Haderslev Kommune

Haderslev Kommune giver undersøgelsespåbud til Forsvaret

Del

Grundvandet under Flyvestation Skrydstrup er forurenet med PFAS. Det er skum fra brandøvelsespladsen på flyvestationen, der har skabt forureningen. Nu giver Haderslev Kommune Forsvaret påbud om at undersøge en del af forureningen, så man senere kan give et påbud om at oprense den.

De seneste år har der været ekstra fokus på brugen af PFAS-forbindelser, som er kunstigt fremstillede flourstoffer, der er svært nedbrydelige. Det skyldes, at stofferne er under mistanke for at være blandt andet hormonforstyrrende og kræftfremkaldende og derfor ikke bør indtages af mennesker.

Undersøgelser af grundvandet under Flyvestation Skrydstrup har tidligere vist, at der er PFAS-forbindelser i grundvandet. Derfor giver Haderslev Kommune nu Forsvaret et påbud om at undersøge omfanget af forureningen fra den nyeste af brandøvelsespladserne, så man kan arbejde hen mod en oprensning.

”Grundvandet under Flyvestation Skrydstrup bruges ikke til drikkevand. For at undgå at PFAS-forureningen breder sig forbereder vi os nu på at give Forsvaret et påbud om at oprense PFAS-forureningen fra den nyeste brandøvelsesplads. Det gør vi i første omgang ved at give et påbud om at undersøge omfanget af forureningen”, siger Karin Storkholm, der er leder af Haderslev Kommunes miljøafdeling.

Haderslev Kommunes undersøgelsespåbud gælder forurening fra den nyeste brandøvelsesplads, der har været i drift i perioden 1988-2020, hvor det er Haderslev Kommunes vurdering, at størstedelen af forureningen er sket efter 1992. Det gør man, fordi forurening på den ældre brandøvelsesplads vurderes at ligge før den tid, man lovgivningsmæssigt har mulighed for at give virksomhedsejeren påbud om undersøgelse eller oprensning.

Selvom Haderslev Kommune nu går ud med et påbud, vil der gå noget tid, før en eventuel oprensning kan gå i gang.

”Påbuddet om at undersøge omfanget af forureningen er første skridt. Vi har givet Forsvaret cirka et år til at afdække og kortlægge forureningen fra den nye brandøvelsesplads, og så vil vi, på basis af undersøgelserne, derefter give dem et påbud om at få den renset op, men det kræver, at vi har et samlet overblik over forureningen”, siger Karin Storkholm og fortsætter:

”Vi er i god dialog med Forsvaret om, hvordan vi griber sagen an. Det her er en stor opgave for Forsvaret, så det vil tage tid at få kortlagt forureningen og udarbejdet et forslag til, hvordan man kan fjerne forureningen. Det samarbejder vi med Forsvaret om, så vi kan få igangsat en oprensning, når det er muligt.”

Fristen for kortlægning af forureningen er 1. juni 2023, og frist for forslag til oprensningsmuligheder er 1. oktober 2023, hvorefter Haderslev Kommune vil vurdere omfanget af et oprensningspåbud.

Fakta
Det er ud fra gældende lovgivning ikke muligt at rette et undersøgelsespåbud overfor alle PFAS- forureningerne der er dokumenteret i grundvandet under Flyvestation Skrydstrup. Det skyldes, at flere af forureningerne er af ældre dato og derfor ikke omfattet af gældende miljølovgivning.
Forsvarets Etablissementstjeneste har siden 2014 løbende undersøgt for PFAS-forureninger under Flyvestation Skrydstrup. Dette er sket på frivillig basis.
Miljøstyrelsens har fastsat skærpede PFAS-grænseværdier for blandt andet jord, drikkevand og grundvand. Dette har betydet, at store dele af den grundvandsforurening forsvaret havde afgrænset under Flyvestation Skrydstrup, nu mangler at blive afgrænset i forhold til de nye grænseværdier og vil med al sandsynlighed vise en større udbredelse.

Kontakter

Information om Haderslev Kommune

Haderslev Kommune
Haderslev Kommune
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

http://www.haderslev.dk/

Følg pressemeddelelser fra Haderslev Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Haderslev Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum