YouGov Norway AS

Hva betyr bærekraft for investeringene våre?

Del

Globalt sett legger hver fjerde forbruker vekt på virksomhetens holdning til miljømessig bærekraft når de skal velge en bank eller en ny finansiell virksomhet. Det viser YouGovs siste rapport «Fremtiden for finansielle tjenester», som undersøker det finansielle landskapet.

YouGovs finansielle rapport er basert på mer enn 19 000 intervjuer i 18 markeder over hele verden.

Mulighetene for miljømessig bærekraftige investeringer har økt markant de siste årene, og derfor ser denne rapporten også nærmere på emnet for å forstå i hvilket omfang forbrukerne foretar bærekraftige investeringer, og den rollen bærekraft generelt spiller for forbrukernes beslutninger når de foretar økonomiske valg.

Hva er viktig for forbrukerne ved valg av bank eller finansiell virksomhet?

Cyberkriminalitet skaper usikkerhet på finansmarkedene, og i de 18 undersøkte internasjonale markedene er sikkerhet topprioritet (61 %) ved valg av bank eller finansiell virksomhet. Det er av større betydning enn lave eller ingen gebyrer (58 %), god kundeservice (57 %) og gode rentesatser (50 %).

Hvis du vil se dette innholdet fra d25d2506sfb94s.cloudfront.net, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Etikk og miljømessig bærekraft kommer noe lenger ned på listen. For hver fjerde forbruker (24 %) er imidlertid virksomhetens holdning til miljømessig bærekraft viktig for valget av bank eller finansiell virksomhet, og 27 % av de globale forbrukerne legger vekt på virksomhetens etiske verdier.

Hvis du vil se dette innholdet fra d25d2506sfb94s.cloudfront.net, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Forbrukerne i de asiatiske markedene er mer tilbøyelige til å velge en finansiell virksomhet basert på holdningene de har til miljømessig bærekraft. Indonesia har den høyeste andelen av forbrukere som anser en virksomhets miljømessige holdning for viktig (41 %), etterfulgt av India (38 %) og Kina (32 %). De store forskjellene mellom markedene kan tilskrives befolkningssammensetningen, da nettopp disse markedene har en større andel av yngre forbrukere, som er mer miljøbevisste enn tidligere generasjoner.

De nordiske markedene ligger under det globale gjennomsnittet. I Sverige legger 22 % av forbrukerne og i Danmark 19 % vekt på virksomhetens holdning til miljømessig bærekraft. Sverige ligger også som en av de laveste når det gjelder betydningen av virksomhetens etiske verdier for valget av bank eller finansiell virksomhet. 15 % legger vekt på dette mot 27 % globalt sett.

Hvis du vil se dette innholdet fra d25d2506sfb94s.cloudfront.net, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Mens hver tredje globale forbruker (33 %) mellom 18 og 24 år legger vekt på virksomhetens holdning til miljømessig bærekraft, og 30 % av de mellom 25 og 34 år, så er dette bare viktig for hver femte (20 %) globale forbruker over 55 år.

Vi har også spurt forbrukerne hva de selv har gjort for å forbedre bærekraften til investeringene sine med tanke på spare-, investerings- og/eller pensjonsprodukter.

Hvis du vil se dette innholdet fra d25d2506sfb94s.cloudfront.net, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

*Tegnet/kjøpt et «grønt» produkt (dvs. produkter som finansierer prosjekter med positive miljømessige og/eller klimamessige fordeler, f.eks. grønne virksomhetsobligasjoner)
**Bedt om at pengene dine ikke investeres innenfor spesifikke sektorer (f.eks. i sektoren for fossilt brennstoff, virksomheter som utfører dyreforsøk osv.)
***Tegnet/kjøpt et «impact»-investeringsprodukt (dvs. en investering som foretas med intensjon om å skape en positiv, målbar sosial og miljømessig effekt i tillegg til den økonomiske avkastningen.)

Utbredelsen av «de grønne investeringene» er fortsatt lav, og 70 % av de globale forbrukerne har ikke selv aktivt gjort noe for å forbedre bærekraften ved investeringene sine, eller har ikke midlene og oppsparingen til det. De yngre generasjonene, som også har lengre tid til pensjonsalderen, har imidlertid i høyere grad foretatt «grønne valg» når det gjelder spare-, investerings- og/eller pensjonsprodukter. 23 % av de mellom 18 og 34 år har for eksempel tegnet et «impact»-investeringsprodukt. Altså en investering som foretas med intensjon om å skape en positiv, målbar sosial og miljømessig effekt i tillegg til den økonomiske avkastningen, mot 6 % av dem på 55 år og over. 20 % av de fra 18 til 34 år har dessuten valgt at pengene deres ikke skal investeres innenfor spesifikke sektorer (f.eks. i sektoren for fossile brennstoff).

Last ned rapporten her

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på data fra YouGov Profiles samt en undersøkelse som ble gjennomført i desember 2021. Alt i alt gjennomførte vi mer enn 19 000 intervjuer i 18 markeder med utvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet.

Alle undersøkelsene ble foretatt på Internett, og i noen av markedene har Internett så begrenset utbredelse at man kan si at eksemplene bare representerer den delen av befolkningen som er på nett. Markedene der dette gjelder, er Kina, Hong Kong og Indonesia. For India og Mexico er dataene begrenset til å representere den urbane delen av befolkningen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om YouGov Norway AS

YouGov Norway AS
YouGov Norway AS
Møllergata 13
0179 Oslo, Norge

+47 224 232 00

Om YouGov

YouGov er et internasjonalt markedsundersøkelses- og dataanalysenettverk. Oppdraget vårt er å levere en kontinuerlig strøm av nøyaktige data om forbrukeres holdning over hele verden, slik at organisasjoner og virksomheter kan bli enda bedre til å betjene de samfunnene som opprettholder dem.

De 15 millionene registrerte medlemmene våre utgjør et sterkt engasjert patentpanel, som daglig leverer tusenvis av datapunkter om forbrukernes meninger, holdninger og atferd. Vi kombinerer denne kontinuerlige datastrømmen med vår ekspertise innen markedsundersøkelser for å få innsikt som kan danne grunnlag for intelligente beslutninger og informerte samtaler.

Med avdelinger i Storbritannia, Nord-Amerika, kontinentaleuropa, Norden, Midtøsten, India og Stillehavsasia har YouGov et av verdens største forskningsnettverk.

YouGov

Best panel

Best data

Best tools

Du finner mer informasjon ved å besøke yougov.com.

Følg pressemeldinger fra YouGov Norway AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra YouGov Norway AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra YouGov Norway AS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom