Lolland Kommune

Helhedsplan for Nakskov og fremtidens Axeltorv

Del

Lolland Kommune har siden 2014 arbejdet med et byrumsprogram for Nakskov. En række delprojekter er allerede gennemført, og nu er næste skridt taget: Arkitektfirmaet SLA er valgt til at færdiggøre en helhedsplan for Nakskov bymidte med Axeltorv som omdrejningspunkt.

”Det har længe stået klart, at Axeltorv skulle være et centralt omdrejningspunkt for byrumsprogrammet, men netop fordi torvet har sådan en central placering i Nakskov, så har det taget tid at finde ud af, hvad der skal ske,” siger næstformand i Teknisk Udvalg Henrik Høegh. ”Det har været fantastisk at opleve den kæmpe interesse for at være med til at gøre Axeltorv til et levende samlingssted, og torvet skal imødekomme så mange af de gode ideer som overhovedet muligt.”

I efteråret var arbejdet så fremskredent, at det nu var tydeligt, at der var behov for en helhedsplan for bykernen og Axeltorv. Arkitektvirksomhederne SLA og Schønherr blev bedt om at udarbejde et forslag til, hvordan Nakskov kan udvikles til en by med en levende bymidte, en synlig kulturarv, et stærkt handelsliv og styrkede forbindelser til gavn for både borgere, erhvervsliv og besøgende. Derudover skulle planen indeholde en konkret skitse for Axeltorv som byens centrale plads.

9. januar blev de to forslag præsenteret for udvalget og den lokale følgegruppe og andre centrale aktører. Efter en workshop blev der holdt udvalgsmøde, hvor det blev besluttet, hvilket af forslagene, der skal arbejdes videre med.

”Jeg må sige, at begge arkitekter har gjort et fantastisk stykke arbejde,” forklarer formand for Teknisk Udvalg Gert Mortensen, ”og det var interessant, at de langt hen ad vejen så byen på samme måde. Det siger noget om, hvor stærk en identitet Nakskov har, og det gør mig tryg ved, at vi nu er på rette vej.”

I sidste ende var der enighed om at vælge SLA’s forslag. Her er udgangspunktet, at det borgerne ønsker af en moderne købstad i en landkommune er tæt kontakt til naturen og det at være en del af et fællesskab. Det skal ske gennem tre centrale greb, der kan gennemføres etapevis:

  • By: De røde gader og stræder understøtter Nakskov bykernes bymæssige kvaliteter og bygger videre på de allerede eksisterende anlægsprojekter og realiserede fornyelser af gader og stræder i Nakskov.
  • Kunst: skal spille en aktiv rolle i at udvikle Nakskov som bosted og besøgsmål på en helt ny måde. Rum i byen kan transformeres til skulpturelle pladser, og der introduceres en kunststi, der forbinder den historiske by og med Hestehovedet.
  • Natur: Den grønne ring er en oversættelse af det grønne fæstningsanlæg og genintroducerer natur i byen, som en tydelig markør og velkomst til Nakskov bykerne, hvad enten man ankommer fra land eller vand.

Der er fem mio. kr. tilbage i byrumsprogrammet, men det samlede forslag fra SLA forudsætter investeringer for over 60 mio. kr. Der skal derfor arbejdes med at finde yderligere finansiering udefra.

”Helhedsplanen er et afgørende skridt for byrumsprogrammet,” forklarer Henrik Høegh. ”Vi ved, hvad vi vil, og nu har vi en samlet plan for, hvad de næste skridt skal være. Jeg glæder mig til at se den udbyggede plan fra SLA, og så er vi klar til at gå i dialog med Realdania og andre fonde om finansiering.”

Fakta om byrumsprogram for Nakskov

2014 afsættes to mio. kr. årligt til et femårigt byrumsprogram. I alt 10 mio. kr.

2016 fik Havnegade en grøn forskønnelse og blev sat i stand med røde cykelstier

2016 fik tunellen ved Blegen et løft

2017 blev stationsområdet styrket som et af de vigtigste ankomstpunkter til byen

2018 blev der skabt nye muligheder for at gøre brug af den bynære natur, da Nakskov Indrefjord fik et løft med blandt andet en aktivitetsplads

2019 færdiggøres en forskønnelse af Vejlegade og Klostergade

Nøgleord

Kontakter

Gert Mortensen
Formand for Teknisk Udvalg
Tlf. 40 51 56 11

Henrik Høegh
Næstformand for Teknisk Udvalg
Tlf. 30 12 39 72

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Nu får Hestehoved sit eget strandtorv3.6.2019 09:58:36 CESTPressemeddelelse

Det yndede udflugtsmål Hestehoved får nu et løft med blandt andet etableringen af et strandtorv. Strandtorvet skal ligge nord for Restaurant Fjorden, belægges med træ og omkranses af strandbeplantning, der skaber læ og trækker naturen tættere på. Torvet giver mulighed for at opholde sig på et torv med læ, sidde bekvemt og nyde solnedgangen med Nakskov Fjord og den ikoniske badebro i forgrunden. Projektet går i gang i forsommeren 2019 og er det første led i en større udvikling af Hestehoved.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum