Hjerteforeningen

Hjerteforeningen inddrager patienternes ønsker i fremtidens støtte til hjerteforskningen

Del

Hjerteforeningen har indgået et samarbejde med Novo Nordisk Fonden om at støtte etableringen af Danish Cardiovascular Academy, der skal udklække fremtidens stjerner inden for hjerte-kar-forskning og tilføre endnu flere millioner til hjerteforskningen i Danmark. Samtidig målretter Hjerteforeningen fremover sin støtte til forskningsområder, hvor patienter og eksperter har efterspurgt ny viden.

Et kæmpe løft til hjerte-kar-forskningen i Danmark, der vækker glæde og stolthed i Hjerteforeningen.

Sådan betegner den administrerende direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft, den nye samarbejdsaftale, Hjerteforeningen har indgået med Novo Nordisk Fonden.

Samarbejdet indebærer etableringen af et landsdækkende akademi, Danish Cardiovascular Academy (DC Academy), der vil samle forskningskræfterne inden for hjerte-kar-sygdomme og fungere som talentfabrik, når fremtidens stjerner inden for hjerteforskning skal udklækkes.

Herudover vil den samlede pulje, der årligt uddeles til livreddende forskning i hjerte-kar-sygdomme, også blive markant højere.

Og endelig har aftalen givet anledning til, at Hjerteforeningen fremover i langt højere grad fokuserer uddelingen af de støttemidler, som tusindvis af danskere hvert år bidrager til gennem medlemskaber og donationer til Hjerteforeningen.

- Med indgåelse af dette samarbejde med DC Academy har vi i Hjerteforeningen fået en unik mulighed for at give hjerteforskningen i Danmark et kæmpe løft. Samarbejdet vil sikre, at støtten til hjerte-kar-forskning i fremtiden bliver historisk høj, siger Anne Kaltoft, administrerende direktør i Hjerteforeningen.

Har lyttet til patienternes ønsker

- Samtidig vil Hjerteforeningens forskningsmidler fremover i langt højere grad blive målrettet større projekter inden for eksempelvis forebyggelse, efterbehandling og rehabilitering af hjerte-kar-sygdomme. Det er temaer, som hjertepatienter og pårørende har ønsket mere forskning og viden om, og det har vi i Hjerteforeningen lyttet til, siger Anne Kaltoft.

Omlægningen af Hjerteforeningens forskningsstøtte har været længe undervejs og igennem et grundigt forløb.

- Det har været en meget omhyggelig proces, hvor Hjerteforeningen har indsamlet data og viden fra hjertepatienter, pårørende og selvfølgelig også eksperterne og herefter vurderet, hvor Hjerteforeningens støttemidler vil gøre størst nytte de kommende år.

- Vi mener, at vi er landet et rigtig godt sted, hvor vi både lytter til eksperter, hjertepatienter og pårørende og samtidig sætter endnu mere målrettet og effektivt ind i kampen for et Danmark uden hjertesygdom, siger Anne Kaltoft.

Eksempelvis efterspørger hjertepatienter og pårørende, at der kommer mere forskning om tidlig opsporing af borgere, som er i høj risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom. Derfor sætter Hjerteforeningen midler af netop målrettet dette område, fortæller hun.

Et løft på 25 mio. kr. årligt

- Hjerteforeningen kommer desuden via DC Academy til at investere stort i en ny talentfabrik for unge forskere inden for hjerte-kar-området. Det er vi utroligt stolte over, siger Anne Kaltoft.

I kroner og øre betyder aftalen, at DC Academy de næste seks år årligt vil uddele ca. 30 mio. kr. til den frie hjerte-kar-forskning i Danmark.

Det svarer omtrent til det beløb, Hjerteforeningen har for vane at uddele hvert år.

Men da Hjerteforeningen ’kun’ skal bidrage med 6 mio. kr. til denne pulje fremover, frigør det resten af Hjerteforeningens støttemidler til større projekter under samlede temaer.

Bedømt ud fra normale års støttepuljer vil det sammenlagt give et løft til forskningsstøtten i Danmark på omkring 25 mio. kr. hvert år.

Talentfabrik i verdensklasse

DC Academy sigter mod at blive en talentfabrik i verdensklasse, når næste generation af hjerteforskere skal uddannes. I alt vil akademiet uddele over 100 ph.d.- og postdoc-stipendier over de næste fem år.

Og herudover vil akademiet bruge mere end 5 mio. kr. årligt på at styrke kvaliteten af uddannelsestilbuddene til de unge kardiovaskulære forskere.

- Det er vores håb, at de unge forskere, som modtager et stipendie fra os, får et solidt fundament i form af uddannelse og nationalt samt internationalt netværk, som har stor betydning for deres fremtidige karriere, siger Christian Aalkjær, Executive Managing Director, Danish Cardiovascular Academy.

Ud over Hjerteforeningen kommer DC Academy til at arbejde tæt sammen med universiteterne og universitetshospitalerne i Aalborg, Odense, Aarhus og København.

Formålet med den store satsning er at styrke hjerte-kar-forskningen ved at opdyrke unge talenter og give dem et stærkt afsæt i kraft af deres ståsted i akademiet.

Og herpå tilbyde dem eliteforskningstræning og uddannelse på højeste internationale niveau.

Desuden ønsker DC Academy at danne et netværk - som bringer forskere inden for hjerte-kar-forskning sammen, giver dem et internationalt udsyn og forbedrer mulighederne for diagnose, behandling og forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme - samt øge livskvaliteten for personer, som lever med hjerte-kar-sygdomme.

Novo Nordisk Fonden bevilger 150 mio. kr. til etablering og drift af akademiet. 

Hjerteforeningen bidrager til DC Academy med 6 mio. kr. årligt i 5 år og vil i alt medfinansiere 30 fulde ph.d.-stipendier og 20 kliniske postdocs, primært inden for fri klinisk og patientnær forskning.

FAKTABOKS:

Fra 2022 vil Hjerteforeningens forskningsstøtte blive uddelt efter en ny model, hvilket bl.a. indebærer fokusering af Hjerteforeningens støttemidler inden for udvalgte temaer. Til arbejdet med at vælge temaer har Hjerteforeningen indsamlet data og viden fra eksperter samt hjertepatienter og pårørende og herefter vurderet, hvor Hjerteforeningens støttemidler vil gøre størst nytte de kommende år. Fra 2022 til 2024 støtter Hjerteforeningen forskning inden for følgende temaer: 

  • Bevægelse hos unge
  • Tidlig opsporing af højrisikoborgere med henblik på forebyggende interventioner
  • Psykiske følger af hjerte-kar-sygdom som angst og depression 
  • Digitale løsninger til hjemme- og selvmonitorering af hjerte-kar-patienter 
  • Klinisk forskning inden for akut opstået hjerte-kar-sygdom
  • Forskning i medfødt hjertesygdom

Nøgleord

Kontakter

Yderligere info:
Karsten Kjærgaard Jensen, journalist i Hjerteforeningen, tlf.: 70250000

Information om Hjerteforeningen

Hjerteforeningen
Hjerteforeningen
Vognmagergade 7, 3. sal
1120 København K

70 25 00 00https://hjerteforeningen.dk/

Hjerteforeningen er Danmarks næststørste sygdomsbekæmpende organisation med 127.500 medlemmer. Vi arbejder med forskning i hjerte-kar-sygdomme, forebyggelse af hjertesygdomme og patientstøtte.

Besøg os på hjerteforeningen.dk

Følg pressemeddelelser fra Hjerteforeningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hjerteforeningen

Hjerteforeningen gennemfører den årlige Landsuddeling27.5.2021 13:44:56 CEST | Pressemeddelelse

Kære redaktion Hjerteforeningen gennemfører den årlige Landsuddeling på søndag 30. maj. Indsamlingen foregår både fysisk og virtuelt, og målet er, at de forskellige indsamlingsgrupper skal ”gå” mindst 15 ruter. Så giver Hjerteforeningen en hjertestarter. Det overordnede mål med Landsuddelingen er naturligvis at få hjertestartere op at hænge så mange steder i landet som muligt, så det er muligt at komme folk med hjertestop til hjælp med stød, næsten uanset hvor man falder om i landet. Læs mere om Hjerteforeningens Landsuddeling: https://landsuddeling.dk/om-landsuddelingen/ Hvis I har lyst til at høre mere og evt. tale med en case, så kontakt projektleder for Landsuddelingen, Lasse Lindquist, på mobil 61 31 60 90 Foto: Linda Johansen/Hjerteforeningen.

Genvalg til Hjerteforeningens formand og næstformand8.5.2021 12:21:19 CEST | Pressemeddelelse

På Hjerteforeningens virtuelle repræsentantskabsmøde lørdag 8. maj 2021 fortalte formand Christian Hassager i sin beretning, at Hjerteforeningen i 2020 har haft 114,4 millioner kroner til disposition til foreningens fire formål. Heraf er 46 millioner kroner gået til hjerteforskning, og som noget nyt har patienter og pårørende været inddraget i udvælgelsen af specifikke fokusområder. Formanden fortalte også, at Hjerteforeningen i 2020 besluttede at indgå i et samarbejde med Novo Nordisk Fonden om at finansiere Danish Cardiovascular Academy (DCA). Hjerteforeningen støtter DCA med 30 millioner kroner over en 5-årig periode, mens Novo Nordisk Fonden støtter med 150 millioner kroner. DCA er et landsdækkende akademi, der samler forskningskræfterne inden for hjerte-kar-området. - Vi støtter akademiet for at forbedre mulighederne for diagnose, behandling og forebyggelse af hjerte-kar-sygdom. Vi skal skabe ny viden til dem, vi er sat i verden for at hjælpe, nemlig hjertepatienterne og de pårøre

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum