Energinet

Grønt lys til nye luftledninger fra grænsen til Holstebro

Del

Ministeren har givet tilladelse til, at Energinet forstærker og udbygger elnettet i den vestlige del af Jylland. Energinet sætter derfor gang i næste fase af planlægningen i tæt dialog med borgere, myndigheder og lokalsamfund.

Montering af luftledninger, da Energinet opførte master på strækning fra Kassø til Tjele. Foto: Erik Egvad Petersen
Montering af luftledninger, da Energinet opførte master på strækning fra Kassø til Tjele. Foto: Erik Egvad Petersen

Den 30. oktober 2017 godkendte energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt investeringen i tre projekter, som sikrer en mere effektiv grøn omstilling og opretholder en høj forsyningssikkerhed i Danmark. I det ene af projekterne er planlægningen allerede langt fremme. Det drejer sig om Viking Link, hvor Energinet sammen med britiske National Grid forbinder de to landes elnet.

De to andre projekter handler om at etablere en ny 400 kV-højspændingsluftledning fra Endrup ved Esbjerg og sydpå til landegrænsen, samt at udskifte en eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund ved Holstebro med en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund. Projekterne vil forstærke det vestjyske elnet, så der kan indpasses mere vindenergi i systemet, samt skabe mulighed for at udveksle mere strøm med Tyskland.

Offentlighedsfasen starter i begyndelsen af 2018

Projekterne har været på tegnebrættet i flere år, men med ministerens godkendelse går planlægningen nu ind i en ny fase, hvor der skal laves miljøkonsekvensrapporter (tidligere VVM-redegørelser) på begge projekter og undersøges forskellige linjeføringer

”Vi vil planlægge de konkrete linjeføringer af de to luftledninger i tæt dialog med de berørte borgere, lokalsamfund, interesseorganisationer og myndigheder. De nye luftledninger er nødvendige for en sikker elforsyning i Danmark i de kommende år, men vi ved godt, at de ikke er populære i lokalområderne. Derfor vil vi også gøre os stor umage med at finde de mest skånsomme løsninger og placeringer”, fortæller projektleder fra Energinet, Christian Jensen.

Energinet forventer, at den første offentlighedsfase i forbindelse med at opnå VVM-tilladelse går i gang i starten af 2018. Det er den såkaldte idéfase, hvor det vil være muligt at komme med input og kommentarer til de projektområder, inden for hvilken luftledninger og master skal placeres. I anden offentlighedsfase fremlægges resultaterne af miljøkonsekvensrapporten og de mulige linjeføringer, som der så kan kommenteres på. Herefter skal den endelige linjeføring fastlægges, hvilket forventes at ske i foråret 2019.

I begge faser inviterer Energinet til borgermøder og dialog i lokalområderne, hvor det vil være muligt at få svar på spørgsmål og få nærmere information om projekterne. De lodsejere, som kan blive berørt direkte, vil få tilsendt en invitation til borgermøderne fra Energinet.

Mulighed for kabellægning af kortere strækninger

Forstærkningen af elnettet vil blive gennemført ved at opføre 400 kV luftledninger. Det sker ud fra både tekniske og økonomiske hensyn og på baggrund af politiske retningslinjer fra november 2016 (PSO-aftalen).

De politiske retningslinjer åbner op for, at der på nye 400 kV forbindelser i særlige tilfælde kan kabellægges kortere strækninger af hensyn til påvirkning af borgere og miljø, ligesom der er mulighed for at kompensere for nye 400 kV luftledninger ved at kabellægge eksisterende 150 kV luftledninger i nærheden af de nye ledninger. Disse muligheder skal nu undersøges nærmere.

”Vi ved, at der er lokale ønsker om at kabellægge dele af de nye elforbindelser. Det har vi forståelse for, men jeg håber også, at man vil forstå, at vi skal arbejde inden for nogle økonomiske, tekniske, miljømæssige og politiske rammer. Under første offentlighedsfase modtager vi ideer til gennemførelse af projektet. Det vil ikke være muligt at tilfredsstille alle, men vi skal nok tage godt imod konstruktive forslag, som vil blive undersøgt i det videre arbejde”, forklarer Christian Jensen.

Kontakter

Christian Jensen
Chefprojektleder
Energinet

+4576224559
CHJ@energinet.dk

Billeder

Montering af luftledninger, da Energinet opførte master på strækning fra Kassø til Tjele. Foto: Erik Egvad Petersen
Montering af luftledninger, da Energinet opførte master på strækning fra Kassø til Tjele. Foto: Erik Egvad Petersen
Download

Links

Information om Energinet

Energinet
Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia

70 10 22 44http://www.energinet.dk/

Vi varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje". Vi har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger.

Følg pressemeddelelser fra Energinet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energinet

2. offentlighedsfase for 400 kV-projektet Endrup-Idomlund er udskudt22.6.2021 09:08:31 CEST | Pressemeddelelse

Borgerne i projektområdet for den kommende 400 kilovolt forbindelse mellem Endrup og Idomlund modtager snart brev fra Energinet om, at 2. offentlighedsfase for projektet er blevet udskudt til efteråret. Det sker som følge af et behov for et eftersyn af miljøkonsekvensrapporten for projektet set i lyset af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse omkring bl.a. Baltic Pipe i maj 2021.

Baltic Pipe-arbejdet fortsætter i udvalgte områder19.6.2021 08:01:45 CEST | Pressemeddelelse

Energinet kan efter meddelelse fra Miljøstyrelsen genoptage anlægsarbejdet på store dele af den 210 km lange rute. Det medfører dog, at nogle dele af anlægsarbejdet må udskydes til næste forår. Energinets vurdering er lige nu, at gasprojektet samlet set bliver tre måneder forsinket. Energinet forventer dog at kunne levere en stor del af den aftalte kapacitet mod Polen til den aftalte skæringsdato i oktober 2022, og vi arbejder for at levere fuld kapacitet med udgangen af 2022.

Milepæl: Vindmøller kan balancere elnettet17.12.2020 12:03:45 CET | Pressemeddelelse

For første gang nogensinde har vindmøller deltaget i kapacitetsmarkedet for manuelle reserver, og dermed været med til at levere de ydelser, som Energinet skal bruge for at sikre balancen i det danske elnet. Nyt pilotprojekt viser, at vindmøller – trods vind og vejr – er pålidelige og kan levere, præcist når der er brug for det. Energi Danmark og Energinet, der står bag projektet, tager dermed et stort skridt i en grønnere balancering af elnettet i Danmark.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum