Brintbranchen

Gode toner i regeringens PtX-strategi – branchen er klar til at levere

Del

Regeringens netop offentliggjorte Power-to-X-strategi (PtX) rammer rigtig, når den beskriver, at Power-to-X (PtX) skal kunne bidrage til opfyldelsen af Danmarks klimalov, at samspillet mellem PtX og energinettet skal optimeres, og at PtX-teknologi udgør et vigtigt eksportprodukt, mener Brintbranchen, som dog understreger, at brintindustrien potentielt kan levere endnu mere, end strategien lægger op til. Strategien er et godt udgangspunkt for de videre forhandlinger, der skal gøre Danmark globalt førende på PtX & Brintområdet.

I hovedorganisationen for brint og PtX i Danmark, Brintbranchen, er der tilfredshed med, at Danmark nu indtræder i folden af lande, der har en dedikeret strategisk plan for udvikling og opskalering af brint- og PtX-industrien. Den klare melding fra regeringen om, at brint er et nøgleelement i Danmarks nationale og internationale klimapolitik, vækker også begejstring. 

Men Brintbranchen understreger, at det haster med implementeringen af strategien og at der frem mod 2030 er brug for flere økonomiske midler, samt ikke mindst at få stimuleret det indenlandske aftag af brint og PtX, hvis Danmarks potentiale på området skal realiseres. 

”Der er grund til at anerkende, at det er en historisk dag, hvor Danmark for første gang har en brint- og PtX strategi. Og regeringen har i strategien fat i mange af de rigtige virkemidler, for at realiserer brint i storskala i Danmark. Det gælder ikke mindst etablering af brintinfrastruktur, tarifreformer og direkte linjer. 
Hertil kommer, at det er særdeles vigtigt, at Danmark nu er med i kredsen af lande med et nationalt elektrolysemål, om end vi i Brintbranchen tror, at Danmarks samlede potentiale for hvad vi kan levere til eksport og indenlandsk forbrug er større, end hvad regeringen forslår. Det er også vigtigt, at der her og nu er afsat flere penge end ventet til bl.a. et nyt udbud, men der bliver brug for flere midler og en langsigtet plan for støtte, hvis vi skal nå i mål med strategiens ambitioner, siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen.    

Han glæder sig også over, at det nu er slået fast, at brint og PtX skal spille en betydelig rolle i opfyldelsen af Klimalovens målsætninger, men han understreger, at det især er her, at strategien mangler konkrete tiltag. 

”Det er nu igen slået fast, at brint og PtX kan og skal bidrage til 70%-målsætningen i 2030. Der er dog behov for yderligere initiativer og målsætninger – særligt ift. transport og industri – end dem strategien lægger op til for at stimulere det indenlandske forbrug af især brint, metanol og e-metan. Det vil øge reduktionspotentialet ift. 70%-målet”, siger Tejs Laustsen Jensen.  

”Der er samlet set mange gode toner i regeringens strategi, men meget afhænger af den konkrete implementering af initiativerne. Det glæder vi os meget til at gå i dialog med både regering og Folketing om, så de bedst mulige rammer kan komme på plads hurtigst muligt og funderet i en bred aftale, så vi i den danske brint- og PtX-industri får et solidt og stabilt grundlag for at levere både reduktioner, nye arbejdspladser og grøn vækst til Danmark.”

Kontakter

Information om Brintbranchen

Brintbranchen
Brintbranchen
Vesterbrogade 1C, 2. sal
1620 København

+4539202003https://brintbranchen.dk/

Brintbranchen samler 31 medlemmer, som arbejder med brint, PtX, brændselsceller, metanol, elektrolyse, electrofuels og andre brintløsninger. Brintbranchens medlemmer er primært virksomheder, men omfatter også forskningsinstitutioner og netværksorganisationer.

Fælles for os og vores medlemmer er, at vi går forrest i at skabe et grønt energisystem i Danmark, og i at bidrage til produktion og eksport af energi- og energiteknologi. Vi ser brint som nøglen til at gøre Danmark og verden uafhængig af fossilt brændstof. Vi er aktive i alle led af værdikæden – fra forskning og udvikling til industriprojekter i storskala. 

Brintbranchen ved, hvad der rører sig i branchen via en tæt kontakt med vores medlemmer, og vi arbejder for at Danmark kan forblive verdensførende i innovative og grønne brintløsninger.