Aarhus Universitet: Arts

Høj teknologiforståelse blandt danske skoleelever

Del

Sammenlignet med andre lande har danske 8.-klasseelever en høj grad af teknologiforståelse, og deres lærere er dem, der anvender it allermest i undervisningen. Det viser resultaterne af en ny, international undersøgelse af elevers computer- og informationskompetencer samt datalogiske tænkning. Resultaterne viser imidlertid også store forskelle mellem danske drenge og piger, når det handler om tilliden til egne evner inden for it.

Den internationale undersøgelse ICILS 2018, International Computer and Information Literacy Study, er netop blev offentliggjort. ICILS kortlægger 8.-klasseelevers kompetencer til datalogisk tænkning samt deres computer- og informationskompetencer i 12 lande.

”Meget kort så viser resultaterne, at de danske skoleelevers teknologiforståelse er ganske høj, når man sammenligner med de andre deltagerlande i undersøgelsen. Eleverne er tilmed blevet dygtigere siden den foregående undersøgelse for fem år siden”, siger professor MSO Jeppe Bundsgaard fra DPU, Aarhus Universitet, der har været leder af den danske del af ICILS.

Jeppe Bundsgaard forklarer, at teknologiforståelse ikke blot handler om at kunne betjene bestemte programmer eller enkelte teknologier, men er et begreb, som dækker bredt over elevernes evne til generelt at kunne forstå, anvende og udvikle forskellige digitale teknologier til løsning af problemer. Og det er her, de danske elever ligger relativt højt sammenlignet med andre lande.

”Danmark er uden sammenligning det land i undersøgelsen, der anvender it mest i undervisningen. Det er en hverdagspraksis langt de fleste steder i dag for både elever og lærere, og der er sket en kæmpe stigning fra 2013 til 2018. Vi kan ikke med sikkerhed sige, at der er sammenhæng mellem hyppig anvendelse og elevernes kompetencer, men det underbygger en antagelse om, at når man bruger it på den måde, man gør i danske skoler, så får det positiv betydning for elevernes resultat”, siger Jeppe Bundsgaard.

I Danmark er it således i meget høj grad integreret i skolernes hverdag. Der er mange digitale læremidler, og 70 procent af lærerne benytter it i undervisningen hver dag.

Danske elever har godt udgangspunkt for datalogisk tænkning

Ser man på elevernes resultater inden for datalogisk tænkning, der måles for første gang, så er de danske elever sammen med Sydkoreas i gennemsnit de bedste blandt de deltagende landes elever. Der er dog den væsentlige forskel, at hvor der er store interne forskelle mellem toppen og bunden af de sydkoreanske elever, så ligger de fleste danske elever i den midterste del.

Elevernes datalogiske tænkning handler ikke kun om at kunne programmere eller kode, men om at kunne forstå hvordan datalogiske systemer fungerer og kunne løse problemer ude i den virkelige verden. Undersøgelsen ser på elevernes evne til at planlægge og gennemføre automatiserede systemer og til at kunne fortolke de output, som et system giver.

Helt konkret består testen bl.a. i, at eleverne skal programmere en drone til at bevæge sig ad en bestemt rute og vande og gøde jorden, og de skal identificere fejlene i en simpel, visuel algoritme.

”Danske elever har, ligesom de andre deltagende lande, ikke obligatorisk undervisning i fag, der kræver fokus på datalogisk tænkning, så det er bemærkelsesværdigt, at de gennemsnitligt er så dygtige. Det er ikke sådan, at man kan sætte dem til at programmere systemer ude i den virkelige verden, men de kan se mønstre i de ting, der skal foregå, og tage højde for dem i deres opgaveløsning”, siger Jeppe Bundsgaard og fortsætter:

”Det kan være et resultat af den styrkede it-indsats i skolen, men også af at datalogisk tænkning ikke kun handler om at have erfaring med at programmere computere. Det handler lige så meget om at kunne identificere problemer og udvikle løsninger, og det er de danske elever gode til.”

Elevernes computer- og informationskompetencer er højere end i andre lande

Når det drejer sig om at kunne bruge computerteknologier til at håndtere information og udveksle oplysninger, er danske elevers gennemsnitlige niveau signifikant bedre end niveauet blandt de andre landes elever. Der er også forholdsvis små forskelle i de danske elevers resultater, og elever, der kommer fra en svag social baggrund, klarer sig også relativt bedre i Danmark end i andre lande, selv om der også i Danmark kan ses store sociale forskelle i resultaterne.

”Det tyder på, at det danske skolesystem er lykkedes bedre end andre lande med at skabe lighed i elevernes computer- og informationskompetencer”, siger Jeppe Bundsgaard.

Der er dog den væsentlige forskel, at danske elever med immigrantbaggrund på den ene side har et højere gennemsnitligt niveau end elever med tilsvarende baggrund i alle andre lande, men samtidig placerer de sig væsentlig lavere på kompetenceskalaen end danske elever med mindst en forælder født i Danmark. Danmark er samtidig et af de få lande, hvor der er en negativ sammenhæng mellem immigrantbaggrund og elevernes computer- og informationskompetencer.

”Danske elever er dog samtidig bedre i dag end for fem år siden. Alle elever er selvsagt ikke lige dygtige, men udviklingen går generelt i den rigtige retning på alle niveauer. I dag er 40 procent af eleverne på de to højeste niveauer ud af fire i undersøgelsen af deres computer- og informationskompetencer,” siger Jeppe Bundsgaard.

Den faglige udfordring er dog fortsat at få løftet de resterende elever. Som det er nu, forholder de sig ikke kritisk nok til forudsætninger og interesser hos producenter af indhold på nettet. Det kan betyde, at de ikke er i stand til at gennemskue forholdsvis åbenlyse forsøg på at narre dem eller i tilstrækkelig grad formår at tilrettelægge information til en given målgruppe.

”Det er afgørende for disse elever, at de udvikler deres kompetencer, hvis de skal kunne fungere godt i et stadig mere digitaliseret samfund, og det bør der fokuseres mere på i skolens undervisning”, siger Jeppe Bundsgaard.

Køn og computerkundskaber

Både pigerne og drengene ligger højt i ICILS-undersøgelsen. Pigerne er en anelse foran, når det handler om deres computer- og informationskompetencer, mens gennemsnittet er det samme for drenge og piger, når det handler om datalogisk tænkning.

Men ikke desto mindre er der bemærkelsesværdige forskelle, når det drejer sig om tiltroen til egne it-kompetencer og forestillinger om en fremtid med it blandt eleverne.

”Piger og drenge har lige stor tiltro til egne evner, når det handler om de basale aktiviteter med en computer. Men når det kommer til deres tiltro til deres kompetencer inden for de tekniske aktiviteter, så ligger pigerne ikke alene langt under de danske drenge, men også væsentligt under alle andre på tværs af de deltagende lande”, siger Jeppe Bundsgaard.

Tilsvarende kan kun små andele af pigerne se en fremtid med it idet 44 procent af drengene men blot 15 procent af pigerne forventer at finde en uddannelse eller et arbejde med avanceret it.

Undersøgelsen viser da også, at der er dobbelt så mange drenge som piger, der dagligt eller ugentligt skriver computerprogrammer og apps eller opbygger og redigerer hjemmesider. Det er dog forholdsvis små andele af drengene, som udfører disse aktiviteter.

”Det er givetvis en del af forklaringen på, hvorfor danske piger har den laveste tiltro til, at de selv har en fremtid med at arbejde inden for it. Det kan vi også se i den skæve kønsfordeling, når de unge søger ind på it-uddannelserne. Piger har evnerne, men de mangler interessen og tiltroen til egne evner, og der er ikke nær så mange af dem, der i skolen eller fritiden interesserer sig for de mere tekniske aktiviteter”, siger Jeppe Bundsgaard og afslutter:

”At få ændret det er en væsentlig udfordring, som vi står over for som samfund. Det er vigtigt ikke at tro, at opgaven er skolens eller pigernes. Det er en fælles fordom om, hvad piger og drenge kan og interesserer sig for, som vi får givet videre til de unge mennesker. Den fordom skal vi have gjort noget ved.”

Fakta om ICILS 2018

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 2018 er en international undersøgelse af computer- og informationskompetence og evne til datalogisk tænkning blandt skoleelever i 8. klasse.

 Computer- og informationskompetence defineres som ”en persons evne til at anvende computere til at undersøge, skabe og kommunikere med henblik på hensigtsmæssig deltagelse i hjemmet, i skolen, på arbejdspladsen og i samfundet”, mens kompetence i datalogisk tænkning defineres som ”en persons evne til at identificere de aspekter ved virkelige problemer, som er egnet til at blive formuleret datalogisk samt at vurdere og udvikle algoritmiske løsninger på disse problemer, så løsningerne kan behandles af en computer”.

ICILS, der første gang blev gennemført I 2013, er organiseret af IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement – det internationale netværk af universiteter og forskningsinstitutioner inden for uddannelsesforskning.

I den seneste undersøgelse deltog 12 lande i ICILS. Undersøgelsen gennemføres i Danmark af Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) og DPU, Aarhus Universitet. Undervisningsministeriet og Aarhus Universitet finansierer hver 50 procent af Danmarks deltagelse.

Medarbejdere fra Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi, og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Center for Anvendt Skoleforskning, har bidraget til analyserne af undersøgelsen.

Læs bogen her: icils2018.au.dk.

Kontakter

Professor MSO Jeppe Bundsgaard
DPU, Aarhus Universitet
Tlf.: 31192607
Mail: jebu@edu.au.dk

Links

Information om Aarhus Universitet: Arts

Aarhus Universitet: Arts
Aarhus Universitet: ArtsDPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse) er en del af Faculty of Arts, Aarhus Universitet. 

DPU udgør Danmarks største universitetsmiljø for grundforskning og anvendt forskning inden for pædagogik og uddannelse.

Læs mere på www.dpu.au.dk

Følg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Arts

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Arts

Streamingtjenester vil give dig musik til dit humør og til dit havearbejde29.6.2021 13:28:22 CEST | Pressemeddelelse

Sommer, chill, hygge, madlavning og middag forbinder mange måske med en rigtig hyggelig weekend i sommerhus med vennerne. Det er samtidig eksempler på nutidens musikkategorier på Spotify, der sorterer musik efter lytterens humør og aktiviteter som supplement til de mere traditionelle musikalske genrer som jazz, rock, hiphop og klassisk musik. Vi har talt med lektor i musikvidenskab Mads Krogh.

Digital læringsteknologi kan bane vejen for større engagement hos studerende på videregående uddannelser28.6.2021 10:20:59 CEST | Pressemeddelelse

Under coronakrisen har digital læringsteknologi haft kronede dage på danske universiteter og videregående uddannelser, hvor de studerende er blevet budt på fjernundervisning af hensyn til folkesundheden. Digital læringsteknologi er dog ikke et nyt fænomen, men har stået højt på uddannelsesinstitutionernes strategiske dagsorden de seneste 10-15 år. Den nye forskningsoversigt i DPU og NCS’ e-bogsserie ’Pædagogisk indblik’ stiller skarpt på potentialer og barrierer i de digitale læringsteknologier ift. at fremme studerendes engagement og motivation på uddannelsen og giver en række konkrete anbefalinger til at arbejde med teknologi i praksis.

Danske daginstitutioner under COVID-19. Ny rapport fra DPU22.6.2021 09:56:23 CEST | Pressemeddelelse

Danske daginstitutioner har været igennem et turbulent år med COVID-19. Det pædagogiske personale har måttet gå til arbejdet under nogle nye og meget anderledes betingelser, og institutioner har været udfordret af nedlukninger, genåbninger og konstant skiftende retningslinjer. En ny rapport fra DPU har fulgt en række daginstitutioner hen over et år. Den tegner et billede af de danske dagsinstitutioners indsats og betydning under pandemien og de erfaringer, samfundet bør tage med videre.

’Lær for Livet’ giver anbragte unge mod på ungdomsuddannelse16.6.2021 07:01:24 CEST | Pressemeddelelse

Anbragte børn og unge hører til blandt de mest udsatte, og de klarer sig dårligere end deres jævnaldrende i skolen. Et mindretal af dem består folkeskolens afgangseksamen efter 9. klasse og kommer videre i uddannelsessystemet, men rigtig mange får et voksenliv uden for arbejdsmarkedet og i sidste ende som førtidspensionister. Men læringsprogrammet 'Lær for Livet' har formået at bryde det mønster og få flere anbragte unge videre på ungdomsuddannelser efter folkeskolen. Det viser den afsluttende forskningsrapport om programmet, der netop er udgivet af DPU, Aarhus Universitet.

Fritids- og ungdomsklubber giver tryghed og trivsel til børn og unge efter skoletid8.6.2021 12:28:19 CEST | Pressemeddelelse

Når skoledagen er slut, søger mange danske børn og unge mod deres lokale fritids- eller ungdomsklub. Her kan de kaste sig ud i kreative aktiviteter, få hjælp til lektierne eller blot hænge ud med vennerne og føle sig trygge imens. Den nye forskningsoversigt i DPU og NCS’ e-bogsserie ’Pædagogisk indblik’ viser, at fritids- og ungdomsklubber kan have en vigtig og positiv betydning for alle børn og unges trivsel og udvikling – og i særlig grad for børn og unge, der befinder sig i udsatte livsforhold.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum