home a/s

Huspriserne faldt i juli - københavnske lejlighedspriser op igen

Del

Huspriserne faldt næsten 1 % fra juni til juli - lejlighederne i København er steget 7,4 % på et år, viser homes prisindeks

Til redaktionen,
Hermed home huspris- og ejerlejlighedsprisindeks baseret på salgspriser til og med juli  2016.

Se uddybning, grafer, tabeller i vedhæftede herunder.
Yderligere kommentarer:
Las Olsen, cheføkonom, Danske Bank: tlf: 45 12 85 36/ 29 17 05 85 - laso@danskebank.dk  
Relationschef Mads Ellegaard, home: tlf. 5040 5040 - mael@home.dk

----

Huspriserne faldt i juli men er steget i løbet af '16
Resumé:

 • homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan faldt 0,9 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret) – når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit. På trods af faldet i juli er huspriserne steget knap 2 % i årets første syv måneder. 
 • Sammenlignet med juli 2015 lå huspriserne 2,1 % højere.
 • I forhold til toppen i december 2006 lå priserne i juli 11,9 % lavere.
 • Prisen på et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvm. var 1.880.000 kr. i juli.
 • De reale huspriser måler, hvor meget hurtigere eller langsommere huspriserne vokser end forbrugerpriserne generelt. De reale huspriser faldt med 1,0 % fra juni til juli. På trods af faldet i juli er de reale huspriser fortsat steget kraftigt i 2016 som helhed.
 • Målt i reale tal er huspriserne dog stadig 24,1 % lavere end da de toppede før finanskrisen.

------

Lejlighedspriserne fortsætter op i København men faldt i Aarhus
Resumé:

 • homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,2 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret) – når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit.
 • Prisudviklingen var dog forskellig afhængig af, om man befinder sig øst eller vest for Storebælt. Således steg priserne i Region Hovedstaden med 0,5 %, mens de i Region Midtjylland faldt med 4,1 %.
 • Sammenlignet med samme tid sidste år lå ejerlejlighedspriserne på landsplan
  8,2 % højere. Det skyldes især prisudviklingen i Region Hovedstaden, hvor priserne i juli var 9,5 % højere end juli sidste år.
 • Prisudviklingen i Region Hovedstaden er primært drevet af prisudviklingen i København. Priserne i København steg med 1,3 % fra juni til juli.
 • I juli faldt priserne i Aarhus med 1,2 % sammenlignet med juni. Over det seneste år er priserne i Aarhus dog steget 6,6 %.
 • Prisen på en gennemsnitlig ejerlejlighed på 85 kvm. var i juli 2.210.000 kr. opgjort på landsplan.
 • De reale lejlighedspriser viser udviklingen i lejlighedspriserne, når man sammenligner med den generelle prisudvikling. Målt på denne måde faldt lejlighedspriserne 0,1 % i juli. Indekset viser, at de reale lejlighedspriser gennem en længere årrække er løbet fra de generelle forbrugerpriser.
 • Ejerlejlighedspriserne er endnu ikke tilbage på niveauet fra før krisen, hvis man tager højde for den generelle prisudvikling i de mellemliggende år. Priserne er fortsat 12,3 % fra toppen i 2006.

Kilde: home/Danske Bank

 

Nøgleord

Billeder

Vedhæftede filer

Information om home a/s

home a/s
home a/s
Søren Frichs Vej 36 F
8230 Åbyhøj

+45 86154300http://home.dk/

home-kæden - kort fortalt

home er ejendomsmæglerkæde for Danske Bank-koncernen og et 100 % ejet datterselskab af Realkredit Danmark.

• home er landets mest kendte ejendomsmæglerkæde*
• home blev stiftet den 1. august 1989
• home omsætter årligt boliger for en værdi af 25-30 mia. kroner.
• home har over 900 ansatte**
• home er en franchise-kæde
• home har ca. 90 franchisetagere, hvoraf de største driver 10-15 forretninger
• home har godt 160 home-forretninger fordelt over hele landet**
• homes ambition at være danskernes førstevalg på boligmarkedet.
• home har 4 servicecentre, hvor specialister klarer alt papirarbejdet i handlen.

home driver også en erhvervsmæglerkæde, home Erhverv, som er et landsdækkende netværk af erhvervsmæglere, der arbejder med salg, udlejning, vurdering og rådgivning inden for erhvervsejendomme og erhvervslokaler.

Find nærmeste home-forretning her, eller ring på tlf. 8615 4300.

* tns Gallup sep. 2017
** pr. sep.2017

Følg pressemeddelelser fra home a/s

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra home a/s

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum