Region Hovedstaden

Hospital og kommuner skal blive et VI – ikke et dem og os

Del

Kom og hør, hvordan Region Hovedstaden og kommunerne samarbejder om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen på konference den 10. oktober

Projektlederne Katrine Lyders Johansen og Birgitte Calmar sidder side om side på samme kontor på Herlev Hospital. Sammen er de med til at skabe bæredygtige løsninger i samarbejdet mellem hospital og kommuner. De sidder som repræsentant for henholdsvis Region Hovedstaden og de ni kommuner i hospitalets optageområde.
Projektlederne Katrine Lyders Johansen og Birgitte Calmar sidder side om side på samme kontor på Herlev Hospital. Sammen er de med til at skabe bæredygtige løsninger i samarbejdet mellem hospital og kommuner. De sidder som repræsentant for henholdsvis Region Hovedstaden og de ni kommuner i hospitalets optageområde.

”Vi prøver at blive et VI – hospital og kommuner. Hvad skal der til for at blive et sammenhængende sundhedsvæsen? Borgerne er trætte af at gentage deres historie, og vi skal mindske det hul, der er mellem det, der opleves og fortælles på hospitalet og det borgeren oplever, når man kommer hjem til det kommunale tilbud,” fortæller projektlederne Katrine Lyders Johansen og Birgitte Calmar, der repræsenterer henholdsvis region og kommuner. 

De seneste to år har Herlev og Gentofte Hospital afprøvet tværsektorielt samarbejde med de ni kommuner i hospitalets optageområde for at give borgere et mere sammenhængende rehabiliteringsforløb, når de har haft en blødning eller blodprop i hjernen.

Konference om nye samarbejdsformer

Samarbejdet er et af fem projekter, der præsenteres på konferencen Hvad kan vi bruge nye samarbejdsformer til i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstadenholder 10. oktober.

Her kan man desuden høre om:

  • Tværsektoriel stuegang
  • Tidlig opsporing af børn og unge med tegn på mistrivsel (to projekter)
  • Fra dobbeltarbejde til enkelthed for patienter med samtidig psykisk sygdom og misbrug

Konferencen inviterer til videndeling om tværsektoriel ledelse, integreret opgaveløsning og brugerinddragelse.

Mindske hullet i overgangen

Projektet om rehabilitering af mennesker med en blødning eller blodprop i hjernen har haft fokus på at mindske hullet i overgangen mellem hospital og kommune, og har i den forbindelse haft fokus på at gøre udskrivelsen fra hospitalet bedre for patienten. Til samtale ved udskrivelsen sidder kommunens visitator og hjerneskadekoordinator med ved bordet – sammen med borgeren, pårørende og de relevante medarbejdere fra hospitalet.

”Vi skal fx ikke sidde og love borgeren bestemte forløb og tiltag i kommunen, når vi ikke kender dem specifik for den enkelte kommune. Vi skal ikke stikke blår i øjnene, men sammen finde ud, hvad der praktisk kan lade sig gøre i den enkelte kommune ud fra borgerens problemstilling og behov,” siger Birgitte Calmar, der understreger, at den forventningsafstemning er vigtig for borgernes tillid til den løsning, der tilbydes i kommunen.

Løsninger, der holder vand i hverdagen

Helt lavpraktisk har projektet også lavet fælles materiale til borgerne, så råd og anbefalinger er de samme ude i kommunerne, som inde på den specialiserede afdeling. Det betyder fx, at personalet siger det samme om mad og drikke i forhold til at undgå fejlsynkning (risiko efter bødninger og blodprop i hjernen, der kan betyde lungebetændelse og i værste fald medføre alvorlige komplikationer), eller hvordan medarbejderne hjælper og understøtter borgeren bedst muligt.

”Ellers skaber det utryghed hos borgeren. Vi kommer fra to forskellige kulturer, og vi kan fra hospitalet sagtens skitsere en gylden løsning, men det nytter ikke, hvis det er helt umuligt i en hverdag med tre fra plejen i aftenvagt. Kompetenceniveauet er forskelligt i de to sektorer, hvor der i kommunerne er fokus på de brede kompetencer og på hospitalet mere specialiserede kompetencer. Styrken i samarbejdet er, at vi har sat os sammen med dem, der i praksis arbejder med borgerne og fundet et niveau, der holder vand i hverdagen både på hospitalet og i kommunerne. Det giver ejerskab,” siger Katrine Lyders Johansen.

Begge projektledere fremhæver også styrken ved, at de to projektledere sidder side om side på samme kontor – og det er lige meget, hvem der tager telefonen. Sammen er de med til at skabe bæredygtige løsninger.

Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Flemming Pless (S) er glad for de mange samarbejdsformer, der pibler frem.

”Som region har vi et ansvar for, at vi ikke bare hjælper borgerne ud ad døren fra hospitalet. Vi skal også hjælpe dem ind af døren i det kommunale. De her samarbejder mellem hospital og kommuner gør alle klogere, og giver først og fremmest det enkelte menneske et bedre forløb og en oplevelse af, at vi taler sammen i vores fælles sundhedsvæsen.”

Vil du høre mere, så tilmeld dig her

 

Yderligere info:

  • Projektledere Katrine Lyders Johansen og Birgitte Calmar via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588
  • Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Flemming Pless (S) viaRegion Hovedstadens pressevagt på 7020 9588

Billeder

Projektlederne Katrine Lyders Johansen og Birgitte Calmar sidder side om side på samme kontor på Herlev Hospital. Sammen er de med til at skabe bæredygtige løsninger i samarbejdet mellem hospital og kommuner. De sidder som repræsentant for henholdsvis Region Hovedstaden og de ni kommuner i hospitalets optageområde.
Projektlederne Katrine Lyders Johansen og Birgitte Calmar sidder side om side på samme kontor på Herlev Hospital. Sammen er de med til at skabe bæredygtige løsninger i samarbejdet mellem hospital og kommuner. De sidder som repræsentant for henholdsvis Region Hovedstaden og de ni kommuner i hospitalets optageområde.
Download

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum