Udenrigsministeriet

Hjælpepakke III: Coronahjælp skal forhindre at udviklingslande bliver sat år tilbage

Del

Selv om det tyder på, at COVID-19 ikke får så hårdt fat i bl.a. Afrika som frygtet, så er konsekvenserne af pandemien endog meget voldsomme på kontinentet. Derfor vil regeringen og partierne bag Hjælpepakke III beskytte og fremtidssikre mange års fremskridt i udviklingslandene. Ellers risikerer landene at blive sat voldsomt tilbage i udvikling.

”Det er samtidig helt afgørende, at vi fastholder fokus på kerneværdierne og de langsigtede mål i vores udviklingsarbejde. At vi allerede nu i en tidlig genopretningsindsats indtænker både klima og grønne indsatser, jobs og ikke mindst beskyttelse af menneskerettighederne og understøttelse af de demokratiske processer”, siger udviklingsminister Rasmus Prehn.

Den ustabile situation har forstærket presset på de mest basale menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse. Pandemien udnyttes til at begrænse frihedsrettigheder og demokratiske processer i flere lande. Derfor afsættes der i hjælpepakken også penge til de danske civilsamfundsorganisationers vigtige arbejde på de områder.

Uddannelse er også blandt de centrale temaer i hjælpepakken, der med flere markante bidrag vil hjælpe med at få udsatte børn og unge tilbage i skole. Samtidig er det endnu engang i høj grad piger og kvinder, der står for skud med nye begrænsninger i adgangen til basale sundhedsydelser, f.eks. prævention og sikker abort. Der er en stigning i seksuel og kønsbaseret vold, omskæring af piger og børneægteskaber, lukning af skoler og familiers økonomiske vanskeligheder.

Derudover er der behov for en akut genstart af den afrikanske økonomi og de afrikanske samfundsstrukturer. Der skal tænkes langsigtet og sikres en grøn og bæredygtig genopbygning med særlig opmærksomhed på unge og jobskabelse.

”Det er i høj grad pigerne og kvinderne, som rammes hårdt af den ustabile situation og derfor skal vi sikre adgangen til basale sundhedsydelser og arbejde videre med at forebygge bl.a. børneægteskaber og omskæring af piger”, siger Venstres ordfører, Karen Ellemann

”For det Konservative Folkeparti er uddannelse en meget høj prioritet, særligt pigers skolegang. Ca. 1 mia. børn er ikke i skole.  Ligeså er det vigtigt, at den grønne økonomi styrkes, og der hurtigt skabes beskæftigelse for de mange millioner af mennesker, som har mistet deres arbejde pga COVID. Rettigheder er og bør altid være et stærkt gennemgående hensyn”, siger Det Konservative Folkepartis ordfører, Katarina Ammitzbøll.

”Fattigdom og arbejdsløshed truer i kølvandet på Coronaen. Det er vigtigt at styrke fagforeningerne og andre civilsamfundsorganisationer, når så mange kommer i klemme. Ligeså vigtigt er det at styrke uddannelsesindsatsen og en grøn og bæredygtig udvikling”, siger Enhedslistens ordfører, Christian Juhl.

”Mange af verdens i forvejen mest udsatte børn har på grund af corona-pandemien ikke været i skole i lang tid, og mange står til ikke at komme tilbage, hvis vi ikke handler nu. Uddannelse er vejen til at bygge samfund op, og derfor er jeg stolt over, at vi nu fra dansk side hjælper med at få børnene tilbage i skole, så snart det er muligt”, siger Det Radikale Venstres ordfører, Anne Sophie Callesen.

”Corona har også ramt verdens fattigste, vi støtter derfor en håndsrækning til de værst ramte regioner. Vi er især glade for at hjælpen tænkes ind i en grøn og bæredygtig genopbygning af lokalområderne. På sundhedsområdet er det vigtigt at hjælpen i høj grad går til at sikre unge kvinders adgang til helt basale ydelser”, siger Alternativets ordfører, Torsten Gejl.

”Coronakrisen har mange steder øget presset på f.eks. ytringsfriheden, trosfriheden, pressefriheden og arbejdstagerrettighederne. Med den her pakke giver vi en håndsrækning til civilsamfundet de steder, hvor det er allermest under pres, og hvor der hver dag skal kæmpes for helt grundlæggende borgerrettigheder”, siger Socialdemokraternes ordfører, Daniel Toft Jakobsen.

Danmark var tidligt ude med hjælp, da Corona-krisen ramte verdens fattigste. Der blev lavet en standby-pulje på én milliard kroner til afhjælpe corona-krisen. Stand-by puljen er finansieret ved at sætte andre udviklingsprojekter midlertidigt på pause. I de to første hjælpepakker i april og juni blev 615 millioner kr. fordelt. Denne tredje og sidste del rummer i alt 13 initiativer, og der fordeles 385 millioner kroner.

For yderligere information/pressekontakt
Thorleif Ravnbak, presserådgiver til udviklingsministeren
+45 29 17 93 44

https://um.dk/da/danida/om-danida/nyheder/newsdisplaypage.aspx?newsID=7C67F0A7-6721-4A59-B7DC-0570C84603DD

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet