home a/s

Huspriser: Vi nærmer os toppen før finanskrisen

Del

Prisindeks: Lejlighedspriserne faldt i første kvartal

Huspriserne bliver ved med at stige – og de første tre måneder af 2018 har budt på højere priser indtil nu. Samlet set er priserne kravlet op med pæne 2,8 procent i 1. kvartal sammenlignet med 4. kvartal. (se venligst vedhæftede pdf'er)

Det betyder, at salgsprisen på et hus er knap 5 procent højere end for et år siden.
Prisstigningerne på huse har ikke kunnet følge dem på lejlighederne – og det kan husene fortsat ikke – men den rolige og sikre bevægelse op de seneste år betyder, at husene nu ikke er så langt fra tidligere tiders pristop.

Langt om længe kan det tilføjes. Faktisk skal vi mere end ti år tilbage i tiden, i december 2006, da huspriserne nåede deres højdepunkt.

Vi nærmer os topniveauet fra før finanskrisen, og i 1. kvartal 2018 lå priserne 2,3 procent lavere, end da priserne toppede.
I kontantpriser kostede et gennemsnitligt parcelhus i 1. kvartal 2.090.000 kr., mens prisen i december 2006 lå på 2.130.000 kr.

Det betyder, at en gennemsnitlig boligejer, der købte i 2006, nu kan sælge huset med et lille tab på cirka 40.000 kr.
Forskellen op til pristoppen er dog noget større (17,8 procent), hvis vi regner inflationen med.

Så husejeren fra 2006 må fortsat glæde sig over boligens brugsværdi og mindre over boligens afkast, men det potentielle tab på huset er snævret væsentligt ind. I en byttehandel til et nyt hus udlignes tabet dog af, at det næste hus også er billigere end dengang.

Lejligheder langt over toppen
For lejligheder er priserne langt over toppen. Faktisk er prisforskellen på 2006 og 2018 med modsat fortegn og en faktor 10. Nemlig 400.000 kr. i gevinst. De reale priser – altså indregnet inflation – er på niveau med juni 2006.

For lejlighederne er det København, der i særdeleshed har skubbet landsgennemsnittet i vejret med stort set konstante prisstigninger siden 2012, mens også Aarhus har bidraget, og senest er Aalborg-priserne virkelig fulgt efter.

Regional udvikling - Sjælland er højdespringer
For husene er der fremgang i alle landets regioner det seneste kvartal.
Stigningen var størst i Region Midtjylland og Sjælland med henholdsvis 4,6 procent og 3,6 procent. Mindst steg priserne i Region Nordjylland – med 0,2 procent.

Over det seneste år er priserne steget i fire regioner – undtagelsen er Region Nordjylland, hvor priserne er faldet 1,2 procent.
Den største fremgang har fundet sted i Region Sjælland, hvor priserne er steget med 10,0 procent. I de øvrige regioner har fremgangen også været solid, men dog mindre.

De høje prisniveauer visse steder i landet kombineret med lånepolitiske opstramninger begynder dog at kunne mærkes på købernes formåen, og det kan påvirke priserne fremadrettet.

Renten er dog forblevet meget lav også ind i 2018, der er økonomisk fremgang og købernes interesse for hus- og lejlighedskøb er på samme niveau som for et år siden, viser køberbarometret fra Home og YouGov.

Vi forventer fortsat, at vi over året vil se plusser i boligpriserne på landsplan – men der vil være lokale og regionale forskelle.

Resumé:
Huspriserne steg i 1. kvartal
homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan steg med 1,0 procent fra februar til marts, når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit (sæsonkorrigeret).

Med tallene for marts har vi overblik over hele kvartalet. Huspriserne steg med 2,8 procent fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018 (sæsonkorrigeret).

Sammenlignet med sidste år lå priserne 4,8 procent højere.

Stigningen var især drevet af stigende priser i Midtjylland og på Sjælland, men der sås prisstigninger i kvartalet i alle landets regioner.

Antallet af solgte huse faldt 3,5 procent fra 4. kvartal til 1. kvartal. Påskens placering laver dog ‘rod’ i sæsonkorrektionen af handelsaktiviteten.

Sammenlignet med for et år siden blev der i 1. kvartal solgt 5,3 procent flere huse.

Kilde: Home/Danske Bank

Resumé:
Lejlighedspriserne faldt i 1. kvartal
homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne stort set var uændrede fra februar til marts (sæsonkorrigeret) – når man måler prisudviklingen som et tremåneders gennemsnit.

Med tallene for marts har vi overblikket over hele 1. kvartal. Fra 4. kvartal til 1. kvartal faldt priserne i gennemsnit 0,4 procent.

I forhold til for et år siden lå priserne i 1. kvartal 7,9 procent højere.

Tilbagegangen var især drevet af faldende priser i Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Her faldt priserne med hhv. 1,3 procent og 0,3 procent fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018.

I København steg priserne 1,1 procent i samme periode, mens de faldt med 0,2 procent i Aarhus.

Tal for salget af ejerlejligheder viser, at handelsaktiviteten var faldende i 1. kvartal (sæsonkorrigeret). Påskens placering laver dog ‘rod’ i sæsonkorrektionen af handelsaktiviteten.

I forhold til samme periode for et år siden blev der solgt 5,4 procent færre lejligheder.

Kilde: Home/Danske Bank

Nøgleord

Kontakter

Vedhæftede filer

Information om home a/s

home a/s
home a/s
Søren Frichs Vej 36 F
8230 Åbyhøj

+45 86154300http://home.dk/

home-kæden - kort fortalt

home er ejendomsmæglerkæde for Danske Bank-koncernen og et 100 % ejet datterselskab af Realkredit Danmark.

• home er landets mest kendte ejendomsmæglerkæde*
• home blev stiftet den 1. august 1989
• home omsætter årligt boliger for en værdi af 30-35 mia. kr.
• home har over 900 ansatte
• home er en franchise-kæde
• home har ca. 100 franchisetagere, hvoraf de største driver 10-15 butikker
• home har 169 home-butikker fordelt over hele landet**
• homes ambition at være danskernes førstevalg på boligmarkedet.
• home har 4 servicecentre, hvor specialister klarer alt papirarbejdet i handlen.

home samarbejder også med erhvervsmæglerkæden, home Erhverv, som er et landsdækkende netværk af erhvervsmæglere, der arbejder med salg, udlejning, vurdering og rådgivning inden for erhvervsejendomme og erhvervslokaler.

Find nærmeste home-forretning her, eller ring på tlf. 8615 4300.

*  Kilde:Analyseinstituttet YouGov, brandtracking ultimo 2018.
** primo 2019.

Følg pressemeddelelser fra home a/s

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra home a/s

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum