Furesø Kommune

Handleplan for løft af alle skoler: Udvalg inviterer til dialog om skoledistrikter og indskrivningsregler

Del

Nu igangsættes næste led i handleplanen ”Det gode børneliv - løft af alle skoler” for at gøre Furesøs skoler endnu bedre. Skolebestyrelser skal drøfte forslag om mindre justeringer af skoledistrikter og ændring i indskrivningsreglerne.

I januar vedtog Udvalg for skole og ungdomsuddannelse en ambitiøs handleplan, som indeholder indsatser, der skal være med til at indfri kommunens vision og 2030-mål om et godt børneliv. Planen har fokus på den enkelte skoles styrker og udvikling af disse for at løfte Furesøs folkeskoler. De 7 indsatsområder vil blive foldet ud og politisk behandlet gennem foråret. Som resultat af handleplanen er allerede tildelt nye ekstra ressourcer til et løft af skoler med høj andel af børn i udsatte positioner.

Den 3. marts behandlede udvalget så tiltag i handleplanen, som skal fremme en balanceret elevsammensætning på de enkelte skoler. Udvalget blev forelagt konkrete forslag til mindre justeringer af skoledistrikterne og et oplæg til ændrede indskrivningsregler, så børn med sproglige udfordringer får forrang til eventuelle ledige pladser på skoler, der vurderes at have et stærkt sprogligt miljø. Alle på nær Konservative stemte for at sende forslag til skoledistriktsændringer i høring, mens der var enighed om at sende ændrede indskrivningsregler i høring på alle skoler.

Henrik Poulsen (A), formand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, er glad for at se de konkrete forslag til at realisere den nyligt vedtagne ambitiøse handleplan, der skal bidrage til at løfte skoleområdet: ” Mangfoldigheden på Furesøs skoler har stor værdi for børnenes dannelse, trivsel og læring og en mere balanceret elevsammensætning vil styrke læringsfællesskaber, så alle børn og unge har gode vilkår for at trives, udvikle sig og lære. Nu ser vi i udvalget frem til at høre holdningerne til forslagene fra forældre og skolebestyrelser, så de kan indgå i den endelige beslutning”.

Ændrede indskrivningsregler

Et greb for at understøtte en mere ligelig elevsammensætning imellem skolerne er, at børn med sproglige udfordringer får forrang til eventuelle ledige pladser på skoler, der vurderes at have et stærkt sprogligt miljø. Der er et tilbud til barnet og familien.

Cecilia Zade Iseni (C), næstformand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, ”Forslaget skal ses i lyset af det arbejde med både trivsel og læring, som vi ønsker at booste i Furesø frem mod 2030. Flere børn skal have glæde af venskaber og fællesskaber i skolerne, og de skal kunne udvikle deres fulde potentiale i de rette rammer. Derfor er det så vigtigt, at vi skaber de bedst mulige rammer, så vi kan løfte trivselen og læringen for alle elever – også elever med sproglige udfordringer”.

Mindre justeringer af skoledistrikter

Elevsammensætningen i Furesøs syv skoledistrikter er meget forskellig. De foreslåede mindre justeringer af skoledistrikterne vil sammen med de øvrige tiltag i handleplanen medvirke til en mere balanceret elevsammensætning på skolerne. Der lægges op til to mindre justeringer af skoledistrikterne i hhv. Værløse og Farum. Forslagene tager udgangspunkt i at skoledistrikterne fortsat er geografisk sammenhængende.

I Værløse vil det betyde, at ca. 20 flere børn pr. årgang starter på Søndersøskolen og Syvstjerneskolen i stedet for Lille Værløse Skole fra og med skoleåret 2022/2023. I Farum vokser de nye årgange på Solvangskolen med godt 9-10 børn, mens hhv. Stavnsholtskolens og Lyngholmskolens distrikter vil falde med cirka 4-5 børn om året pr. skole.

Høring i skolebestyrelserne forud for politisk beslutning

De to forslag sendes nu i høring i skolebestyrelserne, hvorefter Udvalg for skole og ungdomsuddannelse samt byrådet træffer beslutning på møder i juni 2021. Hvis forslagene bliver vedtaget får de betydning for kommende skolebørn i forbindelse med skoleindskrivningen fra skoleåret 2022/2023. Forslagene vil have fuld effekt efter 10 år i takt med at den årlige skoleindskrivning tager udgangspunkt i de nye skoledistrikter og ændrede indskrivningsregler.

Fakta

Furesø Kommune nedsatte i sommeren 2019 et rådgivende udvalg om skole- og daginstitutionsdistrikter bestående af forældre, elever, fagpersoner og politikere.

Den 3. marts 2021 tog Udvalg for skole og ungdomsuddannelse to skridt i realiseringen af handleplanen ”Det gode børneliv – løft af alle skoler”. Handleplanen skal være med til at indfri kommunens vision og 2030-mål om et godt børneliv, og at alle børn og unge får mulighed for at udvikle sig og uddanne sig maksimalt. Handleplanen blev fremlagt til kommentering for Samrådet på skoleområdet i februar 2021.

Handleplanen har fokus på syv spor med initiativer, der iværksættes parallelt:

  • Løft af alle skoler
  • Løft af skoler med stor diversitet
  • Stærke folkeskoleprofiler
  • Fordeling af specialtilbud
  • Justering af skoledistrikter
  • Ændrede indskrivningsregler
  • Boligsocial indsats

Find handleplanen samt de to forslag om justeringer af skoledistrikter og indskrivningsregler: https://furesoe.meetingsplus.dk/committees/udvalg-for-skole-og-ungdomsuddannelse/33 

 

Kontakter

Henrik Poulsen (A)

Formand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelser; Medlem af Udvalg for dagtilbud og familier

Tlf:7216 5008hpo@furesoe.dk

Cecilia Zade Iseni (C)

Næstformand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse; Medlem af Udvalg for kultur, fritid og idræt

Tlf:24875195czi3@furesoe.dk

Billeder

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

 

 

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum