Gode Wind 2 producerer nu grøn strøm

Del

Alle 42 møller på den 252 MW store havmøllepark Gode Wind 2 er nu færdiginstalleret. I dag er den første klimavenlige strøm leveret.

I 2014 købte fire danske pensionskasser halvdelen af vindmølleparken, Gode Wind 2, af DONG Energy for 4,5 mia. kr.

PKA har en ejerandel på 24,75 procent af Gode Wind 2, mens Industriens Pension ejer 10,5 procent, Lærernes Pension 8,75 procent og Lægernes Pensionskasse 6 procent.

Opførelsen af de 42 6MW vindmøller i den tyske del af Nordsøen begyndte tilbage i april 2015, og nu leverer de første vindmøller til elnettet. I løbet af de næste to uger vil alle vindmøller være koblet til energinettet. Dermed er Gode Wind 2 i gang med at producere grøn strøm til mere end 260.000 hustande.

”Gode Wind 2 er PKA’s fjerde investering i havmølleparker, og for nylig investerede vi 3,3 mia. kr. i en femte havmøllepark. Tilsammen vil de producere grøn strøm til ca. 2 mio. husstande. Vores havmølleinvesteringer har givet et afkast på over 7 pct. i 2015, og kombinerer dermed PKA’s ambition om at skabe gode afkast til medlemmer og gøre en positiv forskel,” siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA.

”Gode Wind 2 et rigtig fint eksempel på, at et godt stabilt afkast og støtte til klimavenlig energi kan gå hånd i hånd. Samtidig har opstillingen af de 42 møller været med til at skabe arbejdspladser. Derfor er det meget glædeligt, at se vindmøllerne nu snurrer rundt, og der er grøn strøm på vej,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

DONG Energy
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er beskæftiget med at udvikle, opføre og drive havmølleparker; producere el og varme fra vores kraftværker; dagligt levere energi til privat- og erhvervskunder; og producere olie og gas. Koncernen havde i 2015 en omsætning på DKK 71 mia. (EUR 9,5 mia.).

PKA
PKA er et af Danmarks største pensionskasser med 275.000 medlemmer og en formue på 235 mia. PKA har investeret ca. 17. mia. kr. i klimarelaterede projekter, bl.a. vindmølleparker, grønne obligationer og den danske klimainvesteringsfond. Ambitionen er, at denne type af investeringer i 2020 udgør 10% af de samlede investeringer. PKA har in-vesteret i over 9 mia. kr. i fem havmølleparker, der samlet vil give grøn strøm til ca. 2 mio. husstande.

Industriens Pension
Industriens Pension er blandt Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskaber med ca. 400.000 medlemmer. Ca. 8.000 virksomheder inden for industri og fødevarebranchen i Danmark indbetaler til pensionsordningen. Hele overskuddet går til medlemmerne. De samlede investeringer udgør godt 138 mia. kr.

Lærernes Pension
Lærernes Pension administrerer og udvikler pensionsordning for godt 130.000 lærere. Vi har omkring en mia. kroner investeret i grøn energi. Vi forvalter en formue på 88 mia. kroner, og har en årlig præmieindtægt på over 4 mia. kroner.

Lægernes Pension
Lægernes Pensionskasse har 40.000 læger som medlemmer. Udover pensionsvirksomhed driver Lægernes Pensionskasse også bank og investeringsforening og forvalter en samlet formue på omkring 115 mia. kroner.

Kontakter

DONG Energy
Morten Kidal, Press officer
+45 9955 9583
morki@dongenergy.dk

PKA
Michael Dam Andreasen, Kommunikationsmedarbejder
+45 3113 2310
dam@pka.dk

Industriens Pension
Kristian Lund Pedersen, Pressechef
+45 6122 2231
klp@industrienspension.dk

Lærernes Pension
Henrik Walther Mogensen, Finansdirektør
+45 4010 6315

Lægernes Pensionskasse
Sofie Randrup, Kommunikationschef
+45 2972 9760
sra@lpk.dk

Information om PKA

PKA
Tuborg Boulevard
2900 Hellerup

39 45 45 45

Følg pressemeddelelser fra PKA

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra PKA