Danmarks Naturfredningsforening

Grønne organisationer: Miljøministeren skal træde på kvælstofbremsen

Del
Fire miljøorganisationer foreslår en akutplan for at nedbringe udledningen af kvælstof til havmiljøet. Planen kommer, netop som Miljøminister Magnus Heunicke (S) og Fødevareminister Jacob Jensen (V) skal i samråd om kvælstofudledninger.

Den danske kvælstofindsats har slået fejl. Det seneste årti er udledningen af kvælstof til havmiljøet ikke faldet trods flere politiske aftaler. Samtidig er danske fjorde og kystvande ramt af historisk store iltsvind, der i værste fald tager livet af ålegræs, bunddyr og fisk i havet.

Allerede i 2027 skal Danmark ifølge EU’s Vandrammedirektiv have opnået såkaldt ”god økologisk tilstand” i samtlige kystvande, men her i 2023 er der kun god miljøtilstand i fem ud af 109 kystnære havområder. 

En væsentlig årsag til den dårlige tilstand er de store udledninger af kvælstof til havmiljøet. Derfor har fire miljøorganisationer netop henvendt sig til Folketingets miljø- klima- og fødevareordførere med et forslag til en akutplan, der skal hjælpe Danmark med at opnå en markant reduktion af kvælstofudledningerne frem mod 2027.

Kvælstofbremsen i bund
I udspillet foreslår Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for Grøn Omstilling og Danmarks Sportsfiskerforbund en række indsatser, der tilsammen skal bremse kvælstofudledningerne. Nogle af disse indsatser vil have en relativt hurtig effekt. Det gælder en ny målrettet regulering af kvælstof i landbruget og en afbrydelse af dræn omkring ådalene, inden vandet når de vandløb, der leder udvasket kvælstof ud i havmiljøet.

Miljøorganisationerne foreslår desuden en hurtigere indfrielse af de politiske mål for skovrejsning, omlægning til økologi og udtagning af landbrugsjord i nærheden af vandløbene. Disse indsatser vil medføre reduktion af både kvælstofudledning og CO2-udledning. Samtidig giver det mulighed for at skabe flere sammenhængende naturområder med større biodiversitet og bedre forebyggelse af oversvømmelser.

Ministre i samråd om kvælstof
Udspillet fra de fire organisationer kommer, netop som Miljøminister Magnus Heunicke (S) og Fødevareminister Jacob Jensen (V) skal i samråd om Danmarks kvælstofudledninger onsdag den 15. marts.

Det var partiet SF, der i januar måned kaldte ministrene i samråd på baggrund af de nyeste tal for kvælstofudledningen fra det danske miljøovervågningsprogram, NOVANA. Ifølge NOVANA’s seneste årsrapport om vandløb blev der i 2021 udledt godt 54.600 tons, korrigeret for udsving i vejret fra år til år. Det er langt fra de 38.300 tons, som Miljøstyrelsen har vurderet, at kvælstofudledningen skal sænkes til for at opnå god økologisk tilstand i de kystnære havområder.

Kontakter

Thyge Nygaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
Danmarks Naturfredningsforening
31 19 32 55
tny@dn.dk

Helene Meden Hansen
Landbrugspolitisk rådgiver
Greenpeace Nordic
20 89 67 70
helene.hansen@greenpeace.org

Niklas Sjøbeck Jørgensen
Landbrugspolitisk rådgiver
Rådet for Grøn Omstilling
33 18 19 45
niklas@rgo.dk

Lars Brinch Thygesen
Natur- og miljøkonsulent
Danmarks Sportsfiskerforbund
40 14 10 77
lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

39 17 40 00https://www.dn.dk/

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Få lande laver mere affald end Danmark: Affaldsindsamling sætter fokus på ressourcefrås og efterlyser pant på takeaway-emballage20.3.2023 06:07:00 CET | Pressemeddelelse

Danmark bryster sig af at være et grønt foregangsland. Men når det handler om at bruge løs af klodens ressourcer, ligger Danmark i den kedelige ende af statistikken. Hvis overforbruget skal bremses, skal vi gøre helt op med den udbredte 'brug og smid væk'-kultur, mener Danmarks Naturfredningsforening, der med sin landsdækkende affaldsindsamling i denne uge vil engangsemballager til livs.