Dansk Metal

Historisk forbedring for lønmodtagerne

Del

Aftalen om ”Danmark kan mere 1” er en klar styrkelse af den danske arbejdsmarkedsmodel.

”Aftalen er en historisk forbedring for kernetropperne på det danske arbejdsmarked. Dagpengene er blevet udhulet gennem mange år, og det har ligget som en bombe under den danske arbejdsmarkedsmodel. Men nu bliver det igen mere attraktivt at være medlem af en a-kasse, fordi dagpengene bliver forhøjet i de første tre måneder, man er ledig. Det har Dansk Metal kæmpet for i mange år”, siger Dansk Metals formand Claus Jensen.

Dansk Metal ser aftalen som en klar styrkelse af den danske arbejdsmarkedsmodel.

”De partier, som nu tager ansvar og giver lønmodtagerne et stærkere sikkerhedsnet, fortjener stor ros. Det er en klar styrkelse af den danske model, som jo kommer alle til gode – lønmodtagerne, virksomhederne og dansk økonomi. Når Danmark er det land, der er kommet bedst gennem corona-krisen, så skyldes det i høj grad netop den danske model, og alle de tre-partsaftaler, vi har strikket sammen undervejs. Arbejdsgivernes ret til let at kunne hyre og fyre - og dermed omstille sig hurtigt - forudsætter, at der er et ordentligt sikkerhedsnet for lønmodtagerne”, siger Claus Jensen.

Dansk Metal glæder sig desuden over, at fradraget for fagforeningskontingentet stiger til gavn for medlemmerne.

Kontakter

Billeder

Information om Dansk Metal

Dansk Metal
Dansk Metal
Molestien 7
2450 København SV

33 63 20 00https://www.danskmetal.dk/

Dansk Metal er en fagforening for ca. 108.000 lønmodtagere, der arbejder med it, teknik og mekanik.