Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune øger fokus på at forebygge ensomhed blandt ældre i klippekortordning

Del

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget har efter input fra Ældrerådet besluttet at skærpe profilen for den såkaldte klippekortordning, så de ældre i højere grad bruger klippene til at komme ud og være en del af aktiviteter og fællesskaber for dermed at modvirke ensomhed.

Borgerne i Guldborgsund Kommune kan blandt andet vælge at bruge deres klip på at komme på café, se på butikker eller gå en tur ved vandet. Foto: Ingrid Riis Hovgaard
Borgerne i Guldborgsund Kommune kan blandt andet vælge at bruge deres klip på at komme på café, se på butikker eller gå en tur ved vandet. Foto: Ingrid Riis Hovgaard

I Guldborgsund Kommune arbejdes der målrettet med at prioritere indsatser, der understøtter, at ældre borgere fortsat skal opleve at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem. Det skal klippekortordningen blandt andet være med til at sikre.

Derfor har Social, Sundhed og Omsorgsudvalget efter input fra Ældrerådet valgt at skærpe profilen for ordningen, så den i højere grad har fokus på at forebygge ensomhed blandt ældre borgere.

Formålet med klippekortordningen er, at det er borgerens egen tid, og borgeren skal selv bestemme, hvad klippene skal bruges til. Det kan eksempelvis være en tur ud at se på butikker, besøg på en café eller en gåtur ved vandet. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Bo Abildgaard, formand for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, siger:

”Jeg er rigtig glad for, at vi sammen med Ældrerådet har fået tydeliggjort, hvor mange gode muligheder der er i klippekortordningen. Klippekortordningen er med til at skabe nærvær, samvær og socialt indhold i vores borgeres hverdag. Jeg håber, at det bliver mere tydeligt for vores borgere, at de rent faktisk har et klippekort, så det ikke glider ind under den almindelige pleje.”

Jens Erik Boesen, næstformand i Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, er på linje med Bo Abildgaard og tilføjer:

”Jeg forventer, at det med den nye ordning bliver nemmere for vores borgere at komme ud og deltage i aktiviteter og indgå i fællesskaber, som øger livskvaliteten hos vores ældre borgere.”

Ordning vender tilbage

Klippekortordningen på plejecentrene har eksisteret i flere år, og nu vender klippekortordningen også tilbage til plejekrævende borgere i eget hjem. Målgruppen er borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp og ikke er mobile og bor alene.

I sensommeren besluttede samtlige partier i byrådet i budgetaftalen for 2021-24, at der skulle afsættes 1,1 millioner kroner til at genindføre klippekortordningen for plejekrævende borgere i eget hjem.

Det har derfor givet anledning til at kigge på ordningen igen, så der nu er et større fokus på, at borgerne bruger deres klip på at deltage i aktiviteter og indgå i fællesskaber.

Doris Hartmeyer, formand for Ældrerådet i Guldborgsund Kommune, udtaler:

”Ældrerådet er meget glade for, at klippekortet er vendt tilbage til plejekrævende borgere i eget hjem. Ældrerådet lægger vægt på, at klippekortordningen skal ligge ud over den almindelige aktivitet og det fastsatte serviceniveau.  Det er vigtigt, at ordningen understøtter borgerens muligheder for at indgå i relevante fællesskaber. Det kan være muligheder for ledsagelse til noget eller for at være sammen med nogen,” siger Doris Hartmeyer.

Mere ensartet ordning

På plejecentrene er klippekortsordningen hidtil blevet administreret forskelligt.

Derfor har Social, Sundhed og Omsorgsudvalget desuden besluttet, at ordningen skal gøres mere ensartet for dermed at sikre at alle borgere, uanset hvilket plejecenter de bor på, får mest muligt ud af ordningen fremadrettet.

Desuden skal det fremover være nemmere for borgerne at finde ud af, hvor mange klip de har tilbage, og borgerne skal løbende informeres om ordningens muligheder.

Information til borgerne om ordningen og den nye administrative håndtering af klippekortordningen kommer på plads i løbet af den kommende tid. Det forventes, at klippekortsordningen for plejekrævende borgere i eget hjem træder i kraft pr. 1. juni 2021.

For yderligere information kontakt:

Bo Abildgaard, formand for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget: 25 18 18 09

Jens Erik Boesen, næstformand i Social, Sundhed og Omsorgsudvalget: 20 32 40 87

Doris Hartmeyer, formand for Ældrerådet i Guldborgsund Kommune: 54 77 90 08

Emil Andersen, presse- og kommunikationskonsulent i Guldborgsund Kommune: 25 18 01 73

Billeder

Borgerne i Guldborgsund Kommune kan blandt andet vælge at bruge deres klip på at komme på café, se på butikker eller gå en tur ved vandet. Foto: Ingrid Riis Hovgaard
Borgerne i Guldborgsund Kommune kan blandt andet vælge at bruge deres klip på at komme på café, se på butikker eller gå en tur ved vandet. Foto: Ingrid Riis Hovgaard
Download

Information om Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

54 73 10 00http://www.guldborgsund.dk/

Følg pressemeddelelser fra Guldborgsund Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Guldborgsund Kommune

Visionært fyrtårnsprojekt i Falsters Hjerte modtager stor bevilling7.5.2021 09:48:51 CEST | Pressemeddelelse

11 landsbyer i Falsters Hjerte er klar til at sætte gang i et fælles, visionært fyrtårnsprojekt med en stor bevilling på 1,5 mio. kr. fra Guldborgsund Kommunes Landdistriktspulje. Det er Landdistrikts- og Turismeudvalget samt Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, der har anbefalet og besluttet at støtte op om de aktive fællesskaber og udviklingen i lokalområderne på Midtfalster.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum