Kræftens Bekæmpelse

Hæv aldersgrænsen for køb af alkohol

Del

Nye tal fra WHO viser, at Danmark for alvor halter bagud, når det handler om at begrænse tilgængeligheden af alkohol via effektive tiltag. Faktisk er Danmark et af de eneste lande tilbage i Europa, hvor mindreårige kan gå fra kiosken med en klirrende indkøbspose fuld af øl, vin og alkoholsodavand. Døgnet rundt, alle ugens dage. Det er baggrunden for, at en række organisationer nu slår sig sammen og sender en fælles appel til de danske folketingspolitikere: Hæv aldersgrænsen for køb af alle typer alkohol til 18 år i detailhandlen

Én øl bliver hurtigt til flere, når danske unge drikker. Det betyder, at danske unge stadig holder fast i europarekorden i fuldskab; 32 pct. af danske 15-16-årige har været fulde minimum én gang i løbet af den seneste måned sammenlignet med et europæisk gennemsnit på 13 pct.

Danmark halter bagud

Det er der ifølge nye tal fra WHO en god grund til. De viser, at Danmark i den grad er bagud, når det handler om at begrænse tilgængeligheden af alkohol, som har stor betydning for unges indtagelse af alkohol.

De nye WHO-tal viser en samlet score for tilgængeligheden af alkohol for hvert af de europæiske medlemslande. Scoren er beregnet ud fra, om de enkelte lande har iværksat en række anbefalede tiltag for at begrænse tilgængeligheden af alkohol og vægtet de enkelte tiltag i forhold til deres effekt. Jo højere score, desto mere gør det enkelte land for at begrænse tilgængeligheden af alkohol via effektive politiske tiltag.

-Danmark scorer kun 6 point ud af 100 mulige. Dermed ligger Danmark helt nede på en tredjesidste plads ud af i alt 30 lande, fortæller Lars Møller, speciallæge og programansvarlig for alkohol i WHO.

De øvrige nordiske lande har en score på 70 eller derover, mens lande som Polen, Rumænien og Ungarn også scorer betydeligt højere end Danmark.

 

Fælles appel

Den alarmerende placering har fået en række organisationer til at gå sammen om en fælles appel til folketingspolitikerne: Hæv aldersgrænsen for køb af alle typer alkohol til 18 år i detailhandlen. Bag appellen står Børnerådet, Lægeforeningen, Vidensråd for Forebyggelse, Forbrugerrådet Tænk, Rådet for Sikker Trafik, SSP-samrådet, Psykiatrifonden, Dansk Selskab for Folkesundhed, Alkohol & Samfund, WHO og Kræftens Bekæmpelse.

-En højere aldersgrænse for køb af alkohol vil få unge til at drikke mindre. Det er der god dokumentation for, siger professor og formand for Vidensråd for Forebyggelse, Morten Grønbæk.

Morten Grønbæk fremhæver, at en 18-års aldersgrænse vil sende et stærkt signal til unge og forældre om, at alkohol ikke er for børn og ligger fint i tråd med de øvrige aldersgrænser, der relaterer sig til myndighedsalderen, herunder 18-års aldersgrænsen for køb af tobak.

 

 

Staten skal skabe de bedst mulige rammer for børns sundhed

Sundhed er en rettighed for alle børn, og staten er forpligtet til at skabe de bedst mulige rammer for børns sundhed. Det står i FN´s konvention om børns rettigheder, som Danmark tiltrådte i 1991.

Et stort alkoholforbrug i ungdommen kan have alvorlige kognitive skadevirkninger og øger risikoen for ulykker, vold og usikker sex. Hvert år har ca. 1.400 danskere i alderen 15-19 år kontakt med sygehuset på grund af alkohol, og på sigt kan et stort alkoholforbrug føre til over 60 forskellige sygdomme samt for tidlig død.

Derfor mener Per Larsen, formand for Børnerådet, at det er på tide, at politikerne lever op til deres ansvar og tør bruge de greb, der virker.

-Skadevirkningerne af et stort alkoholforbrug i ungdommen er velkendte. Ved at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år beskytter samfundet nye generationer af børn og unges mod de konsekvenser, der kan følge med et stort alkoholindtag, siger han.

Opbakning til en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol

Halvdelen af danskerne bakker allerede op om at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år - uanset alkoholprocent. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne ’Fuld af liv’ fra 2015.

Organisationerne bag appellen mener, at tiden er moden til, at beslutningstagerne opdaterer lovgivningen og følger i fodsporene på alle de andre europæiske kollegaer, som for længst har hævet aldersgrænsen for køb af alkohol i detailhandlen.

Tallene fra WHO er blevet præsenteret og diskuteret til et møde i Europakommissionen med medlemslandene den 21.-22. marts 2017 og kan ses her: http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/alcohol/docs/ev_20170321_co06_en.pdf

Fakta om unge, alkohol og aldersgrænser

  • WHO anbefaler en aldersgrænse på minimum 18 år for køb af alle former for alkohol både i detailhandlen og på restaurationer.
  • Danmark er blandt de 8 sidste ud af i alt 53 medlemslande i WHOs Europæiske Region, hvor man som 16 årig kan købe alkohol. I de fleste andre europæiske lande skal man være 18 år.
  • Højere aldersgrænser er en af de mest effektive strategier til at nedbringe alkoholforbruget blandt unge.
  • Risikoen for alkoholrelaterede trafikulykker falder, når aldersgrænsen for køb af alkohol hæves, og højere aldersgrænser medfører færre dødsfald i trafikken.
  • 50 pct. af danskerne mener, at der bør være en aldersgrænse på 18 år for køb af al alkohol – uanset alkoholprocent.
  • 32 pct. af danske unge i alderen 15-18 år tilkendegiver, at de indenfor det seneste år har købt alkohol i detailhandlen, selvom de ikke var gamle nok ifølge lovgivningen.
  • I 2016 blev der kun udstedt ti bøder for salg af alkohol til unge under 16 år.

Hvordan er regler i dag? I dag er der differentierede aldersgrænser for køb af alkohol.

I detailhandlen skal man være fyldt 16 år for at købe alkohol med en alkoholprocent under 16,5 pct., mens man skal være 18 år for at købe produkter med en alkoholprocent på 16,5 pct. eller derover.

På restaurationer skal man være 18 år for at købe alkohol uanset alkoholprocent.

Siden 1. september 2013 har der været et lovkrav om, at de, der erhvervsmæssigt sælger tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer skal kræve gyldig billedlegitimation, hvis der er tvivl om, at kunden opfylder aldersgrænserne.

Kontakter

Om tallene fra WHO: Lars Møller, programansvarlig for alkohol i WHOs Europakontor: mollerl@who.int / 29 61 01 09
Om appellen: Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse: mhanak@cancer.dk / tlf. 35 25 76 88
Fakta om unge og alkohol: Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne ’Fuld af liv’: pd@cancer.dk / tlf. 35 25 75 70 / 30 38 15 02

Vedhæftede filer

Information om Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 Kbh Ø

http://www.cancer.dk

Følg pressemeddelelser fra Kræftens Bekæmpelse

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Kræftens Bekæmpelse

Ida Pedersen, Hanstholm, genvalgt til hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse27.5.2018 17:00pressemeddelelse

Ida Pedersen, Hanstholm, er af repræsentantskabet i Kræftens Bekæmpelse blevet genvalgt som medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse, som hun har siddet i siden 2015. Ida Pedersen er uddannet sygeplejerske, har et diplom i offentlig forvaltning og er medlem af kommunalbestyrelsen. - Gennem mit arbejde som sygeplejerske oplever jeg desværre stadig patienter og pårørende, der føler sig svigtet. De mangler støtte og vejledning om behandlingsmuligheder og rette individuelle opfølgningsforløb. Jeg vil gerne arbejde for, at alle aktører bidrager til bedst mulige forløb, siger hun.

Helle Pappot, Allerød, genvalgt til hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse27.5.2018 16:57pressemeddelelse

Overlæge, dr.med Helle Pappot, Allerød ,er af repræsentantskabet i Kræftens Bekæmpelse blevet genvalgt som medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse. Hun har været medlem af hovedbestyrelsen siden 2015 og vil arbejde for bedst mulig patient- og pårørende-inddragelse på kræftområdet ud fra patienternes ønske. - I mit job som overlæge på Rigshospitalets kræftafdeling (onkologisk klinik) møder jeg rigtig mange kræftpatienter og deres pårørende. Det er mit indtryk, at mange af de mennesker, jeg møder, ønsker at tage aktivt del i kræftforløbe, siger Helle Pappot, der i hovedbestyrelsen også vil arbejde for at fastholde Kræftens Bekæmpelses store engagement i og støtte til alle aspekter af kræftforskning.

Hanne Ringgaard Møller, Svendborg, genvalgt til hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse27.5.2018 16:50pressemeddelelse

Lektor og byrådsmedlem Hanne Ringgard Møller, Svendborg, er af repræsentantskabet i Kræftens Bekæmpelse blevet genvalgt som medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse. Det blev hun søndag på det årlige repræsentantskabsmøde i Kolding. Hanne Ringgard Møller har været medlem af hovedbestyrelsen siden 2015. Hun vil i bestyrelsesarbejdet bl.a. fokusere på kommunernes samarbejde med de lokale foreninger både i praksis og økonomisk. Og så arbejder hun for rehabilitering og fysisk aktivitet til kræftramte og forebyggende træning og vil desuden bakke op om grundigt gennemtænkte landskampagner mod rygning og alkohol.

Susanne Ulk, Haslev, nyt medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse27.5.2018 16:38pressemeddelelse

Susanne Ulk, Haslev, er af repræsentantskabet i Kræftens Bekæmpelse valgt som nyt medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse. Susanne Ulk er uddannet lærer og er selvstændig arbejdsmiljøkonsulent, vejleder samt Master of Public Administration. Hun vil i Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse arbejde for at skabe mere sammenhæng og synergi i det kræftpolitiske arbejde på det lokale, regionale og centrale niveau. - Jeg vil arbejde for, at Kræftens Bekæmpelse centralt medtænker og medinddrager de frivillige og lokalforeningerne i endnu højere grad end i dag – det vil give synergi og styrke det frivillige arbejde, siger hun.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum