havene stiger, og kystområder bliver oversvømmet?

Del

Velfungerende marine økosystemer kan hurtigt opstå, viser nyt studie.

Klimaforandringerne tvinger os til at forberede os på, at verdens have vil stige, og at lavtliggende områder vil blive oversvømmet mange steder i verden.

Det store spørgsmål er, hvordan vi skal forholde os? Skal vi forstærke digerne, eller skal vi lade havet skylle ind?

Der findes 146 indvundne landområder i Danmark. Tilsammen udgør de 450 kvadratkilometer, svarende til 1 pct. af Danmarks areal.

Valget er ikke let, men det skal tages. Hvis vi bygger diger, kan vi holde de inddæmmede områder tørre. Men det er et dyrt og nogle gange også risikabelt valg.

Iflg. biologer ved Syddansk Universitet er det værd at overveje at lade havvandet tage over. Det kan være mere gavnligt end at forsøge at holde vandet ude, mener de. 

Oversvømmet med fuldt overlæg

Digerne åbnes, og havvandet strømmer ind den 29. marts 2014. Foto: Viggo Lind/Aage V. Jensens Fonde.

Forskerne er biologerne Thomas Valdemarsen, Cintia Organo Quintana, Sandra W. Thorsen og Erik Kristensen fra Syddansk Universitet. De har offentliggjort deres studier i tidsskriftet PLOS One. 

For fire år siden lod myndigheder og lodsejer et stykke kystland ved Gyldensteen på Nordfyn blive oversvømmet af havet – med fuldt overlæg. Området var blevet erhvervet til formålet af Aage V. Jensens Fonde. Digerne blev åbnet tre steder, og havvandet strømmede ind og dækkede hurtigt et 214 ha stort område, som tidligere havde været landbrugsjord.

Lige siden har SDU-biologerne fulgt vandets tilbagevenden og set, hvordan en lavvandet lagune med en gennemsnitlig dybde på 1 meter langsomt har etableret sig.

I store træk kan de fleste af Danmarks inddæmmede områder sammenlignes med Gyldensteen, mener biologerne.

Fugle, fisk, bundlevende dyr og turister

Biologerene interesserer sig for, hvilke livsformer tager permanent ophold i den nye kystlagune. 

De pointerer, at naturen er uforudsigelig, og at det er umuligt at sige, hvad der vil ske, selv i den nærmeste fremtid. Men når de bliver bedt om en status, konkluderer de, at naturen stille og roligt er ved at omforme det tidligere landbrugsområde til et velfungerende marint økosystem.

- De indlysende fordele ved oversvømmelse er, at man undgår de omkostninger og bekymringer, der er ved at bygge og vedligeholde diger for at holde de stigende vandstande ude. Men den nyoprettede lagune har også stor værdi i sig selv. Den tiltrækker mange besøgende, der kommer for at nyde området, og fugle kommer for at bygge rede og fouragere. Gyldensteen Kystlagune er med til at øge offentlighedens viden om mangfoldighed og natur, siger Cintia O. Quintana, postdoc ved Biologisk Institut, SDU.

I de senere år har hun og hendes kollegaer set forskellige dyrearter bevæge sig fra havet ind i lagunen. Især har ormene været aktive, og det er en god start.

Ormene baner vejen

Fisk, krabber og rejer er hyppige gæster på de oversvømmede stubmarker. Foto: Thomas Bruun Valdemarsen/SDU.

- Orme er pionerer-arter. De graver sig gennem den gamle landbrugsjord, og i den proces ændrer de bio-geo-kemien. De baner vejen, så at sige, for andre arter. Nu lever der små grupper af blåmuslinger i lagunen, og de kan forventes at tiltrække andre dyr som krebsdyr og snegle, hvilket vil tiltrække endnu flere fugle. Økosystemet i lagunen er ved at blive mere og mere diverst, siger Cintia O. Quintana.

Biologerne peger også på, at Gyldensteen Kystlagune måske har været i stand til at lagre kulstof, mens den blev oversvømmet.

De har nemlig i et tidligere studie fundet ud af, at kulstof nedbrydes langsomt i oversvømmede jordarter, og det kan indebære et stort potentiale for lagring af kulstof. Kulstof nedbrydes hurtigere i luft end i vand, og man må derfor måske kunne forvente, at nedbrydningen generelt vil blive langsommere, når land oversvømmes. - Link til papir https://www.biogeosciences.net/14/4375/2017/.

Den planlagte oersvømmelse tiltrak stor interesse, og mange mødte frem for at følge begivenheden. Foto: Lars Skaaning/SDU.

Gyldensteen Kystlagune er stadig under udvikling, og biologerne forventer, at stadig flere arter vil kolonisere den nye lagune. 

- Det er en lang proces, og vi håber, at det vil være muligt for os at fortsætte vores studier i fremtiden. Vi har allerede samlet mange data og målinger, som kolleger og myndigheder både i Danmark og andre lande kan bruge, når de skal vurdere fordele og ulemper ved at oversvømme kystområder - men det vil være til gavn for både Danmark og andre lande, at vi får mulighed for at udviklingen et stykke tid endnu.

Biologer fra SDU følger nøje udviklingen i Gyldensteen Kystlagune. Foto: Lars Skaaning/SDU.

Kontakter

Pressemedarbejder Birgitte Svennevig, birs@sdu.dk Tlf. 6550 2936. Mobil 27598679.
Biolog, ph.d., postdoc Cintia Organo Quintana, cintia@biology.sdu.dk. Tlf: 6550 2333. Mobil 5142 0629.

Links

Information om Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

https://www.sdu.dk/

Følg pressemeddelelser fra Syddansk Universitet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Syddansk Universitet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum