Brintbranchen

Høje klimaambitioner kræver hurtig PtX-implementering

Del
Brintbranchen glæder sig over øgede klimaambitioner, etableringen af en NEKST, fokus på fleksibelt elforbrug, og europæisk industripolitik, men savner et mere dedikeret fokus på brint og Power-to-X (PtX) i regeringsgrundlaget. For netop her har Danmark enorme muligheder for at koble klimaindsats, eksport og globalt lederskab. Men der er brug for stabile og langsigtede rammer, hvis vi skal realisere de store klima- og eksportgevinster, lyder bekymringen for hovedorganisationen for brint og PtX i Danmark.

Der er på lange stræk gode toner i det regeringsgrundlag, den nye regering har præsenteret. At klimaambitionerne øges, er både rigtigt og vigtigt, og det ligeledes fortjener stor ros, at der ved fremlæggelsen blev lagt vægt på, at den konkrete implementering af de grønne klima- og energiinitiativer er en prioritet for den nye regering. Det er der behov for, mener Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen.

Det glæder også Brintbranchen, at det i regeringsgrundlaget er en selvstændig pointe, at regeringen vil engagere sig aktivt i udviklingen af en ny, europæisk industripolitik. Det er ifølge Tejs Laustsen Jensen af meget stor betydning for at sikre dansk og europæisk brintindustri, hvilket er vigtigt både af hensyn til geopolitik og forsyningssikkerhed.

Ifølge Brintbranchen er det ligeledes godt, at regeringsgrundlaget fokuserer på effektiv udnyttelse af elnettet, og her lyder opfordringen til at tænke storskala energikonvertering ind i både udbygningen af elnettet og aftaget af den grønne energi:

”Det er rigtigt godt, at regeringen har fokus på at udnytte elnettet langt mere fleksibelt, end det er muligt i dag. Det kræver en grundlæggende tarifreform, så vi ikke unødigt overinvesterer i kobber og kabler, men i stedet kan konvertere vind og sol til grønne brændsler. I den sammenhæng er det ligeledes positivt, at der endelig tages hul på den grønne omstilling af den tunge transport – både til lands og i luften.”

At håndteringen af den pågående klima-, energi- og forsyningskrise står så centralt i regeringsgrundlaget fortjener ligeledes stor ros, men det havde været ønskeligt, at brint og PtX stod som et mere strategisk element igennem regeringsgrundlaget.

”Der er ingen tvivl om, at vi står foran store, globale kriser, som skal løses samtidig. Det handler naturligvis om klimakrisen, men også om den generelle energi- og forsyningskrise i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine. Svaret i begge henseender er en massiv udbygning af de vedvarende energikapaciteter, og her er brint og PtX en forudsætning, så vi også kan omstille de sektorer, der ikke kan sluttes til en stikkontakt. Det kunne godt have været en mere tydelig rød tråd igennem regeringsgrundlaget,” siger Tejs Laustsen Jensen, og afslutter med at ønske den nye regering tillykke med det nye samarbejde:

”Der skal lyde et stort tillykke til den nye regering, nu skal vi dykke ned i regeringsgrundlaget og se nærmere på detaljerne på brintområdet. Og så ser vi naturligvis frem til at samarbejde med regeringen og det nye Folketing om en hurtig og omfattende implementering af de vigtige initiativer for den danske brint- og PtX-industri. Det er i sidste ende en forudsætning for at realisere regeringsgrundlagets grønne målsætninger.”

Nøgleord

Kontakter

Information om Brintbranchen

Brintbranchen
Brintbranchen
Vesterbrogade 1C, 2. sal
1620 København

+4539202003https://brintbranchen.dk/

Brintbranchen er hovedorganisationen for brint og PtX i Danmark, og varetager interesserne af over 30 medlemmer, som alle arbejder med brint, Power-to-X, brændselsceller, metanol, elektrolyse, electrofuels og andre brintløsninger.

Brintbranchen ser brint som nøglen til at gøre Danmark og verden uafhængig af fossilt brændstof. Vi er aktive i alle led af værdikæden – fra forskning og udvikling til industriprojekter i storskala.

Brintbranchen skaber de bedst mulige rammer for forskning, udvikling, produktion og eksport af branchens teknologier og produkter, og arbejder for, at Danmark udmønter sit potentiale til at blive et forgængerland på brint og Power-to-X-teknologi til gavn for klima, beskæftigelse og eksport.

Følg pressemeddelelser fra Brintbranchen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Brintbranchen

Dansk brint kan flyde over grænsen med brintinfrastrukturaftale mellem Danmark og Tyskland24.3.2023 09:23:00 CET | Pressemeddelelse

Det er et vigtigt skridt mod udvikling af grøn dansk brintproduktion i storskala, at Danmark og Tyskland nu har indgået principaftale om en brintrørledning, der vil gøre det muligt at eksportere danskproduceret grøn brint til Tyskland. Aftalen er en betydende milepæl for den danske brintindustri, som får adgang til et meget stort aftagermarked i Tyskland og Europa. I kombination med indenlandsk dansk infrastruktur og storskala lagringsfaciliteter er er det en meget vigtig forudsætning for udviklingen af storskala brintproduktion i Danmark, og dermed for et nyt grønt, dansk erhvervseventyr, lyder det fra Brintbranchen, hovedorganisation for brint og Power-to-X i Danmark.

Brintbranchen: Katastrofalt hvis Europa-Parlamentet afviser retsakter om brint20.3.2023 08:36:25 CET | Pressemeddelelse

Det vil være katastrofalt for den europæiske brintindustri, hvis Europa-Parlamentet afviser EU-Kommissionens forslag til regler om grøn brintproduktion. Det mener Brintbranchen efter en gruppe Europa-Parlamentsmedlemmer nu forsøger at få afvist reglerne, som Kommissionen præsenterede i februar i form af to delegerede retsakter. Ifølge den danske brintorganisation vil det betyde stor usikkerhed, og bidrage til at presse brintindustrien ud af Europa, på trods af at EU netop i disse måneder forsøger at styrke EU's konkurrenceevne på det grønne område, overfor bl.a. USA og Kina.

EU vil stimulere elektrolyse og brændselsceller med Net-Zero Industry Act - Danmark kan danne fortrop16.3.2023 15:48:34 CET | Pressemeddelelse

EU-Kommissionens udspil, Net-Zero Industry Act, udpeger den europæiske brintindustri som strategisk nøgleteknologi, som egenhændig skal kunne producere 40 procent af det nødvendige elektrolyseudstyr og brændselsceller for at imødekomme EU's ambition om at producere 10 mio. tons grøn brint indenfor EU's grænser i 2030. I det omfattende udspil bliver den såkaldte European Hydrogen Bank annonceret som værktøj til at skabe incitament for virksomheder at investere i den europæiske brintindustri. Brintbranchen ser positivt på udspillet og brintbanken, men påpeger, at Danmark ikke udelukkende må lægge ansvaret for opskalering af den danske brintindustri i Bruxelles, og bør være villig til at føre en utraditionel erhvervspolitik, f.eks. i form af statsstøtte til industriproduktion.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum