Aalborg Universitet

Hvad fremmer unge flygtninges integration?

23.5.2017 10:26 | Aalborg Universitet

Del

Det Frie Forskningsråd (DFF) har bevilget over 3.6 millioner kroner til forskning i unge flygtninges integration i det danske samfund. En mangfoldighed af offentlige integrationsindsatser gennem årene har haft begrænset eller ingen effekt. Det nye DFF-forskningsprojekt lægger op til en ny tilgang til integration med et skarpere fokus på, hvad der faktisk virker, også set fra de unge flygtninges eget perspektiv.

- Årtier af diverse politiske indsatser for at integrere flygtninge har svigtet. I øjeblikket er der overalt i Europa et voksende behov for viden, om hvad der skaber succesfuld integration af flygtninge i de europæiske samfund. Vi kan ikke nøjes med at se det ’at komme i arbejde’ som et mål for vellykket integration. Det er nødvendigt med et bredere billede af de bestemmende faktorer for de unge flygtninges oplevelser af, hvad der skaber tilknytning og medborgerskab. Her er unge flygtninge en særlig interessant gruppe, idet ungdom repræsenterer en overgangsperiode, hvor man socialiseres til at blive et voksent samfundsmedlem. Et studie af unge flygtninges overgange kan derfor give os et unikt indblik i de mekanismer, der i den forbindelse former individet, udtaler projektleder Kathrine Vitus, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet København.

Undersøgelser viser, at unge flygtninge i alderen 15-24 år klarer sig bemærkelsesværdigt ringere end danske jævnaldrende mht. sundhed, uddannelse og social tilpasning. Gennem forskningsprojektet bliver det muligt at identificere de overgange i de unge flygtninges liv, hvor det vil give god mening at støtte op om en positiv integration i det danske samfund. Med overgange menes de begivenheder, relationer og muligheder, som har indflydelse på de unges valg, beslutninger og orientering i forhold til deres omverden og fremtid. Denne indsigt vil hjælpe politikere, sociale myndigheder og den enkelte socialarbejder på området med at understøtte de omstændigheder, som sætter gang i og støtter positiv integration i det danske samfund.

Projektleder Kathrine Vitus har forsket inden for børn- og ungeområdet siden 2001 – ofte med særlig fokus på etniske minoriteter og flygtninge og deres integration og møde med det sociale system. Projektet foregår i et samarbejde mellem forskere fra Aalborg Universitet og København Universitet.

YDERLIGERE INFORMATION

Kathrine Vitus, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet København, tlf. 9940 2841, vitus@socsci.aau.dk

Det Frie Forskningsråd (DFF) støtter årligt forskningsprojekter af høj international kvalitet, der har til formål at undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål. I puljen for Samfund og Erhverv har DFF uddelt 21 bevillinger med en samlet sum på ca. 58 mio. kr. Se hvilke projekter, der har modtaget bevillinger: http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/hvem-har-modtaget-tilskud/2017/bevillinger-fra-det-frie-forskningsrad-samfund-og-erhverv-til-dff-forskningsprojekter-1-og-2-maj-2017

Nøgleord

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

50 år 16. august 2017: Forskningschef Ruut Peuhkuri, Heksehøjen 5B, 4700 Næstved10.8.2017 11:23pressemeddelelse

Når Ruut Peuhkuri skal rense hovedet eller samle tankerne, er det bedste hun ved at cykle langs markerne på de små landeveje. Derfor springer hun flere gange om ugen på racercyklen i sit hjem i Næstved og cykler de 45 km til Køge St., hvorfra hun tager S-toget videre til Aalborg Universitet i Sydhavnen i København. Her har hun det seneste år været forskningschef hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) med ansvar for afdelingen Byggeteknik og Proces. Forskere søger hele tiden ny viden og denne viden findes især i mødet mellem de traditionelle forskningsdiscipliner og erhverv, mener Ruut Peuhkuri. Derfor er hendes ambition som forskningschef bl.a. at styrke samarbejdet mellem anvendt forskning på internationalt plan og den danske byggebranche. Ruut Peuhkuri er uddannet civilingeniør, har en ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og er ekspert i bygningsfysik. Hendes forskning har især handlet om fugt i klimaskærmen, og hun har specialiseret sig i fugtdynamik og samspillet mellem

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum