Haderslev Kommune

Haderslev kæmper fortsat for politiskole

Del

Borgmester H.P. Geil har i dag skrevet til justitsminister Søren Pape Poulsen for at fortælle om de gode muligheder, der er for at placere en politiskole i Haderslev - enten i en eksisterende bygning eller på en byggegrund lige uden for Haderslev.

Kære Søren Pape

Jeg vil gerne kort orientere dig om de meget gode muligheder for at placere en ny politiskole i Haderslev. Uanset om der er tale om nybyggeri eller indflytning i eksisterende bygning, står Haderslev parat med optimale og fleksible løsninger.

Ønsker man at bygge nyt, kan vi her og nu tilbyde en byggegrund, der ligger helt tæt på motorvejen ved afkørsel 68 i Hammelev. Det er en central placering ca. 30 minutters kørsel fra grænsen og godt to timer til København. Se vedlagte bilag.

Ønsker man at flytte ind i en eksisterende bygning står det tidligere Haderslev Sygehus tomt pr. 1. februar. Det ejes af statens ejendomsselskab Freja. Se vedlagte bilag.

Så uanset om beslutningen i sidste ende bliver nybyggeri eller eksisterende bygning vil placeringen i Haderslev være optimal og det på flere måder. Ikke alene er geografien god, men også de mange synergieffekter i forhold til et effektivt samarbejde med beredskabsstyrelsen og forsvarets garnisoner og anlæg i nærområdet taler for en placering i Haderslev.

Jeg håber derfor, at du vil tage ovenstående informationer med i beslutningsprocessen og jeg står naturligvis til rådighed for yderligere informationer.

I forhold til Haderslev Sygehus er det vigtigt for mig at understrege, at den vurdering af bygningen, der fremgår af Rigspolitiets rapport er fejlbehæftet. Dette har vi gjort opmærksom på i en mail til justitsminister Søren Pind den 9. november 2016.

Ifølge rapporten skulle det tage 54 måneder at gøre ejendommen ibrugtagningsparat. Vi står helt uforstående overfor den oplyste varighed.

Tidsplanen for gennemførelse af hele byggesagen vil kunne afsluttes på maksimalt 9 måneder. Samtidig bør en mere realistisk projektplanlægning og udførelsestid kunne optimere tidsplanen yderligere, idet 6 måneders planlægning og 24 måneders udførelse vil være en mere normal gennemførelsestid for ombygningen. Samlet set er vi overbeviste om, at planlægning og udførelse ikke vil vare længere end 39 måneder.

Rapporten problematiserer ejendommens funktionalitet. Det er imidlertid vores opfattelse, at patienttårnet kan fungere fint med to brugere ved at dele trappe/elevator rum op i to adskilte forløb. Haderslev Kommune vil være indstillet på at sikre restejendommens udnyttelse til boliger, erhverv og andre offentlige formål.

Ejendommen kan også adskilles horisontalt, således at de øverste etager kan have anden anvendelse  og adskilles fra det nuværende centrale trapperum. De øverste etager kan i så fald betjenes af nye elevatorer/trapper ved gavlene af patienttårnene.

Bygningen vil også kunne tilgås etapevis - ikke mindst Hovedbygning Vest / Bygning 2, som er den seneste opførte bygning og i god stand, vil kunne ibrugtages meget hurtigt. Ligeledes vil de to nederste etager under patienttårnet kunne ibrugtages i en tidlig etape. Samlet set godt 10.000 m2.

Søbeskyttelse og skovbyggelinier er nævnt enkelte steder i rapporten. Det er rigtigt, at der findes begge beskyttelseslinier på den meget store grund, men det har ingen betydning for det projekt rapporten skitserer, hvor eneste nybyggeri er to idrætshaller, som ønskes bygget inde i hovedbygningens gårdrum. Også udenom de eksisterende bygninger er der masser af plads til byggeri før man rammer beskyttelseslinjerne (som endelig ikke er umulige at få dispensation fra). Politiskolen kræver altså ingen dispensationer fra beskyttelseslinjer i den form rapporten skitserer den.

Endelig vil vi gøre opmærksom på, at skemaet vedr. Haderslev sygehus på side 26 er fejlbehæftet. Heri hedder det, at ejendommen anvendes til ungdomsskole og administration. Som det fremgår andet steds i rapporten, så anvendes ejendommen aktuelt af Udlændingestyrelsen til Asylmodtagercenter. Udlændingestyrelsen har overfor Haderslev Kommune oplyst, at man fraflytter ejendommen, når den skal tages i brug til andre formål.

Jeg håber ovenstående vil indgå i din vurdering, når der skal træffes beslutning om ny vestdansk politiskole.

I Haderslev Kommune er vi overbeviste om, at politiskolen med en lokalisering både nybyggeri og i det tidligere Haderslev sygehus vil få en fremragende ramme og placering med mange synergieffekter til og stærkt samarbejde med beredskabsstyrelsen og forsvarets garnisoner og anlæg, og endelig en nærhed til hele vestdanmark og grænsen.

Venlig hilsen

H.P. Geil

Borgmester

Kontakter

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Haderslev Kommune

Haderslev Kommune
Haderslev Kommune
Gåskærgade 26
6100 Haderslev

http://www.haderslev.dk/

Følg pressemeddelelser fra Haderslev Kommune

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Haderslev Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum