Novo Nordisk Fonden

Grønlands Selvstyre og Novo Nordisk Fonden offentliggør planer om en styrket diabetes- og livsstilsindsats i Grønland

Del

Naalakkersuisut (Grønlands regering) og Novo Nordisk Fonden har godkendt et visionsoplæg, der skal føre til en styrket diabetes- og livsstilsindsats i Grønland. Kernen i projektet er etablering af Steno Diabetes Center Grønland – et nyt stort videns- og kraftcenter, der skal arbejde for hele Grønland ud fra en placering i Nuuk.

Visionen for indsatsen er at forbedre almen sundhed og livskvalitet for alle borgere med diabetes og relaterede livsstilssygdomme i Grønland.

Ligesom flere andre steder i verden er diabetes og øvrige livsstilssygdomme i hastig vækst i Grønland. En undersøgelse har vist, at op imod hver tiende grønlænder har type 2-diabetes, samt at hver femte har forstadier til type 2-diabetes. Blandt årsagerne er livsstilsændringer samt en særlig genetisk disposition blandt den grønlandske befolkning for at udvikle type-2-diabetes.

”Det er vores ambition, at det nye tiltag skal løfte både behandling, forskning, forebyggelse og uddannelse inden for diabetes og relaterede livsstilssygdomme til gavn for de grønlandske borgere,” siger Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

”Med enighed om rammerne for en vision kan vi nu arbejde videre med en implementeringsplan, hvori projektet konkretiseres,” siger Lars Rebien Sørensen.

Når en implementeringsplan (drejebog) er udarbejdet, skal denne godkendes af både Naalakkersuisut og Novo Nordisk Fonden, hvilket forventes at ske i 2020. Herefter træffer Novo Nordisk Fondens bestyrelse endelig beslutning om en bevilling til at styrke diabetes- og livsstilsindsatsen i Grønland.

”Naalakkersuisut ser frem til et stort løft af diabetes- og livsstilsområdet, som først og fremmest vil komme borgerne til gode, men som også kan medføre en væsentlig styrkelse af det tværsektorielle samarbejde om forebyggelse,” siger Naalakkersuisoq (minister) for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen.

”Det har været vigtigt for Naalakkersuisut, at hele landet er omfattet af planerne, således at alle borgere med behov får et sundhedstilbud af høj kvalitet. Vi forventer, at erfaringerne fra arbejdet med at udvikle og forbedre livsstilsområdet kan være med til at styrke andre områder i Det Grønlandske Sundhedsvæsen,” siger Martha Abelsen.

Visionsoplægget for en styrket diabetes- og livsstilsindsats i Grønland omfatter bl.a. etablering af et nybygget ambulant videns- og kraftcenter i Nuuk, der skal fungere som centrum for udvikling og videndeling på området. Oplægget omfatter også udviklingafnyebehandlingstilbudtilbørnogvoksne, styrkelse af tidlig opsporing, forebyggelse, forskning og tværsektorielt samarbejde samt uddannelse af både borgere med diabetes og relaterede livsstilsygdomme, og sundhedspersonale.

Repræsentanter for Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Departementet for Sundhed, Departementet for Finanser og Grønlands Center for Sundhedsforskning har været involveret i processen med udarbejdelse af visionsoplægget i samarbejde med Novo Nordisk Fonden. Visionsoplægget blev godkendt af Naalakkersuisut den 8. november og Novo Nordisk Fondens bestyrelse den 26. november 2018.

Visionsoplægget kommer efter, at Novo Nordisk Fonden de seneste år har støttet etablering af Steno Diabetes Centre i alle fem regioner i Danmark.

Om Steno Diabetes Center Grønland

Visionsoplægget for en styrket diabetes- og livsstilsindsats i Grønland bygger på følgende elementer:

  • Byggeri af et viden- og kraftcenter (Steno Diabetes Center Grønland) i tæt tilknytning tilDronning Ingrids Hospital i Nuuk. Centret skal være en integreret del af Det Grønlandske Sundhedsvæsen.
  • Udviklingafenrækkenyebehandlingstilbudtilbørnogvoksnemed diabetes og relaterede livsstilssygdomme.
  • UdbygningafGrønlandsforskningpådiabetes- og livsstilsområdeti tæt samarbejde med Det Grønlandske Sundhedsvæsen, GrønlandsUniversitet og de danske Steno Diabetes Centre.
  • Udvikling af tilbud om uddannelse og kompetenceudvikling til borgere med diabetes og relaterede livsstilssygdomme, deres pårørende, personalet i Det Grønlandske Sundhedsvæsen og kommunerne.
  • Øget tværsektorielt samarbejde med fokus på forebyggelse og tidlig opsporing.

Den styrkede livsstilsindsats omfatter diabetes, kronisk lungesygdom (KOL) og hjerte-kar-sygdom.

Nøgleord

Kontakter

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk

Malene Marie Nielsen, styrelseschef i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, tlf. 344300, sundhedsledelsen@peqqik.gl

Information om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6600http://novonordiskfonden.dk/

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og samfundets bæredygtighed. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 16 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes.

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Professor Lene B. Oddershede bliver chef for Novo Nordisk Fondens uddelinger til naturvidenskabelig og teknisk forskning11.10.2018 12:10Pressemeddelelse

Professor og centerleder Lene B. Oddershede, Københavns Universitet, skal stå i spidsen for Novo Nordisk Fondens nye indsats, der skal være med til at styrke forskning inden for naturvidenskab, tekniske videnskaber og interdisciplinaritet. Novo Nordisk Fonden meldte i juni i år ud, at den planlægger at firedoble sine årlige udbetalinger frem mod år 2023 og samtidig vil udbrede sin støtte til flere områder. Naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forsk­ning har stor betydning for fremskridt inden for sundhed og bæredygtighed. Samtidig er tværfaglig forskning vigtig, da mange store videnskabelige gennembrud finder sted i grænsefladerne mellem fagfelter. Lene B. Oddershede siger: ”Jeg glæder mig til at være med til styrke forskningen inden for de naturvidenskabelige og tekniske videnskaber. Som forsker har jeg arbejdet i grænseområdet mellem fysik, medicin og biologi, og jeg håber, at jeg kan bruge min viden fra både national og international forskning til at sikre, at Novo Nordisk Fo

Hanna Line Jakobsen skal stå i spidsen for Novo Nordisk Fondens uddelinger til sociale og humanitære formål2.10.2018 14:00Pressemeddelelse

Hanna Line Jakobsen, udviklingsdirektør i Unicef Danmark og forhenværende præsident i Røde Kors i Danmark, bliver chef for Novo Nordisk Fondens sociale og humanitære område og dermed for udmøntningen af fondens nye strategi på området. Fonden planlægger at øge sin støtte til sociale og humanitære indsatser betragteligt i de kommende år. Fonden ønsker at medvirke til at forbedre livskvalitet og livsmuligheder for udsatte børn og unge gennem ud­dannelse, udvikling af kompetencer samt sundhedsindsatser. ”Jeg har i mere end 20 år arbejdet med indsatser for udsatte børn og unge, og jeg er stærkt motiveret af at finde løsninger, som giver dem både en god barndom og en god indgang til voksenlivet. Derfor er jeg også begejstret for at skulle stå i spidsen for fondens nye strategi på det sociale og humanitære område og derigennem bidrage til at skabe konkrete forbedringer i børn og unges livsmuligheder,” siger Hanna Line Jakobsen. Hanna Line Jakobsen kommer fra en stilling som udviklingsdirektø

Sammenhængen mellem hjerte og hjerne skal undersøges i stort forskningsprojekt24.9.2018 12:23Pressemeddelelse

Hvordan påvirker psyken hjertesygdom? Det er omdrejningspunktet i et nyt stort forskningsprojekt, Heart and Mind, der vil undersøge sammenhængen mellem mentalt helbred og hjertesygdom på baggrund af en bevilling på 7,5 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens Forskningsprogram i sygepleje. Nylig dansk sygeplejeforskning har vist, at hjertepatienter med angst har dobbelt så høj dødelighed som andre hjertepatienter efter et år. Forskningsmæssigt har man dog hidtil haft stort fokus på andre risikofaktorer som motion, kolesterol og rygning, mens psykiske risikofaktorer ikke er blevet undersøgt i samme grad. ”Hvor læger typisk fokuserer på diagnostik og behandling af sygdomme, undersøger sygeplejeforskningen dét at være syg. Nu viser det sig så, at psykiske faktorer kan påvirke hjertesygdomme, og det vil vi undersøge yderligere, ” siger professor Selina Kikkenborg Berg, Hjertecentret Rigshospitalet, Københavns Universitet og forskningsleder på projektet. ”Vi vil desuden undersøge om kognitiv terap

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum