Hempel A/S

Hempels mål om at halvere udledning af drivhusgasser i hele værdikæden inden 2030 er godkendt af Science Based Targets initiative

Del

Hempel, som er verdens førende malingsproducent, meddeler, at virksomhedens videnskabsbaserede mål er godkendt i overensstemmelse med de niveauer, der kræves for at opfylde målene i Paris-aftalen.

Hempel har fået godkendt sine mål for reduktion af udledning af drivhusgasser af Science Based Targets initiative (SBTi).

Reduktionsmålene for drivhusgasudledning fra Hempels egen drift (scope 1 og 2) er i overensstemmelse med de reduktioner, der er nødvendige for at holde den globale opvarmning på maksimalt 1,5 °C, hvilket ifølge den seneste klimavidenskab er nødvendigt for at forhindre de mest skadelige klimaforandringer.

Hempels reduktionsmål for drivhusgasudledning fra værdikæden (scope 3) opfylder SBTi's kriterier for ambitiøse værdikædemål, hvilket betyder, at de er i overensstemmelse med nuværende bedste praksis. Målene er:

  • Hempel A/S forpligter sig til at reducere de absolutte scope 1 og 2 GHG-emissioner med 90 % i 2026 fra 2019 som basisår
    Dette mål er baseret på scope 1- og 2-emissioner, som relaterer sig til energiforbrug i Hempels egen drift, f.eks. til at drive virksomhedens fabrikker og firmabiler på verdensplan.
  • Hempel A/S forpligter sig også til at reducere de absolutte scope 3 GHG-emissioner i 2030 fra 2019 som basisår
    Dette mål er baseret på scope 3-emissioner, der relaterer sig til påvirkningen fra Hempels leverandører og kunder på tværs af hele værdikæden.

“Hos Hempel giver vi bæredygtighed topprioritet. Ligesom alle andre virksomheder har vi et ansvar for at reducere de emissioner, vores aktiviteter skaber, og mængden af ressourcer, vi bruger,” siger Katarina Lindström, Executive Vice President for Research & Technology og Chief Operating Officer. “For at vi kan nå vores videnskabsbaserede mål, skal bæredygtighed være integreret i alt, hvad vi gør. Vi investerer i at træne hele virksomheden for at engagere alle vores medarbejdere på denne ambitiøse rejse.”

Katarina uddyber, hvordan Hempel vil nå disse mål: “For vores scope 1- og 2-mål vil vi fortsætte med at fokusere på energieffektivitet, køb af vedvarende energi og at gøre vores firmabiler mere bæredygtige.

“Scope 3-emissioner udgør mere end 95 % af vores miljøaftryk. For at håndtere dem vil vi styrke vores fokus på at benytte leverandører, der også arbejder på at reducere deres CO2-aftryk, fremme cirkularitet for at reducere vores emballages miljøaftryk og gennemgå vores egne formuleringsprincipper for eksisterende og nye produkter for at identificere, hvordan vi kan bevæge os væk fra mere kulstoftunge råmaterialer,” fortsætter Katarina.

Mange af Hempels produkter og tjenester på tværs af kundesegmenterne Marine, Energi, Infrastruktur og Dekorativ hjælper kunderne med at reducere deres CO2-udledninger markant. Selvom disse besparelser ikke tælles med som en del af Hempels egne CO2-reduktioner, vil Hempel fortsætte med at udvikle produkter og løsninger, der hjælper kunderne med at nå deres egne mål for CO2-reduktion med kvantificerbare fordele.

Science Based Targets initiative (SBTi) er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project (CDP), FN's Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definerer og fremmer bedste praksis inden for videnskabsbaseret fastsættelse af mål og vurderer virksomheders mål selvstændigt.

Kontakter

Billeder

Links

Information om Hempel A/S

Hempel A/S
Hempel A/S
Lundtoftegårdsvej 91
2800 Kgs. Lyngby

+45 4593 3800http://hempel.com

Hempel, der er en af verdens førende leverandører inden for pålidelige malingsløsninger, er en global virksomhed med stærke værdier, som samarbejder med kunder inden for segmenterne dekoration, marine, infrastruktur og energi. Hempel har fabrikker, R&D-centre og lagre i alle regioner.

Hempels malinger og overfladebehandlinger findes i næsten alle lande verden over. De beskytter og udsmykker bygninger, infrastruktur og andre aktiver og spiller en vigtig rolle i vores kunders forretning. De hjælper med at minimere vedligeholdelsesomkostninger, giver forbedret æstetik og bedre energieffektivitet.

Hos Hempel er formålet at skabe en bedre fremtid med bæredygtige overfladebehandlingsløsninger. Vi er overbeviste om, at vi kun kan få succes som forretning, hvis vi gør bæredygtighed til en hjertesag. Det er ikke bare det rette at gøre, men vil også styrke vores konkurrencedygtighed, gøre os mere modstandsdygtige og reducere vores risiko.

Hempel blev etableret i København i 1915. Hempel Fonden er den stolte ejer af Hempel og er med til at sikre et solidt økonomisk grundlag for Hempel-koncernen. Hempel Fonden støtter kulturelle, sociale, humanitære og forskningsrelaterede formål i hele verden.

Følg pressemeddelelser fra Hempel A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hempel A/S

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum